„A mai kor gyermeke más. Rengeteg információ éri őket, sok érdekes dolog történik körülöttük, többezer inger éri gyermekeinket naponta, akár az egy évtizeddel ezelőtthöz képest is. Valljuk be: a tanulás, a gyakorlás ehhez képest nem túlzottan érdekes tevékenység” – fogalmaz Szabó Szilvia magyarországi mesterlogopédus, gyógypedagógus, köznevelési szakértő.

Az alábbiakban az általa szerkesztett és a Fejlesztő Élménytár Könyvkiadó könyveire, kiadványaira és segédanyagokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek nagy segítséget jelenthetnek a gyermekek számára a beszédindítástól az iskolakezdésig.

A Látogatás könyvek színes képi világával, játékos, szórakoztató feladataival igyekszik élményt adva fejleszteni a gyermekek képességeit a beszédfejlesztés, beszédindítás, anyanyelvi fejlesztés során.

Eredményesen használható az iskola-előkészítésben, a diszlexia prevenciójában, grafomotorika-finommotorika fejlesztésekben, és számos más, logopédiai területen.

A Látogatás a beszéd birodalmába könyvek azért jöttek létre, hogy segítségükkel a szülő is segíteni, támogatni tudja gyermekét a beszédfejlődés útján. Hasznosak a szókincsbővítésben, a nyelvi rendszer kiépítésében, de ezen túlmenően a részképességek fejlesztésében is több éven keresztül. A könyvek nemcsak az otthoni, szülők általi foglalkozásokra alkalmasak, mert logopédus szakemberek számára a nyelvi késés terápiás könyvei is egyben. Óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok az anyanyelvi fejlesztésben tudják használni az óvodai munkájuk során.

Kinek, mikor, miben adnak segítséget a Látogatás könyvek?

A nyelvi késésnél

A gyermekek első két-három életévének fejlődési üteme és minősége jelentős hatással van egész életük alakulására. Szinte nincs még egy olyan életszakasz, amelyben ilyen gyors ütemű változások történnének. Mindezek alapjaiban határozzák meg a személyiség fejlődését, későbbi sikerességét. Ha ekkor valamilyen elmaradás tapasztalható, az hatással van a gyermek későbbi fejlődésére, az elsődleges problémára másodlagos, majd harmadlagos zavarok épülnek rá. Ebben az életszakaszban – az érintettség mértékétől függően – a folyamat még jelentős mértékben vagy akár teljességgel kiegyensúlyozható, illetve visszafordítható.

Az iskola-előkészítésnél

Az iskolakezdés minden gyermeknek és szüleiknek is nagy kihívás. a gyerekeknek képesnek kell lenniük, azaz olyan képességekkel, készségekkel kell rendelkezniük, amivel az iskolában meg tudják tanulni azt “amit ott kell”. A jó iskola-előkészítés azzal foglalkozik, hogy a tanuláshoz a gyermek képességeit életkori szintre hozza, olyan környezetet teremt, amely lehetőséget ad a gyermeknek a fejlődésre. Azaz nem tanít idejekorán olvasni, nem tanít betűket sem, hanem a részképességek fejlesztésével a gyermek képessé fog válni a tudás elsajátítására, a tanulásra.

Ezen felül segítséget nyújtanak a könyvek a diszlexia prevenciójában, a finommotoros és grafomotoros képességek fejlesztésében, valamint az artikulációs terápiák során.

Szabó Szilvia logopédusról és a Látogatás könyvekről még többet megtudhat a gyógypedagógus oldalán, ahol a könyvek meg is rendelhetők, vagy a közösségi hálón, ahol további hasznos információkhoz juthatnak a könyvek használatával kapcsolatban.