(Fotó: Holczhei Árpád)

A 2020/2021-es tanév sajnos minden végzős diákunk számára mást hozott a remélt és tervezett eseményeket illetően. Felsorolni is fájó, mennyi életre szóló emlékkel lett szegényebb ez a generáció: elmaradt szalagkitűzés, a szalagavatói bál izgalmai, Gimisz előadás. Másodízben is eltörölték az érettségi vizsgákat, ami olyan megmérettetés, mely tapasztalatot, megerősítést ad, hogy a tanulásba fektetett idő és energia megtérül. Egyedül a ballagás öröme adott vigaszt és némi elégtételt diákjainknak. Ezt érezheti az a 82 gimnazista, akik 4, illetve 8 év után a mai napon búcsúztak az alma matertől. Igaz, nem először fordul elő, hogy a gimnázium falai közt elmaradt az érettségi. A bencés gimnáziumban 1944-ben érettségiztek utoljára, majd a hontalanság éveit követően először 1951-ben. Ballagóinkba valószínűleg úgy ivódik be ez a 4, illetve 8 év, mint még soha talán az elmúlt évtizedekben. Az intézmény 82 gimnazistája ezen a napon búcsúzott az alma matertől.

Elsőként meghívott vendégeinket üdvözöltük: dr. Bukor József urat, a Selye János Egyetem rektorhelyettesét, Czifra Györgyöt, a Király Püspök Alapítvány Kuratóriumának tagját, Tárnok Magdát, a Szülői Munkaközösség elnöknőjét, Olláry Viktort, a Rotary Szövetség elnökségi tagját. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körét képviselő Langschadl István elnök urat, valamint dr. Kalácska József alelnököt.

A diákok nevében rövid kultúrműsorral Koczkás Eszter (III. B), Bangha Roland (VII. N) és Szalay Mátyás (III. A) kedveskedtek a végzősöknek. A 3. évfolyam nevében Mikulec Amina (III. B) búcsúztatta a ballagókat, a végzősök nevében mondott búcsúbeszédet Szarka Beáta (IV. A).

Majd Andruskó Imre, az iskola igazgatója búcsúzott végzőseinktől: „…úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban – ezek Ferenc pápa szavai. Kedves «karantén» ballagó diákok! 2006-ban Habsburg Ottó volt a 370 éves múltra visszatekintő Selye János Gimnázium vendége, aki a következőképpen fogalmazott: «Az a jó európai, aki vállalja nemzetiségét, anyanyelvét, hazáját, a mi esetünkben szülőföldjét.» Ne féljetek vállalni magyarságunkat, anyanyelvünket, közösségünket, a szlovákiai magyarok közösségét. Ne féljetek minden körülmények között ragaszkodni a nemzeti identitásunkhoz, hagyományainkhoz, az anyanyelven történő oktatáshoz, a magyar kultúra ápolóihoz. Minden évben elmondom: ne féljetek gyermeket vállalni, ne mondjatok le a gyermekvállalás gyönyörűségéről. Mert gyermek, gyermekek nélkül nincs szlovákiai magyar jövő, nincs magyar óvoda, nincs magyar iskola.”

Az igazgató urat követően Bukor József rektorhelyettes üdvözlő szavait hallhattuk. Ezután következtek a díjazottjaink.

Igazgatói dicséretben részesültek azok a tanulók, akik kitűnő tanulmányi eredmények mellett hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket: Tóth Borbála és Csomor Eszter (VIII. N), Jakab Béla, Domonkos András és Beke Zsolt (IV. A), Pálmay Anikó (IV. B), Bielik Kevin és Kovalik Kapusňák Sabina (IV. C). A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre nevében Langschadl István elnök és Kalácska József alelnök könyvajándékban részesítette a díjazottakat.

Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub évente jutalmazza a legjobb negyedikes sportolókat. Követelmény a sokoldalúság, az iskola méltó képviselete, a kimagasló sporteredmények. Klapka-díjban részesült: Beke Zsolt IV. A osztályos tanuló valamint Garai Emese IV. B osztályos tanuló. A díjat átadta dr. Gyurenka István tanár úr. Az Ipóth-díjat Ipóth Barnabás hozta létre, támogatva ezzel a kimagasló tehetségeket. Díjazottunk: Beke Zsolt (IV. A), a díjat átadta Hevesi Anikó, a fizika tantárgybizottság vezetője.

Palinay Gyula-díjat 4. alkalommal adományozzuk. Idén Jakab Béla IV. A osztályos tanulónk kapta, aki a megyei elnök elismerésében is részesült, és szintén megkapta az SZMPSZ 2021 Tehetségdíját. A Paraszti Istvánról, fiatalon elhunyt diákunkról elnevezett díjat volt diáktársai és szülei hozták létre, orvosi pályára készülő tehetséges diákok számára. A díjat ebben a tanévben Borvák Annamária (VIII. N) kapta. A díjat átadták Hanuljak Ildikó a család képviseletében, valamint dr. Balogh Enikő az osztálytársak nevében.

Idén DÖK-díjban részesültek: Kósa Réka és Zsidek Viktor IV. C, illetve Szarka Beáta IV. A osztályos tanulók. A díjakat átadta Mikulec Amina, a diákönkormányzat elnöke. Kaszás Attila-díjban idén Szarka Beáta IV. A osztályos tanulónk részesült. A díjat Bajkai Csengel Mónika, a Gimisz színjátszó csoportunk vezetője adta át. A Szülői Munkaközösség díját idén Sméja Tímea (IV. B) és Meszlényi Márk (IV. C) kapták, a díjakat Tárnok Magda, a szülői szövetség elnöke adta át.

A Király Püspök Alapítvány-díjával tehetséges tanulóinkat támogatjuk továbbtanulásukban. Az Alapítvány díjazottja: Lukovics György (IV. A), Pinke Vivien (IV. B), Tárnok Zsófia (IV. C), Kráľ Dávid (VIII. N); az ösztöndíjakat átadta Czifra György, a Király Püspök Alapítvány kuratóriumának tagja. Idén szerencsedíjban Zsidek Viktor IV. C osztályos tanulónk részesült. Rotary-díjakkal a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményt elérő diákjainkat jutalmazzuk. A díjat Andruska Emese (IV. B) kapta. A díjat átadta Olláry Viktor, a Rotary Szövetség elnökségének tagja .Idén Pro Patria Díjban részesült Domonkos András IV. A osztályos tanulónk. Díjazottjainknak szívből gratulálunk!

A szerző a IV. A osztály osztályfőnöke.

Holczhei Árpád felvételei.

(Dr. Farkas Adrianna/Felvidék.ma)