Világosság

A Pátria rádióban a 8.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid Saul király udvarába kerül, a pozsonyi gyülekezet ünnepi istentisztelet keretében emlékezett meg a 90 évvel ezelőtt született néhai Mikó Jenő püspök-lelkipásztoráról.

Saultól eltávozott az Úr lelke, a rossz szellem pedig gyötörni kezdte. A szolgái egy lantpengetőt ajánlottak a számára, aki ha majd szükséges, zenével nyugtassa meg őt. Az egyik legénye Isai fiát, Dávidot javasolta a számára nemcsak azért, mert derék, harcra termett, okos beszédű és daliás embernek ismerte meg, hanem azért is, mert mint mondta: vele van az Úr.

A történet üzenetét Haris Szilárd, a Diakóniai Központ lelkésze tolmácsolja.

Ünnepi istentisztelet keretében emlékezett meg május 30-án a pozsonyi református gyülekezet egykori lelkipásztoráról, néhai Mikó Jenőről, aki 1981 és 2003 között volt a közösség lelkipásztora. A szlovák és magyar nyelven a templomban zajló közös megemlékezésen Géresi Róbert püspök szolgált igehirdetéssel. Buza Zsolt, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora pedig ismertette Mikó Jenő részletes életrajzát, szolgálatának fontosabb állomásait és eseményeit. Az esemény után mindkettőjükkel készült beszélgetés, de az összeállításban megszólal Mikó Jenő lánya, Dobai Adrienn és unokája, Balázs Lilla is.

Mikó Jenő közel 50 éves lelkipásztori szolgálata után, 72 éves korában vonult nyugalomba 2003 novemberének végén. A pozsonyi gyülekezetnek 22 évig volt a lelkipásztora. Az eltelt időszakról, a lelkipásztori szolgálat szépségéről és megpróbáltatásairól készült beszélgetés 2004. január 18-án, fél évvel halála előtt hangzott el itt, a Világosság református egyházi műsorban.

Ezt a beszélgetést idézzük fel a műsorban. A Szeretethíd felvidéki megnyitóján, a hetényi református templomban hangzott el Écsi Gyöngyinek, a gyülekezet beosztott lelkészének előadásában egy kedves kis történet, amelyet a műsorban is közreadunk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

(Iski Ibolya)