A hívők énekkel vonultak a kereszthez. Fotó: Horváth Ernő

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a nánai és párkányi hívők már ötödik alkalommal kivonultak a 3 kilométerre lévő szőlőhegyi (hegyfarki) Szent Kereszthez, hogy ott énekeljenek, imádkozzanak a szenvedő Krisztus keresztjénél.

Ez a szokás a régi szakrális emlékeket idézi, amikor a határban a hálaadó kereszteknél hétköznap is megálltak, imádkoztak az emberek, de nagy ünnepeken – főleg a húsvét előtti nagyhéten – tömegesen zarándokoltak ki a határ menti kereszthez imádkozni, hálát adni Istennek. Ezt szolgálták egykor az emberek által falvakban, határban, temetőkben felállított keresztek. Legfőképpen háborúk idején, amikor lelki megkönnyebbülést jelentett az emberek imája a megfeszített Krisztus keresztje előtt.

Fotó: Horváth Ernő

A szőlőhegynél sok évtizeden keresztül álló megkopott keresztet egy fiatalember újította fel, s ezzel a régi hagyomány is feléledt.

Mindig az ünnepen tart itt szentmisét a párkányi plébános, Fóthy Zoltán immár harmadik éve. A szabadtéri szentmiséhez a templomgondnok, a község segítségével biztosítja a kellékeket. Minden alkalommal kántor és ministránsok is közreműködnek a meghatóan szép szertartáson.

Fotó: Horváth Ernő

Fóthy esperesplébános felidézte az ünnep eredetét, és a szent sírnál megtalált kereszt történetét.

Homíliájában utalt arra, hogy a kereszt a hívő embernek évszázadokon keresztül mindig a hála, az isteni kegyelem és segítségkérés szimbóluma volt. A születéstől a halálunkig elkísér a kereszt áhítata.

A kereszt emlékeztet rá, hogy Krisztus értünk vállalta a szenvedést és a kereszthalált, de egyben reményt is ad, hogy soha nem hagy magunkra.

Fotó: Horváth Ernő

Napjainkban, amikor egyre nagyobb veszély fenyegeti a kereszténységet, újra és újra a keresztre feszített Krisztushoz szóló imával és fohásszal kell megvallani és védeni hitünket, vallásunkat, kereszténységünket, amit örökségbe kaptunk a keresztség felvételekor.
Rá kell, hogy döbbenjünk, hogy hívő emberként az események hátterében meglátjuk Isten akaratát, s megértjük a kereszt üzenetét: innen származik a megváltás, az üdvösség, az élet és a remény.

Fotó: Horváth Ernő

Az emberi gonoszságnak és gyűlöletnek el kell némulnia, miután kitombolta magát. A keresztre nézve az embernek csak egyetlen szava lehet, megvallani hitét Jézus Krisztusban, az Isten Fiában. Jézus, segíts keresztemet hordozni – ez volt az üzenete a liturgiának.

A szentmise előtt a szentolvasó elmondásával, a „keresztfához megyek” szenténekkel rótták le kegyeletüket, fohászkodtak a kereszt előtt a párkányi, nánai és Ebedről is érkezett hívők.

A szentmise szeretetvendégséggel ért véget a szőlőhegyen.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)