Ahogy a nyári számában, ezúttal is Trianont helyezi a középpontba a Gömörország (az északi magyar peremvidék fóruma) XXI. évfolyamának harmadik, őszi száma. De nem hiányozhatnak a megszokott sorozatok (Palócföld orvosai, Nógrád természeti öröksége), valamint Zsupos Zoltán is folytatja tanulmányát az 1849-es Kossuth-bankókról.

Géresi Róbert vezércikkében figyelmeztet: „az önző telhetetlenség is a mi ellenségünk, mikor nem elégszünk meg azzal, amit Istentől kaptunk. A trianoni döntés is egy ilyen önző, hazug telhetetlenség eredménye volt, sok-sok szenvedést okozva az érintettek számára, arról nem is beszélve, hogy egy második, még nagyobb világégést készített elő.

Farkas Ottó írásában a hazatért falu, Somoskőújfalu trianoni történetét idézi fel, Böszörményi István az ún. Magyar békeszerződést ismerteti, de beszámol a lap a naprágyi és fülekpüspöki megemlékezésekről, míg a Futárszalon rovat az évfordulóval kapcsolatban Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Magyar hitvallás, Rákos Lóránt Új Trianon és Vaskői Károly Diktátum 1920 című verseit közli.

Harmadik részéhez érkezett Zsupos Zoltán A Kossuth-bankók sorsa Gömör-Kishont megyében 1849-ben című tanulmánya, amely ezúttal a jolsvai viszonyokat térképezi fel. Folytatják Kiss László a Palócföld orvosai című sorozatát, amelyben Perjési Mihály serkei kőmetsző seborvost mutatják be.

Prakfalvi Péter Nógrád természeti örökségei közül ezúttal Bujákot látogatja meg, amely a XIX-XX. században önellátó volt nyersanyagokból, Csáky Károlytól pedig megtudhatjuk, hogyan is működött a XVIII. században az ipolysági sóközpont. A Futárszalonban a már említett trianoni versek mellett Mester Györgyi novelláit és Ilma Rakusa új kötete, Az én ábécém két részletét (Esterházy, Kerítés) is elolvashatják.

Megidéz a lap egy érdekes 1876-os gömöri kirándulást is, amelynek keretén belül a Magyar Történelmi Társulat látogatott a régióba. A megnyitón, a rimaszombati református templomban Ipolyi Arnold tartott beszédet (A magyar nemzetegység és államnyelv történeti alakulása), amelyet teljes terjedelmében olvashatnak a Gömörország őszi számában. A Futárszalon képzőművészeti rovata Hangácsi István nemrég véget ért rimaszombati kiállításába nyújt képes betekintést.

A Gömörország a rimaszombati és tornaljai könyvesboltok mellett beszerezhető a kiadó elérhetőségein (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, 979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1, gemamuz@gmail.com, tel.: 0905/846 618).