Tizenöt évvel ezelőtt, 2005. október 2-án a bakai plébánián tartotta alakuló ülését a Pázmaneum Polgári Társulás. Az alakuló közgyűlésen a jelenlévő papok és világiak közösen meghatározták a társulás célkitűzéseit. A Belügyminisztérium engedélye alapján a Pázmaneum megkezdhette működését a Felvidéken.

A Pázmaneum célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében.

Tagja lehet mindenki, aki egyetért az alapszabállyal, részt akar venni a megvalósításában és nem támogat (és a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát. A Pázmaneum elnöke ThDr. Karaffa János plébános.

Regnum Marianum Akadémia néven keresztény felnőttképzést indítottak 2007-ben először Egyházgellében, majd Zselízen, Komáromban és Szőgyénben.

2008 márciusában a Rákóczi Szövetség Esterházy-emlékéremmel tüntette ki a társulást. Felemelte szavát a 2008-as egyházmegyei szétdarabolás ellen és aláírásokat gyűjtött. 2011-ben Esterházy-domborművet avattak Dunaszerdahelyen a Fő utcán, amely Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

2012-ben Ex-Libris Díjban részesültek, amelyet a Pozsonyi Casinóban vehettek át november 15-én Gubcsi Lajos alapítótól. Az Ex-Libris Díj a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozik. 2015-ben Dunaszerdahely polgármesterének, JUDr. Hájos Zoltánnak Polgármesteri Díjában részesült augusztus 20-án a Pázmaneum Polgári Társulás. A társulás a város kulturális fejlődése terén elért kimagasló és aktív munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

Meghonosították Dunaszerdahelyen a Magyar Kultúra Napja rendezvényt és a Trianon-gyásznapi gyertyagyújtást. Minden évben felhívják a szülők figyelmét a magyar iskolai beiratkozások kapcsán az anyanyelvi oktatás fontosságára. Karitatív tevékenységet is folytatnak, gyűjtöttek a kárpátaljai magyaroknak, izomsorvadásban szenvedő kisfiúnak és Böjte Csaba árváinak is. A társulás képviselői aktívan bekapcsolódtak a különböző társadalmi és egyházi rendezvények megszervezésébe.

Számos kiadványt is megjelentett a 15 év alatt a dunaszerdahelyi székhelyű társulás. Minden évben kiadja a Regnum Marianum Kalendáriumot, illetve különböző imafüzeteket, tanulmányi füzeteket is szerkeszt.

A ministránsoknak számos programot szerveznek több társzervező segítségével, elsősorban a Jópásztor Alapítvánnyal. Többször is részt vettek a római nemzetközi ministránszarándoklaton a felvidéki magyar ministránsokkal, illetve minden évben focinapra és olimpiára is sor kerül a fiatalok részvételével.

Az imakilencedek alkalmával mindig más és más szándékra imádkoznak különböző egyházközségekben. A Komáromi Imanapok szervezését is átvették és magyar főpásztorért és magyar papi és szerzetesi hivatásokért mutatnak be szentmisét a bazilikában Jó Pásztor vasárnapján.

Adományokból, a személyi jövedelemadó 2%-ának a felajánlásából, illetve pályázatok révén tartja fenn magát a társulás. Sikeres pályázatok révén a legfőbb támogatók a Bethlen Gábor Alap és Dunaszerdahely városa.

A 15 év alatt számos egyházi és társadalmi rendezvényt szerveztek a Felvidéken és az anyaországban is a Pázmaneum képviselői, melyeken a keresztény konzervatív értékek megtartása és továbbadása kapott hangsúlyos szerepet.

A Társulás Pázmány Péter bíboros és Isten szolgája Esterházy János szellemi örökségének ápolását a továbbiakban is folytatja, és ennek szellemében dolgozik majd a jövőben.

A 2020-as esztendő elején sikeresen megvalósult két nagy rendezvényük is, a Magyar Kultúra Napja és a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. Majd a járványhelyzet miatt csak online közvetíthették a Komáromi Imanapok szentmiséjét és egyéb liturgikus eseményeket. Június 4-én viszont a csendes megemlékezésre több száz megemlékező érkezett a dunaszerdahelyi Trianon-emlékfához, hogy közösen tegyen hitet a 100 évvel ezelőtti csonkítás évfordulóján magyarságáról, szülőföldön való megmaradásáról, ragaszkodásáról.

Ebben az esztendőben egy Dunaszerdahelyen található képfülke felújítását tűzte ki célul a társulás, amelynek munkálatai jól haladnak. Az elnökség bízik benne, hogy a 15. évforduló kapcsán tervezett ünnepséget szentmisével együtt mihamarabb megrendezhetik majd és hálát adhatnak az elmúlt esztendőkért.

Munkájával a jövőben is szolgálni kívánja az összmagyarságot, s legfőképpen a felvidéki magyar közösséget és Dunaszerdahely város polgárait.