(Fotó: Filip Mónika, facebook)

Az oktatásügyi minisztérium gondol a távoktatásból a jelenléti oktatásra átálló tanulók esetleges nehézségeire. Ezzel kapcsolatban  a szaktárca munkatársai egy útmutatót állítottak össze, mely magyar nyelven is olvasható.

Mint Filip Mónika oktatásügyi államtitkár közösségi oldalán olvasható:

az oktatásügyi minisztérium honlapján már megtalálható a tanulók adaptációjához szükséges módszertani útmutató magyarul.

Mint az útmutató bevezetőjében olvasható: „A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma az alapiskolák számára módszertani útmutatót készített, amely az iskolákba való fokozatos visszatérés, a távoktatásról a jelenléti oktatásra való váltás és a kettő közötti átmenet pedagógiai részére irányul, és a tanulók iskolába való adaptációját is érinti.”

Mint írják, az útmutató főként az általános iskola felső tagozatával foglalkozik, ugyanis a felső tagozatos diákok esetében szünetelt hosszabb ideig a jelenléti oktatás.  A módszertani útmutató elsődleges célja, hogy segítse az iskolákat a jelenléti oktatásra való zökkenőmentes, fokozatos átállásban.

A most megjelent dokumentum általános ajánlásokat tartalmaz, amelyek segíthetik az iskolák szabályainak felállítását.

A módszertani útmutató az első részben összegezi azokat a lépéseket és szabályokat, amelyeket az iskoláknak be kell tartaniuk a jelenléti oktatásra való visszatérés első heteiben. Az intézményvezetők és pedagógusok számára információkat közöl arra vonatkozóan, hogyan készüljenek fel a felső tagozatos tanulók jelenléti oktatásba való visszatérésére.

Az útmutatás a továbbiakban a visszatérés utáni tényleges folyamattal foglalkozik – az adaptációs időszakkal, az adaptációt követő szakasszal, és az értékeléssel – emelik ki a bevezetőben.

A szaktárcának nem ez az első ilyen jellegű dokumentuma. Már korábban jelentek meg hasonló kiadványaik, így a tanulók tesztelésének, vagy a visszatérésnek a kézikönyve, illetve útmutató az iskola Covid-automatájához.

„Az igazgatók, pedagógusok, szakmai és egyéb alkalmazottak, valamint a szülők tájékozottsága érdekében javasoljuk áttanulmányozni az iskolába történő visszatéréssel kapcsolatos összes kiadványt” – jegyzi meg a szaktárca.

Mint ismeretes, a járványügyi helyzet enyhülésével fokozatosan nyitnak az oktatási intézményeink, a távoktatást pedig felváltja a jelenléti oktatási forma. Ezen a héten a 8. és a 9. évfolyam tanulói tértek vissza az iskolapadban, jövő héttől pedig további felső évfolyamok részére is elindul a jelenléti oktatás.

A magyar nyelvű útmutató ITT olvasható, illetve tölthető le.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)