Nagy Iván, a múzeum igazgatója (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A Csallóközi Múzeumban, Dunaszerdahelyen egy jubileumi kiállítás megnyitására került sor augusztus 19-én, amely az érdeklődőknek bemutatja a múzeum kiállítócsarnokának 35 éves történetét.

Az augusztusi estén a visszatekintés nem egy pillanatra szólt, hiszen három évtized képei, tárgyai idézték fel a múltat azok számára, akik részesei voltak az ünnepi megnyitónak. Természetesen, mint minden jubileumi ünnepségen, ez alkalommal is a nagyközönség előtt megnyíló tárlatot a szakemberek és a támogatók méltatták.

Nagy Iván, a múzeum igazgatója azok álmának a megvalósulását hangsúlyozta, akik létrehozták ezt a kiállítási csarnokot, és nemcsak létrehozták, hanem szellemmel, élettel, kreativitással töltötték meg az elmúlt három évtizedben. Amikor a jubileumi kiállítás ötlete megfogalmazódott, a múzeum vezetősége és munkatársai nagy kihívással néztek szembe.

Hosszú évek alatt összegyűlt hatalmas mennyiségű anyag dokumentálta a kiállítási csarnok történetét.

Ezeket felhasználva olyan kiállítási anyagot állítottak össze, amely méltóképpen, ám a teljesség igénye nélkül idézi a szemlélő emlékezetébe az értékesebbnél értékesebb kiállításokat, tárlatokat, konferenciákat, előadásokat, zenés és táncos, valamint dramaturgiai rendezvényeket, melyek nélkül a „Csalló” története elképzelhetetlen.

Berényi József, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Berényi József, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntő szavai után kiemelte: „A Csallóköznek mindig különleges helyzete volt, akár az Osztrák-Magyar Monarchiára, akár Csehszlovákiára vagy Szlovákiára gondolunk.

Véleményem szerint itt van mit megőrizni és továbbadni az utókornak. Ez segítségünkre van abban, hogy tudjuk, honnan jöttünk és ennek alapján igazán meg tudjuk tervezni, hová akarunk eljutni. Valamint ezáltal meg tudjuk érteni a jelent is. Ezt a feladatát a múzeum kiválóan végzi.”

A továbbiakban beszámolt arról, hogy 2015 óta a megyei támogatásokkal, mintegy 650 ezer euróval járultak hozzá, hogy a múzeum épülete megfeleljen a modern kor követelményeinek. Emellett elmondta, hogy a múzeum igazgatójának és a munkatársainak további nagyszabású tervei vannak, amelyeket igyekezni fognak a megye részéről megvalósítani.

Kopócs Tibor, a MAMSZE elnöke (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Kopócs Tibor, a MAMSZE elnöke visszatekintésében a szlovákiai magyar művészek törekvéseinek célját 1990, 2014 és napjaink viszonylatában fogalmazta meg, a változatlanságot hangsúlyozva: „istápoljuk és gyarapítjuk a felvidéki magyar kortárs vizuális kultúrát, melynek sok esetben a Csallóközi Múzeum adott helyet és teret.” A képzőművész záró szavaiban megköszönte a múzeum vezetősége és munkatársai lelkes, odaadó és hozzáértő munkáját, amellyel gondozzák a rájuk bízott értékeket.
A kiállítás augusztus 28-ig látogatható.

Az alábbiakban Hideghéthy Andrea képriportja látható:

(Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)