Mint Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette, a 2021 a nemzeti újrakezdés éve részeként induló program keretében hat nagy területen jelentek meg nyílt pályázati kiírások a külhoni magyarság támogatására.

A felvidéki pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram

II. Kulturális alprogram

III. Egyházi alprogram

IV. Sport alprogram

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

VI. Diaszpóra alprogram

A Nemzeti Újrakezdés Program I. című pályázati kiírásra egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram, ahol egy pályázó az alprogramon belül három pályázatot is benyújthat.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

Megjelent a Nemzeti Újrakezdés Program pályázati felhívása a külhoni magyar szervezetek támogatására!

„2011 óta hirdetünk pályázati felhívásokat a külhoni magyar szervezetek támogatására, amelyekkel évente többezer szervezet tevékenységét tudjuk segíteni. Idén, a nemzeti újrakezdés évében a korábban több program keretében nyújtott támogatásokat Nemzeti Újrakezdési Program címmel egységesítjük”– írta közösségi oldalán Potápi Árpád János.

Hozzátette, a ma meghirdetett pályázat keretében működésre, fejlesztésre és eszközbeszerzésre lehet pályázni: a mai naptól egészen május 14-ig!

A külhoni magyar intézmények és szervezetek fenntartható működésének biztosítása a járvány idején is nemzetpolitikai prioritás:  http://www.kulhonimagyarok.hu/…/nemzeti-ujrakezdes…/

 

A pályázati kiírásokat itt találja.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: