A Kossuth Rádió ma reggeli Vasárnapi újság műsorában Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért Társaság tiszteletbeli elnöke és Gyurgyík László felvidéki szociológus beszélt Tarics Péter felkérésére a szlovákiai lakosságot és kiemelten a felvidéki magyarságot foglalkoztató, jelenleg már zajló országos népszámlálással kapcsolatosan.

Duray Miklós értő módon fogalmazta meg a máig nem tisztázott nemzetiség, a nemzethez való tartozás fogalmát.

Nemzetiség csak egy lehet, ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert a 2021-es népszámlálási kérdőívek két nemzetiséghez való tartozás lehetőségét kínálják. Ez pedig zűrzavart, bizonytalanságot okozhat egyeseknél, és ott rejlik mögötte a hátsó szándék gyanúja is.

Akik ezt a kettős lehetőséget beiktatták, eleve nem értenek a témához. Persze, nem új keletű probléma ez, a múlt öröksége az identitástudat zavara, az állampolgárság, a nemzetiség megkülönböztetésének hiánya.

(Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma, archív)

Az állampolgárság ahhoz az államhoz köti az egyént, amelyben él, a nemzetiség viszont a nemzethez való tartozást, érzelmi kötődést jelent – hangsúlyozta Duray Miklós.

A felvidéki magyarság számának alakulását, a nemzetiségét vállalók adatait a következőképpen vette sorba: az 1953-as összeírás során, amikor a reszlovakizációt választók visszatérhettek eredeti nemzetiségükhöz 382 493-an vallották magukat magyarnak, 1961-ben már több mint 516 ezren. A népesség száma a 2000-es évekig emelkedett, majd húsz év alatt fájdalmasan kell megállapítanunk, hogy 100 000-rel csökkent.

Az okok több mindenben kereshetők és számos vonatkozásban tisztázatlanok. Indok lehet, hogy 2011-ben az ország lakosságából 382 ezren nem vallották meg nemzetiségüket, ezek között vannak romák és az országban élő csehek, de nagy valószínűséggel jelentős számban magyarok is.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Aztán itt van az elvándorlás problémája, vannak akik személyes vagy családi okokból, mások munkavállalás miatt hagyják el szülőföldjüket, főleg a fiatalabb korosztály.

És nem elhanyagolható szempont az asszimiláció ténye sem, amely olyan társadalmi folyamat, amely Duray Miklós szerint mindig volt és nagy valószínűséggel ma is hozzájárul népességfogyásunkhoz. Akkor is létezik, ha megpróbálunk ellene erőteljesen küzdeni.

Gyurgyík László szociológus, a téma hozzáértő szakembere ehhez kapcsolódva éppen az asszimilációs folyamatban és abban látja a felvidéki magyarság létszámának drasztikus csökkenését, illetve az ezzel kapcsolatos statisztikai adatokat, hogy az elmúlt népszámlások során sokan eleve nem vallották meg nemzetiségüket, nem töltötték ki az erre vonatkozó rovatot.

Elmondta azt is, hogy a múlt század második felében tapasztalt létszám növekedés két dolognak köszönhető. A második világháború után a férfiak hazatérésével egy jelentős születésszám emelkedés indult meg, majd az 1950-es években született fiatalok az 1970-es évekre felnőve ugyancsak hozzájárultak a népesség létszámának emelkedéséhez. Azokban az években évente mintegy 10 000 gyerek született, és a magyar lakosság vonatkozásában is érvényesült a születések számának emelkedése. Mára a születések száma évente 4000 körül van, a különbség tehát számottevő.

Ugyanakkor a felvidéki magyar lakosság elöregedett, a halálozások aránya pedig meghaladja az országos átlagot. 2001 és 2004 között többen haltak meg, mint születtek.

A népesség fogyása és az asszimiláció mellett komoly gond, amelyet a statisztikák igazolnak, hogy a népesség 7 százaléka nem vallotta meg nemzetiségét. Ezt tulajdonképpen egy érzékeny kérdésnek minősítették.

Gyurgyík László (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma, archív)

Tíz évvel ezelőtt így 480 000 körüli felvidéki magyar lélekszámot mutattak ki az adatok alapján. Gyurgyík László feltételezése szerint az idei népszámlálás eredménye 400 000 körüli felvidéki magyar lehet, de éppen a megtévesztő, két nemzetiség bejelölésének lehetősége lehet az oka annak, hogy ennél akár kevesebb lesz.

A szociológus azonban nem zárja ki azt sem, hogy valamivel több. Legyen igaza, hiszen mint a műsor bevezetőjében a riporter elmondta, és magunk is tudjuk, sok múlik a számadatokon, mindenekelőtt nyelvhasználatunk hivatalos érvényesítése.

A műsor visszahallgatható az alábbi linken 06:19:15 kezdettel.

(BM/Felvidék.ma)