Illusztráció: Németh István

Szlovákia-szerte csökkenő tendenciát mutat a madárpopuláció, mi több, egyes fajok esetében a kipusztulás veszélye fenyeget. A SITA hírügynökség számára adott interjújában Samuel Pačenovský, a Ponitrie (Nyitra mente) és a Dunajské luhy (Duna menti ligeterdők) Tájvédelmi Terület ornitológusa számolt be a helyzetről.

Azon fajok, melyek létszáma növekvő tendenciát mutat, kevesebben vannak, mint a csökkenő populációval rendelkezők. Pačenovský szerint mindez negatív fejlődést jelent a szlovákiai madárfaj-populációra nézve.

Az ornitológusok rendszeresen értékelik az egyes fajok állományának fejlődését, melyekkel kapcsolatban háromfajta populációértékelés is készül, például a telelés, a vándorlás és a fészkelés idején.

A monitorozás eredményei alapján kitűnt, hogy míg 56 értékelés mutatta az egyedszám csökkenését, addig mindössze 32 mutatott pozitív fejlődést.

Szlovákia-szerte néhány tucatnyi fajból 50 párnál kevesebb van, míg egyesekből alig néhány pár fordul elő. Ilyen például a  kövirigó (0-1 pár), a nyílfarkú réce (0-5 pár), a kígyászölyv (3-8 pár), a nagy goda (0-2 pár), a fattyúszerkő  (0-10 pár), a  kormos szerkő (0-10 pár), az európai szalakóta  (regionálisan hivatalosan kihaltnak nyilvánított faj), vagy a feketenyakú vöcsök (0-5 pár). Az említett fajokat Pačenovský kiveszőben lévő fajnak minősítette.

„Ezeknél a fajoknál nagyon kedvezőtlen populációs fejlődés, vagy drasztikus csökkenés figyelhető meg, mely azt jelezheti, hogy az adott faj akár teljesen megszűnik fészkelni az ország területén“ – hívta fel a figyelmet Pačenovský.

Hozzátette, hogy a helyzet még ennél is rosszabb lehetne, de szerencsére vannak olyan madárfajok, melyek kedvezően reagáltak a célzott madárvédelmi törekvésekre. A természetvédők munkájának köszönhetően a fészkelési területek, élőhelyek minősége az intézkedéseknek köszönhetően javult, melyre a fajok populációjuk enyhe növekedésével vagy legalább stabilizálódásával reagáltak.

Ilyen kedvező eredmény tapasztalható a vörös gém, a piroslábú cankó,  a sárgalábú sirály, a  cigányréce, a kis kócsag, a  kanalasgém, vagy a kék vércse vonatkozásában.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)