(Fotó: Hagyományok Háza)

A Hagyományok Háza 2020-ban is folytatta az erdélyi partnerszervezetei által összefogott, az élő néphagyományt támogató munkáját. A szerteágazó tevékenységet Tóth János hálózatvezető foglalja össze.  

„A 2020-as év nagy reményekkel indult, hiszen a kidolgozott terveink forrása is biztosítottnak tűnt. A járvány miatt viszont tavasszal nekünk is újra kellett gondolni az életünket. Kollégáink ekkor kiváló ötletekkel próbálták orvosolni a helyzetet, így földrengésszerű változást nem kellett megélnünk sem Erdélyben, sem pedig más országrészben. A saját és a köz érdekében maximálisan alkalmazkodtunk a mindenkori és a területileg hatályos jogszabályokhoz, így csaknem minden rendezvényt meg tudtunk valamilyen szinten szervezni.

Természetesen nekünk is meg kellett hallanunk az idők szavát a kiszélesedett online térben. Viszont e nehéz helyzetben számos tapasztalattal lettünk gazdagabbak, s ezt a tudást a későbbi „békeidőben” is kamatoztathatjuk.

Igen, el kell fogadnunk, hogy az emberek elérése – bekapcsolása az élő népi kultúra művelésébe és éltetésébe – ezeken a csatornákon sokszor hatékonyabb, mint a megszokott hagyományos módszer.

Az első félév fókuszában az oktatások álltak: elindultak az újabb, a partnereink által megszervezett tanfolyamaink, foglalkozásaink. Ismeretes, hogy Erdélyben nincs meg az az alapfokú iskolákat működtető intézményes hálózat, mint az anyaországban, így a stratégiai partnerszervezetekre hárul ez a feladat.

(Fotó: Hagyományok Háza)

A gazdag palettáról kiemelem a hangszer-, a néptánc-, népiének-, valamint a népmesemondás-oktatást. Az utóbbival kapcsolatban említem meg az elmúlt év végén kiadott Kibédi népmesék Ráduly Jánostól című kötetet, és a Csak tiszta forrásból Magyar Népdalok III. kötetét, ami nagyban segíti ezt a munkát.

A Hagyományok Házának Erdélyben nincs saját fesztiválja, viszont a sok évtizedes múltra visszatekintő rendezvények szervezésében partnerként veszünk részt.

Ezek egy része – a nyári könnyítések nyomán – megvalósult, közülük kiemelem a Vásárhelyi Forgatagot, a Mera World Music Fesztivált.  Más rendezvények, így például a gyergyói FeltöltŐ Fesztivál elmaradtak. A felszabaduló energiáinkat viszont más területeken tudtuk hasznosítani, itt kell megemlítenem a szórványvidékek kollégiumainak nyújtott hathatós kiegészítő segítséget.

Az online munkáinkból figyelemre méltó a Romániai Magyar Néptánc Egyesület szervezésében megvalósult III. Erdélyi Koreográfusok Találkozó. A rendezvényen egy konferenciát is tartottak, melynek középpontjában – a hitelesség tükrében – a néptánc színpadi megjelenítésének technikai és formai követelményei álltak. Az élőben megtartott szimpóziumon neves erdélyi szakemberek adtak elő, az elhangzottak online formában is elérhetővé válnak minden érdeklődő számára.

A felvidéki Hálózat egy éve

Kiemelném még az online munkáink közül az Élő Népművészet Kiállítás megvalósítását, valamint azokat a módszertani anyagokat, melyek az e területen működő szakmákat segítik, mind a kézművesség, mind pedig a folklórműfajok területén. Így született például több népdalgyűjtemény, emellett Erdély kistájait bemutató sorozat indult. Itt említenék egy mezőségi, családi kötelékek megerősítésére irányuló „Mezőség arcai a XX. században” című kezdeményezést is, amely a családi hagyatékokban fellelhető fotók és dokumentumok digitalizálását és bemutatását tűzte ki céljául.

Végezetül a Lipinka nevű online programra térek ki, ez a kezdeményezés a hagyományos népművészeti tevékenységek élményalapú, komplex oktatásában támogatta a pedagógusokat és az oktatókat.”

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)