Már lapozható a Magyar Református Presbiteri Szövetség jubileumi évfolyamának második lapszáma. A nagy múltú, immár harmincadik évfolyamában lévő lap felvidéki református közösségünkkel is foglalkozik. Mindamellett a nagyböjti időszak és Jézus Krisztus feltámadása áll a lap középpontjában.

Pásztor Dániel, a Tiszán-inneni Református Egyházkerület püspöke a feltámadás ünnepéről szól. „Húsvét ünnepére készülve egy látszólag fölösleges, de mégis fontos kérdésre kell válaszolnunk: Mire is ünnepeljük ezt az ünnepet?”  – teszi fel a kérdést a cikk bevezetőjében.

Dr. Viczan Miklós igemagyarázatában két madár szimbolikáját járja körbe. Emellett olvashatunk a húsvét ünnepének a kezdeteiről, a Jézus Krisztussal közösen a keresztfán szenvedő két bűnöző lelki megváltásáról.

Fráter Erzsébet az alábbi felütéssel kezdi a Bibliai ételek című most induló sorozatot: „A Szentírás rendkívül gazdagon foglalkozik az evés témakörével, az étel alapanyagokkal, a mezőgazdasággal, a táplálkozáskultúrával és azok szimbólumaival. Bibliaolvasóként ezen keresztül is, keressük Isten üzenetét! „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” (Máté 6,11). Az első rész a kenyérre fókuszál.

A lap hasábjain felidéződik Lévai Dezső nyolcvan évvel ezelőtti balkáni missziója. A lap interjút közöl a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház január elsejével hivatalába lépett  új püspökével, Ft. Géresi Róbert püspök úrral. A püspök úr hangsúlyozta: A reformátusság a felvidéki magyarság és a keresztyénség javát szolgálja. A beszélgetés a portálunkon korábban közölt interjú átvétele.

Természetesen a Presbiter is reflektál az immár egy esztendeje az életünk menetét alaposan  megváltoztató világjárványra.  A felelős közéleti megnyilatkozások kezdettől fogva törekedtek a valóságnak megfelelő tájékoztatást nyújtani a nagyközönség számára a világjárvány ügyében. A szélsőséges állásfoglalások között ehhez nem kevés bölcsességre és önfegyelemre volt szükség – emeli ki D. Szabó Dániel. Ugyancsak a pandémia hozta előtérbe az online világot, erről szól dr. Erdélyi Judit Online vagy virtuális? címmel megjelentetett jegyzete.

A lap interjút közöl továbbá Molnár János főgondnokkal. A Zsinat világi vezetője megjegyezte: legfontosabb az Istennel való személyes kapcsolat ápolása.

Röviden ismertetik a beregszászi presbiterválasztást, s emellett kárpátaljai bizonyságtételről is olvashatunk. Közeledik a hit és erkölcstanra való beiratkozás ideje. Dr. Békefy-Röhrig Klaudia jóvoltából Pál apostol nyomába eredhetünk.

Böjti gondolatok és visszaemlékezések, valamint könyvajánló is bekerültek a második lapszámba.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)