Már a világ minden táján élő olvasókhoz eljutott a Bécsi Napló idei második, március-áprilisi száma. A Bécsben szerkesztett, de a világ magyarjaihoz egyaránt szóló, kéthavonta megjelenő folyóirat ezúttal is változatos tartalommal jelent meg.

A lap szerkesztői, munkatársai gondosan odafigyelnek, hogy a világ eseményei, az anyaországi történések és a határon túl élő magyarság sorskérdései megfelelő egyensúlyban kapjanak helyet a hasábokon. Az első oldalon a márciusi ünnephez kapcsolódóan történelmi jelentőségű röplap képe látható, amelyen azt a pillanatot örökítették meg, amikor 1848 március 13-án Franz Putz tiroli jogász felolvassa Kossuth Lajos beszédét, amely elindította a bécsi forradalmat, ez pedig a pesti forradalom kitöréséhez vezetett.

A lap vezércikke Martos Péter tollából A Fidesz ment – ki követi majd? címmel a magyar politika jelenlegi egyik kulcsfontosságú történését boncolgatja, azaz a Fidesz kormánypárt kilépését az Európai Néppártból. A szerző idézte a Mandinerben ezzel kapcsolatosan megjelent cikk egy mondatát is:

“A Fidesz azért tudta ilyen mértékben felforgatni az európai politikát, mert a saját útját járta, volt egy határozott elképzelése az Európai Unió reformjáról”.

A cikk tárgyalja a más országok vezetőinek véleményét is a Fidesz döntéséről, és felveti, ugyan mi következik a magyar kormány döntése után. Ugyancsak az első oldalon olvasható Duray Miklós Kormányválság Szlovákiában: előzmények és adottságok című elemzése, amelyben a szerző végigveszi mindazokat a történéseket, amelyek Szlovákiában a kormányválsághoz vezettek. Az írás pontosan rámutat azokra a történelmi eseményekre, amelyek évek, évtizedek óta generálták a mostani válságot, és új megvilágításba helyezi a bekövetkezett politikai fordulatot. A főszerkesztő Deák Ernő Társadalompolitikai rezdülések Ausztriában című cikkében az ausztriai társadalmi élet legaktuálisabb cselekményeivel foglalkozik, különös tekintettel a politikai civódások kihatására a vírushelyzetre.

Kormányválság Szlovákiában: volt, Van, lesz

A második oldalon Varga János, a bécsi Pazmaneum rektora lélekemelő írásban köszönti az olvasókat a húsvéti ünnepek kapcsán. Közlik a március 15-ei ünnep alkalmából Kossuth- illetve Széchenyi-díjjal kitüntettek névsorát, külön kiemelve, hogy a Bécsi Napló munkatársa, Szakály Sándor Széchenyi-díjban részesült. A harmadik oldalon olvasható Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatójának március 15-én az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által rendezett megemlékezésen elhangzott beszéde. Csáky Pál Visegrádi vívódásaink című írásában a visegrádi négyek együttműködésének fordulatait részletezi, főleg Szlovákia szempontjából. Különösen fontos az írás végkicsengése, amelyben az Európai Unió egykori képviselője, politikus azt írja, hogy

a közép-európaiság, a közös gondolkodás mára eljutott arra pontra, ahonnan a közös jövőt tovább lehet gondolni, de ez már a következő nemzedék feladata lesz.

A negyedik oldal Sajtószemléjében ezúttal is a világ sajtótermékeinek legérdekesebb cikkeiből válogatott Fetes Kata. Bika Julianna, a folyóirat Amerikai Egyesült Államokban élő munkatársa Karikó Katalinról, a magyar származású kutatóról ír, akinek oroszlánrésze van a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésében. Dr. Birtalan Iván a világot egyre inkább foglalkoztató eutanázia törvényes szabályait járja körül. Vencser László az öngyilkosságok egyházi és a társadalom általi megítélését veszi górcső alá.

A további oldalakon részben külpolitikai témák, így az Amerikai Egyesült Államok Trump elnöksége alatti hanyatlása, részben pedig a határon túli magyarság aktuális helyzete  kerül terítékre.

A szlovákiai elektronikus népszámlálásról szóló cikk az eddig ismert eredményeket és tényeket ismerteti, az erdélyi eseményekről írott anyag az ottani magyarság elvárásait taglalja az új román kormánytól, illetve az ott helyet kapott magyar miniszterek és képviselők részéről. A lap ukrajnai tudósítója az ukrajnai viszonyokról, mindenekelőtt a kettős állampolgárság ügyének alakulásáról számol be. Bemutatják az idén indulásának 75. évfordulóját ünneplő vajdasági Hét Nap című hetilapot.

Részletes cikkben tárgyalják a hetvenöt éve született népbírósági ítéleteket. Közlik a felvidéki Pázmaneum Társulás rajzpályázatára szóló felhívást, amelyre az alap- és középiskolás diákok jelentkezhetnek Széchenyi Istvánnal kapcsolatos műveikkel. Érdekes felmérés összegzését mutatja be A 11-17 évesek példaképei 2021 című cikk, amely kimutatja, hogy a koronavírus-járvány idején mi foglalkoztatja a mai fiatalokat, kik a példaképeik és mik a kívánalmaik.

Megemlékeznek Görgey Gábor 90. születésnapjáról, Nagymihály Zoltán jegyzetét pedig az idei március 15-ei ünnepségek illetve a kokárda kitűzéséhez kötődő érzések leírásának szentelte. Margarete Wagner ezúttal Johann Nepomuk Vogl osztrák író, dalszövegíró Magyarországhoz kötődő kapcsolatáról, a magyar ihletésű balladáinak megszületéséről ír. Részletesen írnak Gereben Ferenc nagyon tanulságos művéről, az olvasáskultúrát és identitást vizsgáló Boldogult olvasókoromban című tanulmánykötetről. Kováts-Németh Mária “Ne ítélkezzek, ismerjem meg a gyermeket!” címmel írt hosszabb elemzést Réthy Endréné gyógypedagógus asszonynak a gyógypedagógus-képzés 1963-1967 közötti időszakot bemutató könyvéről. A felsoroltakon kívül a Bécsi Napló idei második száma egyéb anyagokat is tartalmaz. A folyóiratot Vibók Ildi színes, vibráló, a gyermekvilágot idéző rajzaival illusztrálták.

A Bécsi Napló weboldala a közelmúltban megújult, lényegesen több anyagot tartalmaz, mint előzőleg, címe: www.becsinaplo.eu.

(BM/Felvidék.ma)