A Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselői (Fotó: Laky Erzsébet/Felvidék.ma)

A Magyar Közösség Pártja Nagyszombat megyei képviselőcsoportja a választási időszak kezdetétől szorgalmazta egyik fontos választási ígéretének – a középiskolások ösztöndíjrendszerének – megvalósítását. Örülünk, hogy erre most sor kerülhetett, ugyanis Nagyszombat Megye Önkormányzata 2021. július 28-i, rendkívüli ülésén általános érvényű rendeletében szabályozta a megyei fenntartású középiskolák diákjai számára juttatható ösztöndíjakat. Ezek között vannak havi rendszerességgel folyósítható – a duális képzés rendszerében tanulóknak vagy gyengébb szociális hátterű diákoknak – és egyszeri – kiugró sport- vagy tanulmányi eredményt elérőknek – adható motivációs pénzösszegek.

Az ösztöndíjak a következő címen igényelhetők:

a) anyagi szükséghelyzet esetén
b) sporttehetségek támogatására
c) tanulmányi versenyeken és olimpiákon elért rendkívüli eredményért
d) hiányszakmák tanulmányi szakjainak népszerűsítésére
e) a duális képzés rendszerében tanuló elsős diákok támogatására

Az ösztöndíjat minden esetben az iskola igazgatójánál kell kérvényezni, a több címen ösztöndíjat igénylőknek az ösztöndíj mindegyikére különálló kérvényben kell benyújtaniuk igényüket. Az ösztöndíj odaítéléséről a megyei hivatal iskolaügyi főosztálya dönt, nem lehet rá jogi igényt formálni. A rendelet Nagyszombat megye honlapján található.

Az ülésen továbbá döntés született előfizetéses menetjegyek bevezetéséről a helyközi autóbusz-közlekedésben. Ez a változás egyben azt is jelenti, hogy Nagyszombat megyében új közlekedési zónák jönnek létre.

Az előfizetéses menetjegyeket azoknak az utasoknak a szempontjait figyelembe véve vezetjük be – 2023. január elsejével – akik iskolába, munkahelyre utazva rendszeresen a közösségi közlekedést veszik igénybe. Az utas az általa megválasztott – kiindulási pont és végcél közötti – zónákra és időszakra (havi, évi) érvényes menetjeggyel korlátlan számú utazást tehet a megyében a közösségi közlekedést biztosító szolgáltatók valamennyi járatán.

Nagyszombat megye területén jelenleg három szolgáltató – a nagyszombati ARRIVA Trnava, a dunaszerdahelyi Autóbusz-közlekedési Vállalat – SAD Dunajská Streda – és a szakolcai SKAND Skalica – biztosítja a közösségi autóbusz-közlekedést.

Az előfizetéses menetjegyek előnyei az utasok számára:
a) korlátlan számú utazás,
b) kedvezményes viteldíj a jelenleg érvényes, egyszeri utazásra szóló, hagyományos vagy chipkártyás menetjeggyel szemben,
c) a rendszer gyorsabb ki- és beszállást – ezáltal kényelmesebb utazást – tesz lehetővé a helyközi autóbuszjáratokon

A képviselőtestület határozatot fogadott el arról is, hogy egy – a kormány által létrehozott, somorjai székhellyel induló – szlovák tanítási nyelvű alapiskola létesítéséhez a megyei fenntartású Milan Rastislav Štefánik Gimnázium jelenleg kihasználatlan két tantermét az új alapiskola rendelkezésére bocsátja legtovább 2024-ig.

Az eredeti határozati javaslat Hájos Zoltán (MKP) megyei képviselő kezdeményezésére úgy módosult, hogy amennyiben Somorja városa tud alkalmas helyszínt biztosítani az új szlovák alapiskolának, az nem költözik a gimnázium épületébe.

Ezen módosítás ellenére az MKP képviselői csoportja az egész határozatot nem fogadta el, mivel akár egy macházi új iskola felépítésével, akár a somorjai COOP-Jednota épületében levő kereskedelmi akadémia tantermeiben működhet egy új iskola. Így a gimnáziumok életébe nem történne külső beavatkozás.

(Az MKP képviselői csoportja nevében Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke)