(Fotó: Papp Sándor/Felvidék.ma)

Tisztában vagyunk vele, hogy a magyar pártok bejelentett szövetkezése felemás érzéseket szült az emberekben. Érzékeljük, hogy sok MKP-t támogatót megdöbbentett az átalakulás, hiszen ezzel a lépéssel, 23 év után az MKP által képviselt nemzeti elkötelezettségnek több síkú politikai irányvonalak mellett kell, hogy bizonyítsa létjogosultságát.

A tíz év megosztottságában megedződött hűséges választóink attól tartanak, hogy ezzel a párt értékrendje és céljai is megszűnnek. Biztosítani szeretnénk támogatóinkat, hogy sem az értékrend, sem a célok nem maradnak képviselet nélkül.

Az átalakulás nemcsak kockázat, hanem lehetőség is, hiszen a magyarok egyesítették erőiket.

De az egyesített erőnek csak úgy van értelme, ha jó irányba fordítjuk. Ez rajtunk áll. Mindenkin. Még azokon is, akik ma annak szurkolnak, hogy ez ne sikerüljön, de közben meg is nevezik a feltételeiket, hogy ők hogyan szeretnének ennek a részesei lenni. Nekik is üzenjük, rájuk is számítunk!

De szükség lesz hozzá az MKP által őrzött nemzeti, keresztény-konzervatív értékekre, és a párt mellett mindvégig kitartó hűséges emberekre, akik jelenleg a felvidéki magyarság legnagyobb, legerősebb értékközössége, akikhez továbbra is, minden megkötés és feltétel nélkül magyarul fogunk szólni.

Továbbra is következetesen és határozottan kiállunk a zászlónkra tűzött nemzetpolitika mellett, nem mások ellenében, hanem magunkért, azért, hogy gyermekeinknek meg tudjuk őrizni a haza szóban rejlő örök hűséget.

Az anyanyelvünk, az iskoláink, a kultúránk, mint ahogyan az ezeréves történelmünk sem képezi alku tárgyát a továbbiakban sem, és a mások által már felfestett szürke ötven árnyalata, vagy a kék mellett, nekünk továbbra is a piros-fehér-zöld maradnak a legszebb színek.

És lesznek érzelmek a politikánkban, amit képviselni szeretnénk. Lesz benne szeretet és alázat a fehér hajú szüleink, és nagyszüleink felé, hit és elszántság önmagunk megerősítése miatt, és harag, ha kell, az igazságtalanság miatt. Nem leszünk túszai sem a kishitűségünknek, sem mások politikai játszmáinak, de meg sem alkuszunk a hatalom kegyeiért!

Egy politikai pártnak az emberek képviseletén túl politizálnia is kell. Egy olyan politikai erővé kell válnunk, mely a saját programján keresztül jeleníti meg magát a pozsonyi parlamentben, és méretteti meg az erejét.

Erre csak azok a pártok képesek, melyeknek van társadalmi legitimációjuk. Ma, a Dél-Szlovákiában élő magyarság a velünk együtt élő nemzetiségekkel egy olyan 10-15 %-nyi erőt képvisel, akiknek jelenleg nincs parlamenti képviselete.

Nem hagyhatjuk ezeket az embereket az út szélén, érdekképviselet nélkül. Ez a tétje a Szövetség sikerének, nem más! Ez mindnyájunk közös felelőssége.

A Szövetségben is azok maradunk, akik voltunk, hiszen amiben az MKP-ban hittünk, és amiért ott dolgoztunk, az a felvidéki magyarok, az összmagyarság, és a velünk élő többi nép érdekét is szolgálja.

Most többen lettünk, más pártokból is jöttek közénk, akik előtt szintén nyitott az út ezen célok felé. Felelősek vagyunk azért a több mint százezer magyar választóért, akik az MKP-tól várták a képviseletet, és felelősek vagyunk azokért a magyarokért is, akik más pártokat választottak, vagy senkit sem tudtak jó szívvel megbízni a képviseletükre.

Dolgozzunk együtt, egymásért, tisztességben és egyetértésben! Ehhez kérjük mindnyájatok támogatását.

Álljanak itt Esterházy János szavai: „Hivatásunk magyar, küldetésünk európai.”

Farkas Iván, Muzsla
Hrubík Béla, Ipolynyék
Varga Tibor, Kaposkelecsény
Gubík László, Léva
Retkes János, Párkány
Csonka Ákos, Zselíz
Vörös Szabolcs, Dunamocs
Méry János, Somorja
Papp Sándor, Kalonda

(Felvidék.ma)