Mikszáth Kálmán mellszobra a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház udvarán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 2021-ben nyitja meg a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház felújított állandó kiállítását Szent Péter esernyője alatt címmel. Központi témája a szülőföld szeretete és a palócoktól kapott sok-sok ihlet, amely megalapozta Mikszáth írói munkásságát.

A Mikszáth Kálmán Emlékház az író szülőfalujában, Szklabonyán található, ahol az író 1853-től több mint húsz éven át élt, ebből tíz évet az emlékházban. Mikszáth idejében Szklabonya kétnyelvű – szlovák és magyar – falu volt. A mindkét kultúrát jól ismerő író több művében e gazdagság és színesség is megmutatkozik. Ezt igyekszik érzékeltetni a 2021 májusára tervezett Szent Péter esernyője alatt című új állandó kiállítás.

Mikszáth-emlékház Szklabonyán előtte a mellszoborral, emléktáblákkal (Fotó: Csáky Károly)

A Mikszáth Kálmán Emlékház működtetését 2003-tól A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma biztosítja. A szklabonyai Mikszáth-ház – csakúgy, mint az alsósztregovai Madách-kastély és a kassai Márai Sándor-emlékkiállítás – vitathatatlanul jelentős helyet foglal el az irodalmi emlékhelyek sorában – nemcsak szlovákiai viszonylatban, hanem az egységes magyar irodalmi muzeológia szempontjából is. A kiállítás felújítását a módosult közönségérdeklődés mellett a szükségszerű szakmai megújulás igénye is vezérelte. A szklabonyai ház jelentősége, egyedisége abból adódik, hogy az író itt élte élete legfogékonyabb időszakát, itt gyűjtötte össze azt a rengeteg élményt, mely később szinte kiapadhatatlan forrása lett írásainak.

E ház, az egykori családi miliő hangulata az a többlet, ami sehol másutt nem található, s a kiállítást sajátosan egyedivé teszi.

A 2020-21-ben kialakult járványhelyzet miatt a múzeum és tagintézményei több hónapra bezártak. „Ezt az időszakot az épület és a kiállítás felújítására is kihasználtuk.

2020-ban a szklabonyai emlékházban szerettünk volna megemlékezni Mikszáth Kálmán halálának 110. évfordulójáról. Az emlékünnepség két éve sajnos elmaradt, az épület azonban a renoválási munkálatoknak köszönhetően 2020 nyarán már új külsővel fogadja a látogatókat.

2021-ben pedig egy teljesen új kiállítással nyitjuk meg ismét kapuinkat” – mondta Jarábik Gabriella igazgatónő.

A felújítást dr. Praznovszky Mihály, dr. Kovács Anna és Jarábik Gabriella kutatómunkája előzte meg.

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és szlovákiai múzeumok műtárgy-gyűjteményéből származó műtárgyak mellett magyarországi intézmények fotódokumentumai is kiállításra kerülnek.

A szerzők a felújítási koncepcióba nemcsak az emlékházat, hanem a faluban található azon hét autentikus helyet is bevonták, amelyek szorosan kötődnek Mikszáth A jó palócok című kötetében leírt történeteihez.

A kiállítás látványterve és a kivitelezés a dunaszerdahelyi TRIKK és az MNUcreative kreatív stúdiók – Gocoň László, Németh Gergely, Tarr Kálmán és Németh Zoltán – munkáját dicséri. A megjelenő vizualitásban az alkotócsapat a grafika, interaktív elemek és kiállítási segédanyagok segítségével a játékosságra, színességre és áttekinthetőségre helyezi a hangsúlyt.

A felújítás állami költségvetésből, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága jóvoltából valósulhat meg.

(sajtóközlemény/Felvidék.ma)