Fotó: nlc

Beszéljenek a versek, imák, vallomások, biztatások Őróla, Őhozzá ezen az ünnepen is – a Lélek által velünk lévő Úrhoz és Teremtő Istenünkhöz. Népek, korok, istenszerelemben boldoggá vált lelkek, közösségek szólalnak meg az alábbi sorokban. Ismételten áldott pünkösdöt kívánok Testvéreimnek Munkácstól Felsőőrig, Rimaszombattól Újvidékig!

Összeállítás, fordítások Krisztus utáni századokból

Szír Efrém (306-373)

Lélektől felhangolt hárfák lehetünk Isten kezében

„Ó, hárfám, beszélj! A hallgatás az ellenséged. Mondd el azt, amit csak a nyelv el tud mondani!”… „Tisztítsd meg lelked hárfáját a vitától. Rendezd a húrokat… Állj aztán Isten elé, s kezdj el Neki énekelni!”. „Te élő hárfa vagy, beszélő hárfa. Szabad akarat vezeti húrjaid és szavaid. Ó, hárfa, aki saját elhatározásodból Istennek énekelsz, hangold fel magad tiszta harmóniákra és játssz minden diszharmónia nélkül! Kerüld a vitát! Légy minden kijelentett dolog tanulója, és mondj el szépen, félelem nélkül mindent!”.

Fohász a Lélek munkálkodásáért

Életem Ura és Uralkodója,

ne engedd hozzám a jóra való restség,

könnyelműség, pénzvágy

és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak

a józanság, alázatosság,

állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram és Királyom,

add, hogy megismerjem bűneimet

és meg ne ítéljem felebarátomat,

mert Te áldott vagy mindörökké,

Ámen.

Fotó: Pinterest

CYRILLONAS (360/70-410?)

Helytállás a beteg világban

Ó, testvéreim, az egyház fiai, lányai, jöjjetek, gyülekezzünk össze! Öltsük föl a hit fegyvereit, és hangoljuk lelkünket a próféták énekeire! Szólaltassuk meg a zsoltármelódiákat a szív húrjain! Meg kell álljunk a küzdelemben, ne tétovázzunk. Ragadjuk kézbe a kereszt kardját, és szívünket erősítsük meg az ima oszlopaival!

Beteg az ország, beteg a föld, de a te gyógyszered erős, Uram; a világ gyenge, de a Te fenyítésed hatalmas, Uram; a teremtett világ vergődik, de a Te erőd gyümölcsöző; az emberek a földre zuhantak, de a Te nevelőpálcád felénk nyúlt. Hadd öntsük ki színed előtt panaszainkat, s miközben szólok, hadd lélegezzek fel egy kicsit terheim alól. Csak egy cseppnyi kegyelmet adj nekem Uram, gyógyítsd meg gyermekeimet, s a betegeket mind!… Naponta nyugtalanság, szerencsétlenségek hírei, óránként csapások híre ér el minket, mindenütt csak harc és félelem!

Legyen végre béke!

Uram, fordítsd el haragod kardját tőlünk! Lásd meg, s halld meg Uram, hogy himnuszok csendülnek fel a gyermekek ajkán, és asszonyok énekelnek Neked zsoltárokat!.. Vess véget, Uram, a háborúknak közöttünk, és töltsd be újra a földet üdvösséggel és békével! Adj nekünk Uram újra gyümölcsérlelő, napfényes nyarakat és áldott teleket!

Népek, egyházak hódolása, Lélek-fohászai a 20. századból

Dél-Afrika

MARADJON VELED

A szeretet Lelke vegyen körül Téged,

Amikor elhagytak,

és egyedül érzed magad.

A Lélek szelíd fuvallata ébresszen fel,

Amikor a lelki alvás fenyeget,

s kezded elveszíteni lelki éberséged.

A hűség Lelke maradjon melletted,

Amikor az Isten által számodra

kirendelt földön jársz,

olykor mélységek,

máskor magasságok között!

 

Dél-Korea

ÉLJ BENNEM LELKEDDEL

A Te Lelked munkál bennem,

amikor igaztalanul bánnak velem,

s eltűröm.

A Te Lelked munkál bennem,

amikor megbocsátok,

de ezt senki nem jutalmazza.

Amikor áldozatot hozok,

de senki nem veszi észre.

Amikor lelkiismeretem szerint

hozok döntést,

pedig ez ellenkezik

a többség véleményével.

Amikor valamit szeretetből teszek meg,

számítás nélkül,

mert Érted teszem azt.

Amikor valakivel valami jót tehetek,

s nem várom el önzetlenségem

dicséretét, jutalmát senkitől,

mert csak jóságodra feleltem.

Mindezekben Lelked vezet.

Kérlek,

élj bennem Lelkeddel mindenkor,

hogy én is élhessek Benned – mindenestül!

Fotó: petofisandorprogram.hu

India

JÖJJ, HÁT SZENTLÉLEK, IRGALMATLAN SZÍVEMBE!

Óh, Lélek, ha csak azok szívében lakozol,

akik hűségesek,

Hogyan lehetnék én is a Te áldottaid között?

Jöjj, hát Szentlélek, hűtlen szívembe,

S formáld át hűségessé Hozzád!

Óh, Lélek, ha csak azok szívében lakoznál,

akik irgalmasok,

Hogyan lehetnék én a Te áldottaid között?

Jöjj, hát Szentlélek, irgalmatlan szívembe,

S formáld azt át irgalmassá mindenki iránt!

Óh, Lélek, ha csak azok szívében lakozol,

akik igazak,

Hogyan lehetnék én a Te áldottaid

között?

Jöjj, hát Szentlélek, hamis szívembe,

S formáld át azt igaz, őszinte szívvé!

Óh, Lélek, ha csak azok szívében lakozol,

akik hisznek,

Hogyan lehetnék én is a Te áldottaid között?

Jöjj, hát Szentlélek, hitetlen szívembe,

S formáld át azt hívő szívvé!

Óh, Szentlélek Isten,

ha Te beköltözöl szívembe,

Mindenre elégséges áldással

gazdagítasz meg engem.

Jövel, áldó Szentlélek!

USA Református Egyház

A Remény éneke című hitvallásból

„A Lélek a nép javára munkálkodhat a kormányok tagjaiban, és szívüket a szegények iránt igazságosságra, a foglyok iránt irgalomra hajtja, s az elnyomás ellen fordítja őket. De Istennek inkább kell engednünk, mint embereknek, ezért várjuk az Ő Lelkét, hogy töltse ki lelkünkbe Krisztus engedelmességét….”. Szentlelket hívó könyörgésükben kérik, hogy „Krisztus Lelkének gyümölcseit megteremhessük, mert Ő a földi békéért munkálkodik, minket pedig képessé tesz arra, hogy szeressük ellenségeinket, s a népek közötti türelemre int. Köszönjük, hogy tevékenyen van jelen a kormányokban, amikor a háború helyett a viszály békés megoldásait keresik, mikor a nemzeti büszkeség elé tudják helyezni a barátságot, mikor a háborús gyűlöletet önmérséklettel győzik le. Halljuk és követjük a Lélek felhívását, hogy szeressük egymást, szüntessük meg a faji és a nemek közötti előítéleteket”.

Magyar hangok, vallomások

Bódás János: Imádság Szentlélekért

Zúgó szél, mennyei vihar,

jöjj a Lélek lángjaival!

Isteni erő van tenálad,

tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erőddel a szíveken zúgj át,

és szellőztesd ki minden zugát,

szellőztess ki országot, népet,

az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást

s tedd, hogy végre szeressük egymást…

Gerzsenyi Sándor: Szólít az ének

Szólít az ének, szállj, szent Galamb!

Elnémul most minden földi hang.

Tárt szívvel várunk, költözz belénk,

Add vissza nékünk a szép reményt.

Tenélküled létünk a porba hull.

Általad győzünk. Te légy az Úr!

 (Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)