(Fotó: Szepsi Plébánia)

Október 6-án Szepsiben a szentmise – amelynek most aktív résztvevője a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnáziumi részlegének leánytagozata volt – a Mária Rádió közvetítésében a Szózat eléneklésével kezdődött. A diákok, Nagy István iskolaigazgató kíséretében, a hívekkel együtt fejet hajtottak és szívet emeltek az aradi tizenhárom emlékének.

Amint tudjuk, alig két hónappal a világosi fegyverletétel után, 1849. október 6-án, Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc tizenkét tábornoka – Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly – és egy főtisztje, Lázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon. Testük évekig jeltelen sírokban feküdt.

(Fotó: Szepsi Plébánia)

Október 6-án hajnali két órakor a minorita atyák meggyóntatták és megáldoztatták a tíz katolikus tábornokot, valamint a börtönben katolikus hitre tért Damjanich Jánost és halálukig velük maradtak. Az egyik gyóntató P. Sujánszky Euszták volt, akit több évig várfogságban tartottak az olmützi börtönben. Onnan került a Zemplén – vármegyei Imregre, ahol nyolc évig, a kiegyezésig bujkálva élt a minorita kolostor egy pinceszerű odújában. Itt halt meg 1875. december 7-én. Az imregi kolostortemplom udvarán temették el. Sírjánál 1989 után a környékbeli magyarság minden évben megemlékezést tart.

(Fotó: Szepsi Plébánia)

Kivégzésük napját Magyarországon 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, amelyről egyházi iskolánk is minden évben megemlékezik. Köszönet érte a szülőknek, tanárainknak és diákjainknak, akik meghallva Arad üzenetét:

az, aki az idők jeleiből nem tud olvasni – szellemi, lelki analfabéta…

A reggeli szentmise a hálaadás alkalma is volt, hiszen a szakmai zsűri döntése alapján az iskolaközpont – a Nagy Gabriella, Gacsay Bence Barnabás és Kuzma Ádám alkotta csapatának – újabb kisfilmje: Az Ördögszikla című alkotás első helyezést nyert.

(Fotó: Szepsi Plébánia)

„Technikai megvalósításban messze a legkiemelkedőbb az összes rövidfilm közül. Átgondolt, kreatív kamera-beállítások, profi vágás és átgondolt cselekményvezetés. Az alkotók pontosan tudták, hogyan kell életre kelteni a cselekményt, üresjárat és amatőr hibák nélkül. Kiemelkedő munka” – értékelte a zsűri a szepsi diákok filmjét. Az iskola csapata tavaly is első helyezést nyert, akkor a Torna kincse című filmjükkel.

Nagy István, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója szerint, Az Ördögszikla nemcsak a Mobilszem versenyen lett fődíjas, hanem más versenyeken is kiváló eredményeket ért el. A 7. Savaria Filmszemle diákfilm kategóriájában 3. helyet nyert, a film feliratos verziója pedig a CINEAMA 2020 nevű szlovák versenyben az élőszereplős filmek kategóriában 2. helyen végzett.

(Fotó: Szepsi Plébánia)

Az igazgatóval egyetértve, valóban „Úgy tűnik, jó úton járunk, hisz három különböző filmfesztiválon is megmérettettük ezt a filmet, és mindhármon díjat nyert”.

Mindezek tudatában, csak ismételni tudjuk: Köszönet és hála Istennek, valamint a szülőknek, a tanároknak és a diákoknak, hogy olvasni tudnak az idők jeleiből és a szűkebb pátriában tudatosan cselekednek a szellemi és lelki analfabetizmus megszüntetése érdekében. Adja Isten, hogy további küzdelmeinkben is visszhangozzék bennünk Arad üzenete.

Ady Endre – Október 6.

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Odahull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsúcsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.