(Fotó: pixabay.com)

Vajon az ausztrál Victoria szövetségi állam parlamentje és törvényhozása a járvány miatt billent el eddigi jogérzékéből vagy a jóléti, nagyon kevert kultúrájú ország multikulturális szabadsága volt a motívum, nem tudni, de tény, hogy az alábbi törvényjavaslatot Victoria állam törvényhozása és az alsóház is készül elfogadni. Keresztyén híveket és egyházi vezetőket, sőt más világvallások vezetőit és követőit is mellbe vágta a hír. 

Miről is van szó?

A törvény előkészítést végző bizottság, a  „Changeor Suppression (Conversion) Practices Prohibition Bill” úgy fogalmaz, hogy minden olyan törekvés, amely valakinek a szexuális irányultságát vagy nemi identitását meg akarja változtatni vagy elnyomja, döntését befolyásolja, törvényellenesnek minősül.

A törvényjavaslat igazi kihívást jelent az egyházaknak, amelyek a szexualitás hagyományos és bibliai normáihoz tartják magukat. Amennyiben bármiféle befolyásolás megállapítható, 10 évig terjedő börtönbüntetés róható ki a befolyásoló személyre, aki az ilyen jellegű „áttérést” az új életszemléletre, főként pedig  életgyakorlatra akadályozni próbálja.

A tervezet szerint a törvényt elfogadása után egy év alatt vezetik be. Ezalatt egy másik bizottság, ami az esélyegyenlőséggel és az emberi jogokkal foglalkozik, tanácskozásokat, vitákat fog szervezni, hogy tapasztalatot gyűjtsenek a törvény különböző rétegek, vallások, forgatókönyvek alapján lehetséges fogadtatásáról. Sokak számára érthetetlen, s ezt az egyházi sajtó erősen kifogásolja, hogy erre a felmérésre miért nem a törvényjavaslat megfogalmazása előtt teremtenek lehetőséget.

Különböző reakciók – van, ami nem képezheti egyezkedés tárgyát

Victoria Állam Baptista Egyháza aggodalmának adott hangot és azt követeli, hogy 16 év fölött legyen joga mindenkinek tájékozódni a törvényjavaslat lényegéről, buktatóiról, a lelki gondozói tanácsadás erre vonatkozó igénybevétele céljából. A „Victoria Állam Egyházi Vezetőinek Network Hálózata” nemrég kiadott nyilatkozatában nagyon aggályosnak minősíti azt a tényt, hogy a törvényjavaslatban nincs világos és egyértelmű meghatározása annak, mi minősül jogilag káros vagy elnyomó, akadályozó gyakorlatnak.

Még az LMBT  nemzetközi szervezet szóvivője, David Bennett is túlzásnak tartja a törvény szemléletét és tervezett gyakorlatát.

Az, hogy valaki egyházi személyként segíteni akar ilyen személyeknek, s ezzel esetleg törvényszegést követ el, ez még számára is érthetetlen.

Szerinte a jelenlegi ausztrál jogi szabályozás biztosítja mindenkinek a maga életmódja vagy életszemlélete szerinti életvitel kereteit. Minek kellene azt büntetni, amikor valaki csak a törvényben biztosított szabadságával él?

A törvénytervezet kapcsán más vallások képviselői is megszólaltak. A Vallási Vezetők Fóruma, köztük a hinduk vezetője, januárban levélben fordult Victoria állam miniszterelnökéhez, Daniel Andrews-hoz, melyben egyértelművé tették:

ez a törvénytervezet támadás a vallásszabadság ellen.

Rámutatnak: a több ezer éves tanítások, amelyek vallási könyveinkben olvashatók, és ezek a szexualitás, valamint a nemiség kérdésében is mértékadók, nem képezhetik vita vagy egyezkedés tárgyát.

A melbournei katolikus érsek, Peter Comensoli, a The Sunday Age című újságban így fogalmazott: „Nem a kormányzat dolga annak megítélése, hogy kihez, hogyan és miért imádkozom, legfőképpen nem, hogy kivel együtt imádkozom”.

Az ókori latin vallási világban Victoria a győzelem istennője volt. Vajon az ausztráliai Victoria állam nevében visszacsengő angol uralkodó, Viktória királynő, aki egész korszakot határozott meg uralkodásával (63 éven át, 1837-1901-ig) és a neve tartalmát jelentő győzelem elhozza-e a törvényhozókban a józan ész győzelmét? Kíváncsian várjuk a fejleményeket…

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)