Idén hetedik alkalommal került sor „AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA” díj átadására a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2021. szeptember 21-én. „Az Év Széchenyi Vállalkozása 2021 Díj” fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter. Ebben az évben az Agrárminisztérium és az Alapítvány között létrejött stratégiai együttműködési megállapodás keretében közös díj kiosztására is sor került. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány (az idén másodszor) – a magyar dráma napja alkalmából –  átadja a Széchenyi-örökség okmányát olyan művészeknek, akiket a Széchenyi család ma élő tagjai elismerésben kívánnak részesíteni, a magyar nyelv ügyéért tett erőfeszítéseikért, valamint egész munkásságuk alatt nyújtott művészi teljesítményükért.

Olyan hazai gazdasági szereplőket céloz a díj, amelyek teljesen, vagy többségi magyar tulajdonban vannak, nyitottak a megmérettetésre, és valamely területen kimagasló teljesítményt nyújtanak.

Az esemény házigazdája Tisza Attila, az Alapítvány titkára volt, aki köszöntötte az egybegyűlteket. Széchenyi Tímea, az alapítvány elnöke elmondta: „Széchenyi István műveiben többször hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság fellendülését nem külső körülmények megváltoztatásával, hanem az azokban rejlő lehetőségek kiaknázásával, valós szükségleteknek a fogyasztók igényei szerint történő kielégítésével lehet elérni.  A 21. században sincs ez másképp.

A díj odaítélésénél a vállalkozások teljesítményének három területét vizsgáljuk, amelyek: termelékenység,  társadalmi felelősségvállalás és az újítási készség. A beérkezett pályázatokat háromtagú független szakmai zsűri értékeli. Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsük elő egy olyan platform létrehívását, amely lehetőséget teremt arra, hogy a magyar vállalkozók kötöttségek nélkül kapjanak lehetőséget az egymással való találkozásra, új együttműködések kialakítására.” A Gróf Széchenyi Család Alapítvány három tagból álló, független zsűrit kért fel a pályamunkák értékelésére, melynek elnöke Michaletzky Géza, tagjai Aixinger Katalin és Réti Lajos, munkájukat az Agrárminisztérium delegált képviselője is segítette.

Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Papp Zsolt György képviselte az esemény fővédnökét, dr. Nagy István miniszter urat. Hozzászólásában kifejtette, mennyire tiszteletreméltó, ha valaki kitartóan küzd, dolgozik a maga és a társadalom javára. Az itt jelenlévő vállalkozók és vállalkozások képviselői olyan kitartásról tettek tanúbizonyságot, amely méltó az elismerésre.

Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Budapest és Pest megye területi felelőse hozzászólásában elmondta, hogy az Agrárminisztérium és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány együtt dolgozik, közös törekvésként támogatni és segíteni akarják a vidéki emberek boldogulását. Közös programokat szerveztek egész évben, mert fontos a vidéket elérni és az agráriumot kiemelni a nehézségekből, közös a küldetés, hiszen ez a Széchenyi/Széchényi családnak is mindig szívügye volt. Az agrárminiszter úr az Alapítvány részére szakmai támogatást nyújt és programjaik mögött támogatóként áll. A vidéken élők gyakran nehezebb terheket viselnek, nincs idő megállni, a természet rendje szerint kell gondoskodni a gazdaságokban a teendőkről, ezért még inkább jár az elismerés a munkájukért. Örömét fejezte ki, hogy a díjazottak között az agrárium is képviseltetve van.

Az összefoglaló indoklást Michaletzky Géza, a bírálóbizottság elnöke ismertette. Beszédét Gróf Széchenyi István a Hitel című könyvének végszavában megfogalmazott kérdéssel kezdte: „Két gazda közül ki cselekszik józanabbul?… Az a jobb, aki minden javítás ellen vak hévvel kél ki – vagy az, ki azon törekedik, hogy mocsár kaszálóvá, süllyeteg sárárkolat kemény uttá, rendetlenség renddé váljon, hogy vér akadozási helyett a haza szíve új erőre kapjon, s a legtávulabb érekbe új életet lövelgessen, s a külföld, mellynek nagy része létünket még nem gyanítja, ha nagy fényét nem is, legalább értékét s belbecsét ismerje el hazánknak… Ki nem lát soha sem használhat, de árthat, s csak az hajthat hasznot, aki lát. Nem a vak használ honjának, hanem a szemes, nem a mindent dicsérő, hanem az igazmondó.”

„Értékelési munkánkat ezen eszme iránymutatása alapján végeztük. Azokat a pozitívumokat kerestük a beadott pályázatokban, amelyek arra irányulnak, hogy a haza új erőre kapjon. Bár sokan regisztráltak, végül 24 érvényes pályázat érkezett be, amely a kiírások történetében a legmagasabb létszám. Gratulálok a szervezőknek és a pályázóknak, köszönjük.”

Az idei év díjazottjai:

 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 FŐDÍJ
 • Barta Autó 200 Kft. (kategória: évi ötszáz millió forint fölötti árbevétel)
 • Jona-Drink Kft. (kategória: évi ötven és ötszáz millió forint közötti árbevétel)
 • Steixner István EV/ Steixner LeatherArt (kategória: évi ötven millió forint alatti árbevétel)

A díj odaítélésénél a vállalkozás 2020. évben elért teljesítményének három területét – a termelékenységet, a társadalmi felelősségvállalást és az újítási készséget – vizsgáltuk. Az Év Széchenyi Vállalkozása Fődíjat azok kaphatják, aki a három területen összességében a legjobb teljesítményt nyújtották.

 1. AZ ÉV FELELŐS SZÉCHENYI ÜZLETI VÁLLALKOZÁSA 2021 DÍJ

az Agrárminisztérium támogatásával három kategóriában kerül meghirdetésre:

 • Bau-Styl Kft. (kategória: évi ötszáz millió forint fölötti árbevétel)
 • Foldana Pénzügyi Zrt. (kategória: évi ötven és ötszáz millió forint közötti árbevétel)
 • Agrabona Kft. (kategória: évi ötven millió forint alatti árbevétel)

A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhatnak, amelyek kimutatható módon (azaz idő-, energia- és pénzügyi ráfordítással) tudatosan erőfeszítéseket tesznek a felelős üzleti magatartás megvalósulásáért, azaz a vállalat külső és belső környezetéért társadalmi, gazdasági és kiemelten környezetvédelmi szempontból. Törekednek rendszerint mérsékelni a vállalkozás karbon-lábnyomát, van erre külön programjuk. A munkavállalói jólét érdekében törekednek biztosítani a munka és magánélet egyensúlyát, illetve támogatják a hátrányos munkavállalói csoportokat. Aktívan törekednek környezetük pozitív befolyásolására, akár felelős üzleti magatartásuk kommunikációjával, akár beszállítóik értékrendjének formálásával.

 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 VIDÉKFEJLESZTÉSI DÍJ az Agrárminisztérium által alapítva
 • Boróka Farm Családi gazdaság

A díj a Széchenyi család szellemiségével és eszmeiségével összhangban a hátrányos helyzetű, elmaradott fejlődésű, rossz adottságokkal rendelkező vidéki régió, térség vagy terület fejlesztéséért, felzárkóztatásáért kiemelkedő munkát végzett vállalkozás, szervezet elismerése.

 1. AZ ÉV LEGSIKERESEBB SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA – LEGSIKERESEBB FIATAL VÁLLALKOZÓ 2021 DÍJ az Agrárminisztérium támogatásával
 • Patocska Olivér EV/OFE Stúdió / Oliver From Earth

A díjra azon fiatal vállalkozók pályázhatnak, akik a pályázat benyújtásakor 30. életévüket még nem töltötték be, a vállalkozást saját maguk alapították, és abban jelenleg is többségi tulajdonnal rendelkeznek. A díj odaítélésénél a legfontosabb szempont, hogy a vállalkozás olyan egyedi, innovatív ötletet valósítson meg, amely magában foglalja a jövőbeli fejlődés lehetőségét is, illetve feltétel az is, hogy utolsó lezárt üzleti éve ne legyen veszteséges.

 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 MOBILITÁSI DÍJ az Agrárminisztérium támogatásával
 • Bau-Styl Kft.

A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhatnak, melyek az utolsó lezárt üzleti évükben, gazdasági tevékenységük során, egy munkavállaló esetében minimum 8 hónapon keresztül elősegítették a munkavállalói mobilitás biztosítását mobilitási támogatások megvalósulásán keresztül. Helyközi utazás támogatásán, csoportos személyszállításon, illetve lakhatási támogatás biztosításán túl lépéseket tettek a munkaerő-toborzás során a mobil munkaerő megszerzésére, illetve később annak megtartására.

 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 INNOVÁCIÓ DÍJ
 • KC Struktur Kft.
 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 TERMELÉKENYSÉG DÍJ
 • Martin Imre Ev. /Ferdinánd Monarchia Étterem & Cseh Sörház
 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS DÍJ
 • Terék József EV

A pályázók tevékenységét ezen a három területen külön is értékeljük, innováció, termelékenység és társadalmi felelősségvállalás, és az egyes területek legjobbjait díjazzuk. Pályázóink között várjuk azon cégek jelentkezését, amelyek szeretnék méltatni cégen belül a nagycsaládos férfi/női vezetőiket.

 1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 A CSALÁD KÜLÖNDÍJA
 • Caprovius Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Óvártej Zrt.
 • Bartolák Mária/Frankó Tanya Haluskaház

Ebben az évben a Széchenyi család szeretné elismerését kifejezni a nemzet egységéért, a magyar hagyományok ápolásáért, a nemzeti identitás erősítésért és a vidéki életforma népszerűsítéséért dolgozó szervezetnek, vállalkozásnak.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány (az idén másodszor) – a magyar dráma napja alkalmából –  átadja a Széchenyi örökség okmányát olyan művészeknek, akiket a Széchenyi család ma élő tagjai elismerésben kívánnak részesíteni, a magyar nyelv ügyéért tett erőfeszítéseik, valamint egész  munkásságuk alatt nyújtott művészi teljesítményükért.

Széchenyi Krisztián, az Alapítvány művészeti vezetője elmondta: „Szeptember 21. Széchenyi István születésnapja. Talán kevesen tudják, de Széchenyi István volt az, aki a Duna-partra megálmodta a nemzet színházát. 1832-ben jelent meg a Magyar játékszínrül című munkája, mely máig hasznos útmutatásokat ad a modern színházaknak is. A mai nap egyben a magyar dráma napja is.” Beszédében felhívta a figyelmet a kultúra elismerésének és támogatásának fontosságára.

„A gazdaság és művészet nincsenek meg egymás nélkül. Az embereknek szükségük van a művészetek erejére, hogy a mindennapjaikban jól tudjanak teljesíteni. Ezért egy művésznek hatalmas a felelőssége. Példaként kell állnia az emberek előtt.

„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát,” vélte Pablo Picasso. A bölcs emberek mindig felismerték és felismerik a művészetek fontosságát és szerepét az emberek életében. Széchenyi István is látta ezt. Nem véletlenül álmodta meg és mondta ki, hogy a nemzetnek szüksége van a nemzet színházára. Ismerte édesapja példáját, hiszen gróf Széchényi Ferenc volt az, aki képei, érmei, műtárgyai felajánlásával megalapozta a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét.

A mai korban ez különösen fontos. Olyan világot élünk, ahol az értékek elhomályosulnak, az erkölcsi normák háttérbe szorulnak. A magyar történelmet átszövi a kultúra. Csodálatos és páratlanul színes a népművészetünk, és minden művészi ágban egyedi művek születtek az évszázadok alatt. A hagyományaink meghatározták az életünket. Útmutatásként szolgálnak, amit az őseinktől kaptunk. Ennek az ősiségnek és értékrendnek nem szabad elvesznie, hiszen minden nemzetnek csak addig van jövője, amíg ismeri a múltját.”

Olyan művészeket díjazunk ma, akik munkásságukat képesek voltak a magyar nemzet szép szolgálatába állítani, s értékeikkel, emberséges tetteikkel valamilyen módon a Széchényi/Széchenyi örökséghez is kapcsolódtak.

A díjazott művész tárgyjutalomként a Lánchíd pilléréről készült műalkotást is megkapja, mely Túri Török Tibor szobrászművész alkotása.

Díjazottak 2021-ben: Buda Ferenc – Kossuth-díjas költő, Dörner György – Kossuth-díjas színművész, Gregor Bernadett – Jászai Mari-díjas színművész, Kocsis István – József Attila-díjas drámaíró, Körtvélyessy Zsolt – Jászay Mari-díjas színművész, Mécs Károly – Kossuth-díjas színművész, Udvaros Dorottya – Kossuth-díjas színművész.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)