(Fotó: A Hetényi Református Egyházközség Facebook-oldala)

Akár egy rövid hír is lehetne, valahogy így: „Átadták a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában az iskolai hitoktatás és a helyi református egyházi gyülekezet által meghirdetett bibliaversenybe bekapcsolódott tanulók díjait.” A verseny és a gyülekezet, valamint a fiatalok kapcsolatának sokrétűsége és nemes volta azonban bővebb beszámolót érdemel.

Kezdjük azzal, hogy amióta a Palcsó házaspár, Palcsó Attila lelkész és Écsi Gyöngyi hitoktató, beosztott lelkész a községben megkezdték áldásos tevékenységüket, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek, a fiatalok hitélete is új lendületet kapott. Ennek ékes bizonyítékai a versenyek, rendezvények, táborok, kirándulások, amelyek mind-mind sokat adnak a gyerekeknek, lelki, hitbéli megerősítést, magaviseleti útmutatást, de bőséges ismereteket és élményeket is.

Térjünk azonban vissza a legutóbbi rendezvényhez, a bibliaversenyhez! Rendkívüli helyzetet hozott a vírusjárvány, de a kapcsolat, még ha más módon is, de megmaradt a lelkészek, a gyülekezet, a hívek és a gyerekek között. Écsi Gyöngyi beosztott lelkész, aki különösen szívügyének tekinti a gyerekekkel való foglalkozásokat, még karácsony előtt úgy határozott, hogy egy könyvet állítanak össze a hittanosokkal Lukács és Máté evangéliuma alapján, feldolgozva mindazt, ami a Bibliában a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos.

Gyönyörű, egyedi gyűjtemény állt össze, amelynek a Karácsonyi történet gyermekkézzel címet adták. Benne valamennyi kép, illusztráció és szöveg a gyerekek keze munkája.

A könyvből később több példány készült, amelyet valamennyi gyerek, akik a munkában részt vettek, megkapott, és a gyülekezet honlapjára is felkerült. Mindannyian állították, remek közösségi munkálkodás volt a könyv elkészítése, éppen ezért a beosztott lelkésznő nem szerette volna, hogy az csak úgy felkerüljön a könyvespolcokra, mintegy emlékként.

Ezért arra gondolt, hogy a könyv alapján bibliaversenyt szervez, kérdéseket állít össze, mozgósítja a gyerekeket, de még a családokat is, hiszen nem volt kizárt, hogy a szülők ne segítsenek a megoldásokban. A visszajelzések szerint ez a járvány idején megélt bezártságban még jól is jött, volt közös programjuk a családtagoknak.

Lássunk néhány kérdést, amelyre a versenybe bekapcsolódóknak válaszolniuk kellett! Íme: Milyen jelenetet látunk a könyv első borítólapján? Hány állat szerepel a könyvben? Mikor és miért ment be Zakariás a templomba? Ki és mikor rendelte el az összeírást? Egy
kérdés válaszát pedig rovásírással kellett megadni.

Végül a versenybe 26 gyerek kapcsolódott be, a válaszokat elektronikus úton vagy postán is eljuttathatták az egyházközséghez, hiszen nem minden tanuló lakik helyben, a helybeliek pedig egyszerűen elhelyezhették az egyházközség postaládájában. Az értékelésbe besegítettek a már gimnazista tanulók is, Kotiers Ráhel és Križan Márk érdeklődéssel olvasgatták, értékelték a munkákat.

Az ünnepélyes eredményhirdetéssel és a díjak átadásával megvárták a járványhelyzet és az intézkedések enyhítését, mert így a helyi alapiskolában kerülhetett rá sor. A díjazottak lelkesen vették át a díjakat, amelyeket a helyi egyházközség és a Baptista Szeretetszolgálat biztosított. A csomagban könyveket, gyermekbibliát, édességet és apró ajándéktárgyakat találtak. A díjazottak pedig a következők voltak: Varannai Hanna, Tóth László Koppány, Gál Máté, Váczy Dóra, Váczy Dani, Kocsis Dóra, Sárai Izabella, Sinka Csenge.

Mint a tiszteletes asszony elmondta, nagyon örült, hogy a járványhelyzet idején is foglalkoztak a gyerekek a bibliai történetekkel. Ő is igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy hittanosai ne maradjanak foglalkozások nélkül. Ezért kapcsolódtak be a Zsoltáréneklő versenybe is, ahová 12 gyermek részvételével készült videofelvételeket küldtek. Csatlakoztak az Esztergomi Malom Egyesület felhívásához és bibliai tárgyú gyermekrajzokat, rajzolt próféciákat küldtek be, és meglepetésükre a 26 beküldött rajzból 7 gyermek rajzát jutalmazták azzal, hogy kiállításon szerepeltek és szépen bekeretezve kaphatták vissza őket a gyermekek.

Bíznak benne, hogy a szigorítások enyhítésével, a járványhelyzet javulásával további tevékenységekre is alkalmuk lesz. Eddig évente részt vettek Martoson az egyházmegye és a jókai Emmaus központ által rendezett bibliaversenyeken, ahol a programok mellett arra is találtak időt, hogy a környékkel ismerkedjenek.

Écsi Gyöngyi tarsolyában mindig sok új ötlet, megvalósulásra váró elképzelés rejtőzik. A hetényi gyerekek pedig életre szóló élményeket, igazán becses útravalót kapnak a rendezvényeken, foglalkozásokon, összejöveteleken, táborozásokon. Ezek egyike volt a
legutóbbi bibliaverseny.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)