Illőbb időpontot aligha lehetett volna találni a „Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést” elnevezésű akció bemutatására, mint ezeket a karácsonyt megelőző utolsó adventi napokat. A szervező, a  Charta XXI. mozgalom online sajtótájékoztatóját a mozgalom kezdeményezője, Surján László, az Európai Néppárt alelnöke nyitotta meg.

Beszédét egy ábra, egy szétszakított szív felmutatásával kezdte, amely közepén Magyarországot, a szakadások vagy törések mentén az egykor vele a szív egészét alkotó területeket jelképezi. Surján László felhívta a figyelmet a címre: Szívünk szakad száz éve.

Nem múlt időről, nem a száz évvel ezelőtti történésről van szó, hanem a folyamatról, arról, hogy folyamatosan távolodnak egymástól a szétszakadt részek. Maga a nemzet szakadt szét.

Ez az a bizonyos sokat emlegetett szétfejlődés, hogy másképp gondolkodnak dolgokról az anyaországiak, és másképp a határon túl élők, de ez orvosolható. Kössük össze kis szálakkal! Álljon meg a távolodás! Nem a történelem kerekét visszafordítva, hanem előre menve helyreállítani a magyar nemzet egységét. Ez nemcsak kormányzati feladat, hanem minden emberé. Itt van Gál Péter, az ötlet gazdája: Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést!

Javasoljuk a Kárpát-medence minden lakójának, hogy legyen kötődése ehhez a területhez. Meg kell ismerni a múltját, a történetét, a tájat, az épített örökséget, az embereket. A megismerés a megszeretés alapja.

Aki erre rászánja magát, két szakaszban teheti: először megadja a saját nevét, lakhelyét, aztán a kiválasztott település nevét, pár mondatban megindokolva, hogy miért azt választotta. A második szakasz, amikor ezen a honlapon  közzéteszi, hogy mások is megismerjék, mit látott, olvasott, tapasztalt, fényképezett. Ez a honlap jelenleg magyar nyelvű, de többnyelvű lesz, mert nemcsak a magyarokra gondoltunk. Az a cél, hogy ne csak a kormány szintjén szűnjön meg a száz év magány, hanem az egyes emberek között is. Nincs jó kommunikáció a határon túl a kisebbség és a többség között, száz év alatt még megegyezni  sem sikerült az együttélés szabályaiban, s ezen nagyon gyorsan kellene változtatni.

Gál Péter öltetgazda (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Egy hete működik csak a honlap, és nagy örömükre nemcsak a Kárpát-medencéből, de a diaszporából is, így  Argentínából, Hollandiából, az Egyesült Államokból, Svédországból, Olaszországból jelentkeztek is rá, és természetesen a környező államokból. Már 300 körüli a bekapcsolódók száma, reméli, hogy óriási mozgalom és óriási öröm lesz mindenki számára.

A honlap megalkotója és gondozója, Telbisz Csanád bemutatta az interaktív térképet, amelyen kis kék jelzések mutatták a már befogadott településeket. Ezek bármelyikére rákattintva látható, ki az, aki választotta a települést. A menüben régiónként szerepelnek a helységek, és látható, melyik szabad még. A tartalom szerkesztését Liszt Ferenc szülőfaluján mutatta be.

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az esemény védnökeként köszönetet mondott Surján Lászlónak, valamint Gál Péternek és Telbisz Csanádnak, az ötlet gazdájának, illetve a megvalósítójának, és külön megköszönte Bakos István Andrásnak a kezdeményezés lényegét, a szétszakadt szívet ábrázoló grafikát.

A honlap részlete (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Szili Katalin ezután szólt az elmúlt  tíz év nemzetpolitikájának céljairól és eredményeiről, amelyekhez jól kapcsolódik ez a mozgalom, a nemzeti együttműködésnek, az egymás iránti felelősségvállalásnak az egyes települések, az egyes emberek szintjén megnyilvánuló lehetőségeivel. Köszöni Surján Lászlónak, hogy ebben részt vehet, védnökként ígéri, hogy szívét-lelkét beleadja. Már választott is települést: Pozsonypüspökit, és szeretne egyet Csíkban is, amelynek még nincs gazdája.

Gál Péter az ötlet születéséről beszélt, arról, hogy bejárva az egész Kárpát-hazát, azt tapasztalta, hogy a Radnai havasoktól Árva váráig, vagy délen a Szerémségig mindenütt ott van a templomok formáján, az oltárképeken, a sírokon és a házak stílusán, a népdalok melódiájában, a közös történelem a Kárpát-medencében együtt élő népeké.

Sajnos az utóbbi 150-200 év eseményei, identitásváltásai szembefordították egymással a különböző  nemzeteket, de gondoljunk Surján László mozgalmának transzcendenciájára, arra, hogy Szent István, amikor élete végén felajánlotta az országot a Boldogasszonynak, akkor abba valamennyi itt élőt beleértette. A maga hétköznapi szintjén ez a kezdeményezés is összefogja valamennyi Kárpát-medencei települést.

Az akció védnökei: Böjte Csaba testvér, Grezsa István miniszteri biztos, Herczku Ágnes népdalénekes, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke és Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész.

Az egyes települések befogadása az alábbi honlapon történik.