(Fotó: Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda, facebook)

Romana Kanovská oktatásügyi szakember szerint a koronavírus-járvány miatti iskola bezárások felmérhetetlen módon visszavetik az iskolák normális működését, a gyerekek tanulását és ez nemcsak az úgynevezett szegregált közösségek gyermekeire vonatkozik, hanem valamennyi tanulóra. Nagyon jól érzik ezt a tanintézmények igazgatói, és az, hogy esetleg nem kell bejárniuk a munkahelyükre, nekik egyáltalán nem könnyebbséget, hanem nagyon szerteágazó feladatok megoldását, állandó rögtönzést, nagy-nagy erőfeszítéseket jelent.

Maurský Nagy Mónika, a Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda igazgatónője szintén ezt a terhet viseli, de vérbeli pedagógusként  kollégáival együtt úrrá próbál lenni a nehézségeken.

(Fotó: Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda, facebook)

„Tavaly márciusban, amikor a vírusjárvány első hullámakor be kellett zárni az iskolát, és távoktatásra álltunk át, a rendkívüli helyzet bennünket is váratlanul ért, és kerestük a módját, hogy minél célszerűbben és észszerűbben biztosíthassuk a tanuláshoz való hpzzáférést a tanítványainknak. Az első két hét azzal telt, hogy kapcsolatot teremtettünk valamennyi diákkal, felmértük milyen az internethez való hozzáférhetőségük, milyenek a körülményeik. Kiderült, hogy négy gyerek kivételével mindegyiknél megvannak a technikai feltételek a távtanuláshoz. Egy anyuka rögtön felajánlotta, hogy három tanulónak számítógépet, mobiltelefont biztosít. Egy tanulónak pedig az osztálytársai vásároltak mobiltelefont, SIM-kártyát, hogy velük együtt haladhasson a tanulásban. Ez a gesztus több annál, hogy megvették az eszközöket, bizonyítja a gyerekek szociális érzékenységét, közösségi érzését, az egymás iránti felelősségvállalást. Bármennyire nehéz is volt a pedagógusok munkája, végül is sikeresen vették a tanév második félévét” – mondta az igazgatónő.

A nyár folyamán aztán komoly munkába kezdtek Tóth Tiborral, a Synergic polgári társulással, a pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium vezetőségével, Filip Mónika az oktatásügyi minisztérium államtitkárának valamint munkatársának, Gajdács Mónikának támogatásával kidolgoztak egy olyan projektet, amely egységes útmutatókat tartalmaz a tanulók számára.

Mindenki külön címet kapott, amellyel azonnal csatlakozhat a weboldalhoz, minden adatot, videót, táblázatot, web-tartalmat elraktározhat. Ez rendkívül nagy segítség diáknak, tanítónak egyaránt.

(Fotó: Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda, facebook)

Az új tanév beindulása után nem sokkal, októberben kiderült, hogy egyik kolléganőjük vírusfertőzött, ezért az egész tanintézmény tíz napra karanténba kényszerült. A szigorú intézkedéseket a későbbiekben is fenntartották, az iskola területére csak becsületbeli nyilatkozat ellenében lehetett belépni. A tornatermet lezárták, sportolásra csak az udvaron volt lehetőség. Az alsó tagozat tanulói, akik számára biztosított volt az iskolai oktatás, a napköziben csoportokra voltak osztva, úgy zajlottak a foglalkozások.

A téli szünet után már ugyancsak várták, hogy visszatér az élet a megszokott kerékvágásba, de a legújabb intézkedések értelmében esetleg január 18-án vagy 25-én nyithatnának újra, de minden bizonytalan.

„Állandó rögtönzésre kényszerülünk, éjfélig figyelem a híreket, de azok rendszerint reggelre már nem érvényesek. Szerencsére a kollégák megértőek, mint valamennyien, ők is azt tartják, most józan, paraszti ésszel kell alkalmazkodni a pillanatnyi helyzethez”

– fogalmazott az igazgatónő.

(Fotó: Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda, facebook)

Majd hozzátette: „Jelenleg egy hétre előre tervezünk, távlati terveink nem lehetnek. Ami különösen bosszantó, hogy más években ilyenkor már nagyban terveztük a beiratkozások menetét, programját, találgattuk, mivel lepjük meg a jövendő elsősöket, a szüleiket, mérlegeltük, hányan leszünk a következő tanévben. Most napi gondokkal bajlódunk. Azért bízunk benne, hogy a mostani 112 tanulói létszám megmarad, amennyi kilencedikes távozik, legalább annyi elsős jön a helyükbe.”

A helyi óvoda is hozzájuk tartozik, ott is komoly intézkedéseket tettek, minden csoportot elkülönítettek, fokozottan ügyelnek a higiéniai előírások betartására. Szóba került a félévi  értékelés és bizonyítványosztás is. Az oktatásügyi minisztérium ugyan jelezte, hogy az első félév értékelését ki lehet tolni március 31-ig, de erről az iskolák maguk dönthetnek. Pozsonypüspökin úgy látják, náluk nem lesz gond az értékeléssel és az megtörténhet január végével.

(Fotó: Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda, facebook)

Maurský Nagy Mónika végezetül szomorúan jegyezte meg, hogy bár minden nehézség ellenére a távoktatással megbirkóztak, az örömük mégsem teljes, különösen azt sajnálják, hogy tanulóik lemaradtak a kirándulásokról, a kulturális rendezvényekről, a szokásos programokról, versenyekről, no és arról a diákéletről, amelyet csak az iskola falain belül lehet megélni. Azonban bíznak benne, hogy a jövő jobb napokat hoz, addig pedig teszik a dolgukat, ahogy lehet, ahogy a helyzet engedi, a lehető legjobban.