Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke.

Magyarország Kormánya támogatásával folytatódik a Kárpát-medence egyházi épített örökségének megújulása. A Magyar Templom-felújítási Program keretében a Felvidéken összesen 101 templom újul meg 96, többnyire magyarlakta településen. A részletekről sajtótájékoztató keretében számolt be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke és Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke.

Soltész Miklós államtitkárral ma délután Komáromban találkoztak a szlovákiai egyházmegyék magyar helynökei, katolikus, görög-katolikus és református részről.

A találkozón részt vett a magyar kormány stratégiai partnere, a Magyar Közösség Pártja elnöke, Forró Krisztián és Berényi József, általános alelnök is.

Kiss Róbert püspöki helynök Magyarország kormánya elkötelezett segítségét megköszönve megjegyezte,

„nagy szükségünk van arra, hogy Istenben bízzunk, de közben a felebaráti szeretetet gyakorolva egymást segítsük”.

Forró Krisztián, az MKP elnöke hangsúlyozta, a magyar kormány újabb támogatása nemcsak a magyar és más nemzetiségű hívőknek jelent segítséget, élvezhetik az előnyét, de a szlovákiai vállalkozások is. „Magyarország, ahogy eddigi programjaival is, most is a jószomszédsági viszonyok erősítésének fontosságát hangsúlyozza, hiszen a templomfelújításoknak köszönhetően munkahelyeket teremtenek az ide érkező támogatások. Magyarország komoly partnere és jó szomszédja Szlovákiának” – húzta alá.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (Kép: Szalai Erika)

Soltész Miklós államtitkár kiemelte: fontos, hogy a 21. században együtt élő nemzetek erősítsék egymást.

„Azt keressék és azt találják meg egymásban, ami összetart. Azt pedig, ami a múltban szétválasztott, próbáljuk meg leginkább keresztényi szeretettel, emberi hozzáállással helyre tenni és orvosolni. Hiszem azt, hogy az elmúlt tíz év nagymértékben ezt szolgálta” – fogalmazott.

Az államtitkár szerint mind a Magyarországon élő szlovákok, mind pedig a szlovákiai magyarok érzékelhetik, hogy megtörtént ez a változás a „lelkekben és a fejekben” is, és a politikai élet legmagasabb színterén is. „A körülöttünk élő nemzetiségeket segíteni kell a megmaradásukért, a kultúra megőrzéséért, a nyelv és a hit megőrzéséért is. Ahogy kérjük és várjuk a szomszédos országoktól, úgy ezt tesszük Magyarországon is” – jegyezte meg. Soltész Miklós elmondta, a magyarországi szlovák nemzetiség támogatása az elmúlt 10 év alatt megötszöröződött.

„Magyarország kormánya erőforrásként tekint a magyarországi szlovákokra, és hisszük azt, hogy a szlovák kormány és a szlovák emberek nagy többsége is a magyarokra így tekint” – fogalmazott.

Az államtitkár beszámolója szerint a Magyar Templom-felújítási Programnak köszönhetően  a Kárpát-medencében 1800 templom újul meg, többnyire magyarok által lakott területeken. „Mindez szolgálja a többségi társadalom életét is, hitéletben, gazdaságtámogatásában, és nem utolsó sorban falvaink, településeink megszépítésében is” – tette hozzá.

A program során Felvidéken három egyház kapott támogatást: a római és görög-katolikus egyházak mellett a református egyház is – ezen kívül egy zsidó felekezeti kérést is támogatnak a programnak köszönhetően.

A római katolikus egyház 69 templomot újíthat fel, a görög-katolikus egyház 6 templomot, a református egyház pedig 25 templomot. Mindez 96 települést érint, tehát összességében 101 templom újulhat meg, másfél milliárd forint támogatásból a Felvidéken

– foglalta össze.

„Olyan nehéz időszakban vagyunk, amikor nagyon fontos a gazdaság újraindítása. Szlovákia és Magyarország egymásra utalt. Hiszem, hogy ami jó a magyaroknak, az jó a szlovákoknak is. Ami jó a magyar közösségnek templomfelújításban, az jó a szlovák munkásoknak, szakembereknek, mestereknek is” – húzta alá Soltész, aki elmondta, az egyházi közösségek támogatása azért fontos a magyar kormánynak, mert egyre inkább teret nyernek a teremtett világtól teljes mértékben távol álló ideológiák, amelyek hatalmas károkat okoznak. Az államtitkár további fontos szempontnak a migrációs nyomással járó következményeket, a muszlim vallás előretörését emelte ki. „Az a történelmi tapasztalatunk, hogyha a kereszténységet, a kultúrát és a nyelvet meg akarjuk őrizni, akkor ezt a térséget ilyennek kell megtartani. Ezért is tartjuk fontosnak az egyházak szerepét, akik értéket mentenek, kultúrát adnak tovább és a hiten keresztül az embert megtartják embernek” – nyomatékosította.

Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke

Kiss Róbert kanonok kérdésünkre elmondta, a Komáromi járásban hét településen újulnak meg templomok: Izsán, Aranyoson, Ekelen, Komáromfüssön, Keszegfalván, Gútán a Nagyboldogasszony Plébániatemplom, és Komáromban a Szent Rozália.

Többnyire külső felújításokról van szó, átlagosan 17 millió forintnyi összegből, amelyek még a nyár folyamán elkezdődnek.

A református egyház templomainak felújítására 243 millió forint érkezik ebben a programban, a legtávolabbi keleti végektől a csallóközi templomokig.

„Ma tudtam meg magam is, hogy a Szent András bazilika javítására egy millió eurót fordít a magyar kormány, konkrétan a Maulbertsch-freskók restaurálására”

– számolt be Kiss Róbert, majd hozzátette, remélik a kulturális minisztériumtól hasonló összeget tudnak lehívni, hiszen a 18. századi freskók restaurálása hatalmas költséggel jár.

Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke (Kép: Szalai Erika)

Forró Krisztián a sajtótájékoztatón még hozzáfűzte – a nagylelkű magyarországi támogatásokat megköszönve –, hogy a felvidéki közösségnek elsősorban Szlovákiában kell forrásokat biztosítania a templomaik felújítására. „Ezért fontos, hogy közösségünk összezárjon, együttesen lépjünk fel és legyen képviselete a közösségünknek a szlovák parlamentben, mert ott dőlnek el a velünk kapcsolatos dolgok. A mi közösségünk felelőssége is, hogy összezárjunk és együttesen tudjunk fellépni a közösségünk, a hívők és a magyarok érdekében itt a Felvidéken” – fogalmazott az MKP elnöke.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)