Az ipolyszakállosi tájház egy részlete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A helyi kulturális értékekre és a helyben termelt termékek népszerűsítésére összpontosít a két testvértelepülés, Ipolyszakállos és Kóspallag. A rendezvényeket, valamint a tevékenységet európai uniós támogatásból valósítják meg.

Ipolyszakállos és Kóspallag Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesült az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjától a PT4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása prioritási tengelyén belül.

A pályázat vezető partnere magyar oldalon Kóspallag Község Önkormányzata, projektpartnere pedig szlovák oldalon Ipolyszakállos Község Önkormányzata.

„A projekt teljes költségvetése 58 801,95 euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 49 981,65 Euró. A projekt megvalósítása 2021. szeptember 1-től 2021. október 31-ig tart” – fogalmazott Csókás Judit projektmenedzser.

Ipolyszakállos és Kóspallag 2016-ban kötött testvértelepülési szerződést, de az eddigi együttműködés nem mondható aktívnak. Ezen szeretne változtatni a két település, így a projekt keretében több közös aktivitást, rendezvényt terveztek megvalósítani – jegyezte meg portálunknak a projektmenedzser.

Kóspallag a Szobi Kistérség tagja, Ipolyszakállos pedig a középső Ipoly menti régióban fekszik.

Mindkét községben erős tendenciát mutat a kézművesek, kistermelők és őstermelők számának növekedése, így az aktivitások egyik része a közös munkára, szakmai konferenciára és közös kiadványra összpontosul.

A projekt terveiről szólva elmondta, hogy Kóspallagon pomológiai kiadvány készül, melyben a helyi tájfajtákat gyűjtik össze. Ipolyszakálloson pedig a régi, hagyományos ételek receptjeit gyűjtik össze egy kiadványba. A kiadványok a határ menti térség lakossága ismereteinek gyarapítására szolgálnak majd.

Kóspallagon valósul meg a gyümölcsész nap, ahol a két szűkebb régió termelői szakmai konferencián vesznek részt, melyen szó lesz a gyümölcstermelés mellett a feldolgozásról, valamint a régióban fellelhető, gyűjthető gyógynövényekről és azok feldolgozásáról is, termékbemutatóval egybekötve. A rendezvény célja a tapasztalatcsere, regionális márkanév kialakításának szorgalmazása.

További együttműködés a projekt keretében megvalósuló, iskolák közti nyári gyermektábor, ahol a két község diákjai töltik aktívan a szünidőt egy héten át Ipolyszakálloson.

Mindkét településen megrendezésre kerül egy-egy kulturális rendezvény a régiók lakosságának részvételével. A két község képviselő-testületének szakmai megbeszélése zárja a projektet zárókonferencia keretében – sorolta a részleteket.

„A projekt aktivitásaival lényegesen nő a két intézmény együttműködésének színvonala, amit a további években is szeretnének legalább ezen a szinten tartani, vagy tovább bővíteni”

– hangsúlyozta végezetül Csókás Judit.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)