Kép az online Konferenciáról (SZE, Felvidek.ma)

Rendhagyó módon, a járvány miatt online formában rendezték meg a napokban a XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK), melynek a Selye János Egyetem volt idén a házigazdája. A 33 hallgató 6 szekcióban, online formában adott számot kutatási területein elért eredményeiről. A díjkiosztóra hasonlóképpen a virtuális térben került sor ma délelőtt. A résztvevőket Bukor József, a Selye János Egyetem rektorhelyettese és Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) általános alelnöke üdvözölték.

A Magyarországon kívüli felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára különösen fontos jelentőséggel bír, hogy megmérettethetnek szülőföldjükön is, elnyerve annak lehetőségét, hogy részt vehessenek és helyt állhassanak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács minden páratlan év tavaszán meghirdeti az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) tudományterületenkénti szekcióit. A szekciókba, amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek.

Az FTDK-n részt vevő hallgatók munkáit az adott szakterület kiváló szakembere bírálta el és szakavatott bizottság hallgatta meg az előadásaikat is. A Természettudományi Szekcióban, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban, a Közgazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-menedzsment Tagozatában, a Közgazdaságtudományi Szekció Marketing Tagozatában, a Társadalomtudományi Szekcióban és a Humán Tudományi Szekcióban a Selye János Egyetem, a Konstantin Filozófus Egyetem és a Károly Egyetem hallgatói adtak számot kutatási területükön elért eredményeikről.

A ma délelőtti kiértékelés eredménye

A Természettudományi Szekcióban OTDK részvételre javasolták Paluba Dániel „A SAR-adatok helyi beeső szög korrekciója: felszínborítás-specifikus megközelítés idősorok elemzéshez című munkáját és a közösen, Borovicza Boglárka, Reménység Dániel által írt Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése című dolgozatát.

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban OTDK részvételre javasolták Bese Bernadett Polimorf tehetségtípus bevezetése című dolgozatát és Annuš Norbert Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban című dolgozatát.

A Közgazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-menedzsment Tagozatában OTDK részvételre javasolták Jenei Szonja A humánerőforrás menedzsment új tendenciái a kreatív és képzett szakemberek megszerzéséért című munkáját, Székely Melinda Atipikus foglalkoztatási formák a generációk köztudatában című dolgozatát, valamint Sánta Kamilla A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar közgazdászhallgatók képzésébe című dolgozatát.

A Közgazdaságtudományi Szekció Marketing Tagozatában OTDK részvételre javasolták Baša Patrik Fortuna szekerén okosan ülj című dolgozatát, Krupánszki Kornél A vezető és a beosztottak viszonyának vizsgálata kis- és középvállalkozásoknál című dolgozatát, valamint a közösen, Sánta Kamilla és Baša Patrik által kidolgozott Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről című munkát.

A Társadalomtudományi Szekcióban OTDK részvételre javasolta a szakmai zsűri Szabó János Bence Jézus messiási öntudata a János evangéliumának 17. fejezetében című dolgozatát , Nagy Krisztina A Nábót-történet jogi háttere című dolgozatát, Szepessyné Judik Dorottya Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. század elején című dolgozatát, valamint Vass Gábor A török kori Komárom és török–magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában című munkáját.

A Humán Tudományi Szekcióban OTDK részvételre javasolták Csobády Csilla Jablonca község helyneveinek vizsgálata című dolgozatát, az Ollé Tamás által írt Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben című dolgozatot, valamint Pokstaller Judit Somorja névszemiotikai térképe című munkáját.

A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE KETK) és a Selye János Egyetem (SJE) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), a Diákhálózat (DH) és tagszervezete, a Jókai Mór Diákkör (JóMóD), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt jött létre.