Az állás 2021. I. 31. 0 óra 51 perckor (Fotó: Techet József)

Szerencsére a Jó Isten megóvott eddig a mozgási betegségektől. Szeretem hazánk és a környező országok nevezetességeinek (várak, templomok, kastélyok, történelmi események helyszínei) meglátogatását. Gyakran a távolság miatt vasúton utazom a nevezetességekhez, mivel nincs gépkocsim. A vagonokban az ismeretlen utasok mellé ülve megkérdeztem: hallottak-e az Európai Polgári Kezdeményezésről – kezemben volt a formanyomtatvány, hogy kitöltsék a rovatokat. A válasz az esetek 95 %-ában tagadó volt. Minden beszélgetőtársnak ismertettem a kezdeményezést. Nem vagyok szociológus, de a válaszok nagyon érdekesek voltak.

„Nincs nálam a személyim; engem nem érdekel ez a valami … nem is értem mi; ne zavarja utazási nyugalmamat; Orbánnak nem írok alá semmit; a politika nem érdekel, ezért nem írom alá” – válaszolták egyesek.

Mások viszont: „én is (Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből) jövök, adja ide, hogy aláírhassam; adjon még néhány ívet, hogy mással is aláírathassam; milyen jó, hogy gondolnak a szegény elszakadt országrészekben lakókra”; és sokan hosszan elbeszélgettek, mielőtt aláírták volna a lapot. Természetesen az aláírók voltak többségben.

Meglepetések is voltak. Székesfehérvárról hazajőve, egy skót – angol házaspárral találkozva mindketten aláírták az ívet. Amikor leadtam, nagyon elcsodálkoztam: megtudtam, hogy ez a két ív érvénytelen.

2021. II. 1. országsorrend

Minden külföldinek a saját országa szerinti ívet kell aláírnia az érvényesség érdekében.

Ettől kezdve mindenfajta ország aláíróívét magammal vittem.

A Felvidéken minden 62 évnél idősebb Európai állampolgár ingyen utazik – csak vasúton, és belföldön Szlovákiában – rengeteg várat, kastélyt, templomot, tájat, nevezetességet látogattam meg. Természetesen gyűjtöttem az aláírásokat.

A Minority SafePack aláírásához rendelkezésre állt Szlovákiára érvényes magyar nyelvű kitöltésre szánt ív; a jelenlegi „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért …” Európai Polgári Kezdeményezéshez már – sajnos – csak szlovák nyelvű Szlovákiára érvényes ív állt rendelkezésre.

Tapasztalatom szerint a csak szlovákul tudó – feltételezhetően szlovák – utasok nem nagyon írták alá az ívet elolvasás után. Persze az aláírás elmaradásának oka lehetett, hogy magyar lévén, nem tudtam sajnos a szlovák utasokat meggyőzni.

A Trianoni szerződés 100. évfordulójának évében – egy erdélyi árubemutatón Budapesten – három idős, erdélyi bácsi azért nem írta alá a kezdeményezést: „nem tudunk románul, a román nyelvű ívet nem értjük”.
Ausztriában elég rossz a vidéki távolsági autóbusz-közlekedés, kénytelen voltam stoppolni. Az egyik sofőr – Dél-Tiroli lévén, nagyon örült, hogy kitölthette – a természetesen olasz nyelvű ívet!

Isten őrizzen, hogy a kedves olvasó saját dicséretemet olvassa.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 31-én, hajnali 1 óra 15 perckor nagy esemény történt.

Az Európai Polgári Kezdeményezés keretében Spanyolországból érkezett támogató nyilatkozatok száma elérte a 40 500-as számot.

Tudnivaló, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés érvényességéhez Európából egymillió aláírást és 7 (tetszőleges) országból, az országra meghatározott támogató nyilatkozatok minimálisan előírt számát kell összegyűjteni. Hat ország már régebben teljesítette ezt, Spanyolország pedig a fenti időpontban. Ezzel a Kezdeményezés már érvényes!

2021-ben az 5-naponkénti támogató nyilatkozatok növekedése

Szombatról vasárnapra virradó éjjel nem sokat aludtam, hiszen Spanyolország vasárnap hajnali „színeváltozása” után vasárnap éjjel Szlovénia is elérte a 6000-es számot, azaz azt a minimális mennyiséget, amit az Európai Közösség előírt.

Tehát este megint átéltem azt a kellemes élményt, hogy ez a szomszédos ország színe egyik pillanatról a másikra kék (ahol a támogató nyilatkozatok száma nem éri el a minimálisan előírt számot”) helyett zöld (a támogató nyilatkozatok száma eléri a minimálisan előírt számot”) lett!

A csatolt térképeken láthatók az időpont előtti, és utáni ország-színek. Kár, hogy Szlovénia kicsi, alig lehet észrevenni.

2021. I. 31. 1 óra 15 perc Megvan a 7. ország; Spanyolország = 100 %! (Fotó: Techet József)

E cikkel egy kérést szeretnék a felvidéki olvasók felé továbbítani!

A csatolt táblázatból látható, milyen sokan írták alá a jelenlegi Európai Polgári Kezdeményezést Magyarországról, illetve Romániából. Szlovákiából, helyesebben szólva Felvidékről 28 101-en támogatták a kezdeményezést, azaz 288.22 %.

Ez a Kezdeményezés – mivel már vasárnap óta érvényes lett –a kohéziós alapokból pénzt hozhat az őshonos kisebbségeknek.

Ezt a polgármesterek, esetleg az egyszerű állampolgárok is tudják. A pénz megszerzése érdekében mindent meg kell tenni a sokkal több aláírásért, hogy jobban felfigyeljenek erre az Európai Bizottságnál.

Indokolt lenne az alábbiak megfontolása.

Tudtommal kb. 500 000 magyar él Felvidéken. Ha a kiskorúakat levonjuk, akkor 400 000 emberhez kell(ene) ezt a támogatási javaslatot eljuttatni. Ha e személyek egyetértenek a Kezdeményezés nemes céljával, lehetővé kell(ene) tenni, hogy aláírhassák. Ez fontos, mivel ebben az évben Szlovákiából összesen 131-en írták alá elektronikusan. Ez nagyon kevés! Nyugodtan megszólíthatnak mindenkit a felvidéki helységek az aláírás érdekében. Ha valaki nem emlékszik az esetleges régebbi kitöltésre, a program nem engedi, hogy egy személy kétszer töltse ki ugyanazt az Európai Polgári Kezdeményezést!

Mondhatja a most megkeresett felvidéki magyar, hogy az Európai Unió Bizottsága sajnos az előző polgári kezdeményezést, a Minority SavePack nevezetűt nem támogatta, a nevezett kezdeményezést a nemzeti országok elbírálására bízta.

Fel kell hívni a figyelmet, hogy a jelenlegi Európai Polgári Kezdeményezés címe: „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért”. A kohéziós politikát a brüsszeli központból intézik, tehát a Bizottság kevésbé söpörheti le ezt a mostani kezdeményezést!

2021. február 7-én éjfélig még lehet aláírást gyűjteni

A jelenlegi „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű Európai Polgári Kezdeményezés második meghosszabbított gyűjtési ideje e hét végéig, pontosabban 2021. február 7-én éjfélig tart.

A polgármesterek, esetleg az egyszerű állampolgárok is tudják, hogy a „Kohéziós politika …” pénzt jelent, ezért is meg kell mindent tenniük a sokkal több aláírásért.

Ezen a héten semmit sem lehet már tenni, (avagy jó szándékkal nagyon sokat lehet tenni) a felvidéki a gyűjtési eredmények növelése érdekében?

Meg kellene kísérelni az országos nyomtatott és elektronikus sajtóban, és helyben, a községekben elektronikus értesítéssel (e-mail), a szomszédok szóbeli tájékoztatásával, a háztetőkön meglevő – és a még működő – hangosbemondóval naponta többször tájékoztatni a lakosokat, hogy a https://irdala.hu/, (vagy magyarul nem tudó állampolgárok a https://www.signiteurope.com/hu/) honlap kitöltésével növelhetik a szlovákiai (felvidéki) támogató aláírások számát.

(Fotó: mkp.sk)

Magyarán szólva ez a kezdeményezés hasznos az őshonos kisebbségeknek. Emiatt indokolt, hogy minél több felvidéki elektronikus támogatás érkezzen be a https://irdala.hu/, (vagy magyarul nem tudó állampolgárok a https://www.signiteurope.com/hu/) a honlapon 2021. február 7. éjfélig.