A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya július 17-én tartotta tisztújító területi közgyűlését. A választmány elnöke továbbra is Tóth Csilla maradt. Ismertették az őszi program-terveket.

A közgyűlést Povinszky Elvira Gál Sándor Könyörgés című versével nyitotta meg.

Povinszky Elvira (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A konferenciát, melyet megtisztelt jelenlétével Görföl Jenő Csemadok-főtitkár, Csirmaz Miklós vezette. Legány Dezső zenetörténész gondolatát idézte: „A kultúra hordozóinál az érték úgy terem, mint a természetben: önzetlenül, gazdagon és bárkinek.”

Csirmaz Miklós kifejtette, nehéz időszak után reménykedve tekintünk a jövőbe. A kulturális szférára épp olyan csapást mért és folyamatosan mér a koronavírus, mint az élet többi területére.

„A kultúrának ebben a kiélezett helyzetben kulcsszerepe van a szükségszerű társas együttlét megélésében és a válságkezelés megoldásában. A kultúra felelőssége, hogy a szellemi életet táplálja, a kiegyensúlyozott léthez szükséges lelki töltetet, erőt biztosítson és átadja az embereknek a megfelelő viselkedésmintát. Fontos, hogy a kultúra területén tevékenykedő szakemberek, művészek, a helyi példaképek összefogjanak, egymást segítsék és megosszák egymással tapasztalataikat azért, hogy a mindennapi életet könnyebbé, elviselhetőbbé tegyék” – fűzte hozzá Csirmaz Miklós.

Csirmaz Miklós (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Elmondta, a konferencia célja nemcsak az alapszabályban lefektetett pontok betartása, a területi választmányi tisztségek megválasztása, hanem a hosszú bezártság után a virtuális térből kilépve az iránymutatás, a kulturális összefogást segítő emberi hangulat kialakítása és nem utolsósorban a serkentő és ösztönző hatás elérése.

Ezen célját a rimaszombati közgyűlés sikeresen be is töltötte, mint ahogyan Görföl Jenő fogalmazott: „Nagyon szépen előkészített, építő jellegű konferenciába csöppentem. Gratulálok az elvégzett munkához, hiszen a munka minősége az alapszervezetek működésén múlik.”

Görföl Jenő kifejtette, az alapszervezeteknek igyekezniük kell a települések kulturális ütőerén tartani a kezüket, hiszen a rendezvényeik nemcsak a tagoknak szólnak, hatással vannak a többiekre is.

Görföl Jenő (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A konferencia küldöttei egyhangúlag megválasztották a 11 tagból álló választmányt: Agócs Ildikó alelnök (Almágy), Albert Éva alelnök (Gesztete), Ádám Zsolt (Péterfala), Cerovsky Gyula (Rimaszombat), Csank Tímea (Détér), Csirmaz Miklós (Rimaszombat), Csobó Zsuzsanna (Feled), Homonnai László (Csíz), Horváth Zsuzsanna (Rimaszombat), Pál Csaba (Nagybalog), valamint Tóth Csilla elnök (Rimaszombat) személyében.

Ezzel Sebők Valéria leköszönő választmányai tag helyét a csízi alapszervezet elnöke vette át.

Sebők Valéria 1975-től tevékenykedik a Csemadokban, korábban választmányi elnökként is dolgozott, a munkát továbbra sem hagyja abba, most Simonyi történetének megírásával foglalkozik. „Valikára mindig lehetett számítani, soha nem vonta ki magát a munkából” – köszöntötte Povinszky Elvira.

Sebők Valéria köszöntése (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának újraválasztott elnöke írásban juttatta el beszámolóját az eltelt négyéves időszakról, amelyet Agócs Ildikó, a területi választmány alelnöke ismertetett.

A 2016-os közgyűlés óta eltelt időszak munkáját értékelve kifejtette, a hagyományos Csemadok-tevékenység a Területi Választmány irányításával három alapvető területen folyik: a szervezeti élet megtartása, közművelődési munka, valamint az amatőr művészeti csoportok pártolása.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányához 22 alapszervezet tartozik 1770 fős taglétszámmal. Az elmúlt négy év alatt újraéledt az óbásti és újbásti alapszervezet, s a balogiványi alapszervezet újraszervezése is folyamatban van. 2018-ban Nemesradnóton új alapszervezet alakult, mely aktívan bekapcsolódik régiónk kulturális és társadalmi életébe.

Csemadok területi konferencia Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Hagyományőrző csoporttal dicsekedhet Almágy, Balogfala, Détér, Gesztete, Nagybalog, Péterfala.

Ajnácskő hosszú évek óta sikeresen szervezi meg a Váraljai Fesztivált, színházi előadásokat, zenés esteket szervez, megrendezi a Szent István-ünnepséget.
Almágy a Gortva-völgyi Hagyományőrző Ünnepségnek ad otthont, valamint a Mesterségünk címere hagyományőrző gyermekfesztivál szervezője.
Nagybalogon minden évben megemlékeznek a málenykij robot áldozatairól koszorúzással egybekötött emlékünnepség keretén belül, megszervezik a „Gyöngyösi István nyomában az ifjúsággal” művelődési tábort, felelevenítik a kiszejárás hagyományát. Nagybalog külön érdeme, hogy régiónkban egyedül náluk működik a Csemadok ifjúsági kártya kiosztása a fiatalok körében. Összesen 70 ifjú Csemadok-tagjuk van, akik aktívan bekapcsolódnak a szervezeti életbe is.
Péterfalai alapszervezetünk a nagyon sikeres és kedvelt Barkó Virtus Napja – Barkósági parasztolimpia társszervezőjeként jeleskedhet.
Rimaszombat minden évben sikeresen szervezi meg a Fonóka napközis kézműves tábort óvodás kortól középiskolás korig a gyerekek számára. Az ő érdemük a Gömöri Kórustalálkozó is, melyen felvidéki és magyarországi vendégek mutatkoznak be a hazai Blaha Lujza Vegyes Kórus mellett. A március 15-i megemlékezések is az alapszervezet égisze alatt kerülnek megrendezésre, a koszorúzási ünnepség mellett rendszeresen kultúrműsorral egybekötve.
A tamásfalai alapszervezet egyedi rendezvénye az Apák-anyák napi ünnepség.

Az 1970-es években megszűnt és 2018-ban újraalakult nemesradnóti alapszervezet sem tétlenkedett megalakulása óta. 2019-ben az október 6-ai ünnepség keretén belül huszárszobrot és 1848/49-es emlékkövet avattak községükben. Minden év március 20-án Kossuth-nap keretén belül emlékeznek meg nemzeti ünnepünkről, valamint tavaszváró foglalkozásokat szerveznek. Tavaly Egy virágot Kossuthért címmel fényképkiállítást is készítettek. Megalakult a Pillangó tánccsoport is a falu fiataljaiból, akik már néhány fellépés erejéig megmutatták magukat.

Csemadok területi konferencia Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A színvonalas, igényes rendezvények, illetve a szakmai tevékenységek egyre komolyabb feladatot és terhet rónak a szervezőkre. Sokszor a minőség ellenére sem egyszerű a közönség kedvében járni. Az évi regionális rendezvénynaptárat csak szükség szerint bővítjük, inkább igyekszünk megtartani a már hagyományos rendezvényeinket, melyek iránt igény mutatkozik. Sajnos, az elmúlt egy év munkájára komoly árnyékot vetett a koronavírus-járvány, mely hosszú időre szinte teljesen megbénította a kulturális és társadalmi életet” – írta Tóth Csilla.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya évente két országos szintű rendezvényt szervez, a Tompa Mihály Országos Versenyt és a Ferenczy István Képzőművészeti Verseny, melyre a pályamunkákat a szlovákiai magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolák diákjai küldhetik be.

A rendezvények sorát a regionális összejövetelek teszik teljessé. A Területi Gyermek Folklórfesztivált Feleden szervezik, mely idén szeptemberben valósul majd meg. A Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélye mindig más helyszínen kerül megrendezésre, idén augusztus 21-én Détérbe várják a járásban működő csoportokat.
A Czinka Panna Fesztiválnak Sajógömör ad otthont, a rendezvény idén a XV. évfolyamába lép, s szeptember 11-én várható. A Győry Dezső Kulturális Napok rendezvényei az év utolsó negyedében valósulnak majd meg. Októberben Berecz Andrást és fiát, Istvánt, novemberben Lajos Andrást várják Rimaszombatba. A bátkai alapiskolában megrendezik a Dobré slovo szlovák nyelvű próza- és versmondó versenyt, s idén ide viszik a már hagyományos mesematinét is.

Agócs Ildikó (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Szeretnénk, ha a Rimaszombati Területi Választmány által megszervezett rendezvények minden korosztályt megtalálnának és különböző kulturális igényeket is kielégítenének” – írta Tóth Csilla. Mint kifejtette, a rendezvények példaértékűek. Mindemellett a régió legtöbb alapszervezete megünnepli nemzeti ünnepeinket, megemlékezik egy-egy jelentősebb eseményről. Kirándulásokat, bálokat, kézműves foglalkozásokat, nyugdíjasnapokat, gyermeknapot, Mikulás-napot szerveznek. Több alapszervezet a falunapok keretén belül vállal szervezői munkát.

Povinszky Elvira, a választmány titkára kifejtette, az őszi rendezvényeket az esetlegesen várható járványügyi szigorítások mellett is megszervezik.

„Nem építhetjük le teljesen a kulturális életünket. A Csemadok-rendezvények tömegeknek szólnak, ezeket nem lehet online megvalósítani. Csak bízni tudok benne, hogy idén már meg tudjuk valósítani a tervezett programjainkat” – nyilatkozta Povinszky Elvira.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)