Méri Szabolcs polgármester a sajtótájékoztatón (Fotó: Berényi Kornélia)

Szőgyén Község Önkormányzata és Tata Város Önkormányzata pályázati támogatásban részesültek az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjától a PT4 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítését célzó forrásból.

A CYCLOCOOP nevű projekt sajtótájékoztatóval nyitotta meg a programot, melyen jelen volt Méri Szabolcs polgármester, Csókás Judit, a pályázat koordinátora és Pathó Dóra munkatárs. Az online tértben kapcsolódott a programhoz Tata város alpolgármestere, Rigó Balázs, és Osgyáni Zsuzsanna külkapcsolatokért felelős munkatárs.

Sajtótájékoztató Csókás Judit projektmenedzserrel (Fotó: Berényi Kornélia)

A pályázat célja:
– A két ország testvértelepüléseinek együttműködése kiterjed a gyerekekre és a fiatalokra, akik a közös kerékpárút során együtt fedezik fel Tata és Szőgyén értékeit, melyeket valamilyen szempontból érdekesnek, értékesnek és fontosnak tartanak. Ezeket az értékeket összegyűjtik, rendszerezik, és kreatív módszereket használva feldolgozzák, aminek alapján megvalósul az általuk összeállított kiadvány, mely mások számára is ösztönzően hat, és útmutatásként szolgál a két település alaposabb megismerésére, belevonva minden korosztályt (gyerekek, fiatalok, családok, nagyszülők).
– Népszerűsítik azt a környezetbarát és egészségtudatos közlekedési módot, amellyel el lehet jutni az egyik településről a másikra, és kényelmesen be lehet barangolni mindkét települést – azaz a kerékpározást.
– Javaslatot tesznek arra, hogy a kerékpárosok a két településen és az egyik településről a másikba kerekezvén milyen útvonalakat járjanak be, hol tartsanak pihenőt, és mit nézzenek meg út közben.
– A fenti tevékenységek során a két település ifjúsága, a családjaik, és az őket segítő intézmények, szervezetek még szorosabbra fűzzék az együttműködés és a barátság szálait.

A pályázat szőgyéni munkatársai: Csókás Judit, Pathó Dóra, Méri Szabolcs (Fotó: Berényi Kornélia)

Tatán 13 intézmény, Szőgyénben 7 intézmény vesz részt a programban. Szlovákiában és Magyarországon is 7-7 település kapcsolódik be a projektaktivitásokba. A workshopokba, azaz a POKET zsebkönyv tartalmának összeállításába Szőgyénből és Tatáról is 10-10 gyerek kapcsolódik be. A kerékpártúrán Szőgyénből és Tatáról is 20-20 személy vesz részt. Az egyes aktivitásokról és a kerékpárútról három összefoglaló film készül, amelyeket a regionális televíziók tűznek műsorukra és megjelennek a közösségi hálón is.

A projekt teljes költségvetése 52 058,90 euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 44 250,06 euró. Ebből Szőgyén község támogatása 29 450,20 euró, Tata város támogatása 14 799,86 euró.

Szőgyén és Tata testvértelepülések nyertes pályázata tartalmazza a két önkormányzat intézményi szintű együttműködését, a helyi általános iskolások együttműködését, amely sok éves hagyományra tekint vissza. Szőgyén és Tata 1997-ben vették fel a testvérvárosi kapcsolatot. Mára a Szőgyénnel kötött barátság Tata leggazdagabb, legsikeresebb testvérkapcsolatává vált. Évente 25-30 közös eseményen találkozhatnak egymással a tataiak és szőgyéniek. A különféle rendezvényeken, alkalmakon éves átlagban 250-300 szőgyéni és tatai fordul meg vendégként mind Tatán, mind Szőgyénben.

Szőgyéni biciklitúra résztvevői Tatán, 2018-ban (Fotó: Tata.hu)

A projekt keretében további közös kulturális rendezvények valósulnak meg együttműködésben mindkét projektpartnernél, melynek egyik helyszíne Szőgyénben a Pató Pál Napok, Tatán pedig a Civil Napok.

A projekt nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát megoldásokra. Célja a kerékpáros turizmus népszerűsítésével a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a rendezvényeken kizárólag komposztálható evőeszközök használata és szelektív hulladékszigetek kialakítása a kulturális rendezvényeken a megfelelő tájékoztatással együtt. A szervezők bíznak abban, hogy a vírus okozta korlátozások mellett is megvalósul a közeljövőben a 21. Tata–Szőgyén, Szőgyén–Tata kerékpártúra.

A projekt – melynek weboldala itt érhető el – az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)