Konkoly-Thege Miklós 1871-ben hozta létre Közép-Európa első obszervatóriumát Ógyallán (Kép: a csillagvizsgáló sajtóhíre)

Virtuális sajtótájékoztatót tartottak az ógyallai Konkoly Thege Miklós Szlovák Központi Csillagvizsgáló és a Tatai Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum munkatársai. Az alkalmat az szolgáltatta, hogy a már évek óta tartó őszinte emberi és sokrétű szakmai barátság újabb állomásához érkeztek. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtott pályázatukat sikeresen bírálták el, így az Európai Unió alapjaiból elnyert pénzösszegből további fejlesztésekre és rendezvények egész sorának megvalósítására lesz lehetőségük.

Kovaliczky István, a tatai Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum részéről mielőtt bemutatta volna intézményüket, megerősítette, hogy a két intézmény 2011-ben indult kapcsolata példaértékű, minden téren segítik egymást. Erre kötelezi őket mindkét csillagvizsgáló alapítójának, névadójának egymás iránt tanúsított barátsága, szakmai támogatása is.

Konkoly Thege Miklós és Posztoczky Károly mindketten amatőr csillagászok voltak, földbirtokaik elhelyezkedése révén szomszédok.

Mindkettőjük esetében érvényes, hogy a kedvtelésből komoly odafigyeléssel, odaadó elkötelezettséggel és kitartással hatalmas értékek születhetnek. Ahogy Konkoly Thege Miklós a saját birtokán, ugyanúgy Posztoczky is a sajátján kezdett csillagvizsgálót építeni, az akkori idők legkorszerűbb műszereit szerezték be. Posztoczky kúriája ma is áll, távcsöve pedig máig a tatai csillagvizsgáló dísze.

Hagyatékát 1963-ban sikerült megvásárolni és a tatai várban állították ki. Majd az unoka, Posztoczky Mária ajándékozott több értékes tárgyat a csillagvizsgálónak. Posztoczky Károly csillagvizsgálóját 1915-ben kezdte építeni, 1973-ban új épületet emeltek, amely azonban ma már nem felel meg a követelményeknek.

Ezért a most elnyert összegből új épületet építenek, amelynek alapozását a közbeszerzési eljárás lefolytatása után június-július hónap folyamán megkezdik, és mintegy nyolc hónap alatt szeretnék befejezni.

A tervek impozánsak, a 150 négyzetméteres intézmény egy fénycsóva alakját mutatja, a csillagászatra utalva, de egy csónak alakját is, jelképezve Tatát, mint a vizek városát. Kovaliczky István kifejtette még, hogy csillagvizsgálójuk népszerűségét igazolja a látogatók nagy száma és az is, hogy évente mintegy százötven hazai településről jönnek az érdeklődők, de külföldről, a Felvidékről, Erdélyből, sőt Nepálból, Brazíliából, Kanadából is fogadtak érdeklődőket. Kiemelte, hogy a tataiaknak, de a velük együttműködő hazai amatőr csillagászoknak is rendkívül fontos az ógyallaiakkal való együttműködés, és ennek az együttműködésnek lépten-nyomon hasznát látják. Hiszen mindkét intézmény hidrometeorológiai, időjárási megfigyeléseket is végez és ilyen téren ugyancsak kicserélik tapasztalataikat, tudományos észleléseiket. Természetesen fontosak a közös szakmai találkozók, konferenciák is, amelyekre az új, lényegesen tágasabb tatai új épületben még több lehetőség nyílik.

Az ógyallai csillagvizsgáló (Fotó: slovakia.travel.sk)

Ivan Dorotovič, az ógyallai csillagvizsgáló tudományos munkatársa megemlékezett arról, hogy Konkoly Thege Miklós 150 évvel ezelőtt, 1871-ben indította be a csillagvizsgáló működését, és ennek a lényeges kezdeményezésnek köszönhetően lett Szlovákia komoly tekintély a világ csillagvizsgálóinak körében is. Az akkori megfigyelések és akkor beszerzett műszerek, távcsövek ma is megállják a helyüket. Hangsúlyozta, hogy folytatni kívánják az alapító eredeti elképzeléseit és a tudományos munkán kívül a tudományág népszerűsítésére is nagy súlyt helyeznek. Mindenkinek lehetőséget biztosítanak a látogatásra, a helyiségek megtekintésére, illetve megfigyelésekre, a csillagos ég fürkészésére.

Évek, évtizedek óta olyan rendezvényeik vannak, amelyek tömegeket szólítanak meg. A gyerekeknek, fiataloknak táborokat szerveznek, megtartják a fiatal csillagászok találkozóját, rajzversenyüknek harmincéves hagyománya van, egy-egy alkalommal 30 000 képzőművészeti alkotás érkezik hozzájuk.

A Mit tudsz a csillagokról vetélkedő pedig ugyancsak tömegeket szólít meg. Megelégedéssel nyugtázta, hogy éppen ezeknek a versenyeknek és rendezvényeknek köszönhetően több fiatal választotta hivatásául ezt a tudományágat. A csillagászat napját ugyan már második alkalommal csak virtuálisan rendezik, de az érdeklődők száma így sem csökken.

A tatai Posztoczky Károly Csillagvizsgáló (kép: Facebook)

Marián Vidovenec, az ógyallai csillagvizsgáló igazgatója, aki a sajtótájékoztatót is vezette arról ugyancsak beszámolt, hogy  az együttműködés keretében számos tudományos munkát valósítanak meg, szemináriumokat, konferenciákat szerveznek majd. Bíznak benne, hogy éppen az Interreg projektnek köszönhetően a jelenlegi együttműködés még tovább bővülhet, hiszen mindkét intézmény munkatársainak az a céljuk, hogy a világűr, a bolygók, a naprendszer, a csillagok titkai egyre inkább feltáruljanak az emberek előtt.

Nem hiába választották a projekt címét, amely így hangzik: A csillagok összekötnek minket – Csillagászat határok nélkül. A csillagvizsgáló megalapításának százötvenedik évfordulója alkalmából pedig több újdonsággal is készülnek.

Tisztelik a hagyományokat, az elődök örökségét, de tudják, az elmúlt időszakban nagyot változott a világ, a tudományos munka módszerei, de az ismeretterjesztés módja is. Ezért a csillagvizsgálóban úgynevezett QR-kódokat is alkalmaznak, amelyek részletes tudnivalókkal szolgálnak az egyes kiállított tárgyakról, amelyek között történelmi darabok szintén megtalálhatók.

A mindkét intézmény további működését nagyban segítő projektet 2022. december 31-ig valósítják meg az európai uniós alapok hathatós támogatásával, társfinanszírozásával.

(BM/Felvidék.ma)