Kép: Wikipédia

Húsz évvel ezelőtt, 2001. október 11-én adták át az újraépített, Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria hidat.

A sors tépázta hidat, melyet az első és második világháború folyamán is felrobbantottak, 1895. szeptember 28-án avatták fel. Feketeházy János tervezte, és 1894-ben kezdték építeni, miután az érsek, Vaszary Kolos lemondott vámszedési jogáról. Az ötnyílású, 496 méter hosszú hidat másfél év alatt építették meg. Névadója Ferenc József lánya, Mária Valéria főhercegnő volt.

Az 1895-ben átadott híd (Kép: Wikipédia)

Bár a felavatás napján vámmentesen lehetett átkelni a Dunán, egészen 1918-ig fizetni kellett a híd használatáért. A trianoni döntés értelmében a Duna államhatárrá vált, ezután lezárták a hidat, majd 1919. július 22-én a csehszlovák legionáriusok felrobbantották a híd Párkány felőli részét. Ezt egy idő után gyaloghíddal pótolták. A teljes körű helyreállítást 1922-ben kezdték meg, a gyalogosforgalom pedig 1927. május elsején vehette birtokába a Párkányt és Esztergomot összekötő mérnöki műtárgyat.

Másodszor 1944. december 26-án a visszavonuló német erők robbantották fel a három középső nyílást. Az újjáépítés gondolata először 1964-ben merült fel, a nyolcvanas évek közepére sikerült is létrehozni mindkét városban a Hídbizottságot. Hosszú idők munkájával sikerült megszerezni az uniós Phare-program támogatását, 1998-ban megszületett a két állam közötti, miniszteri szintű megállapodás, 1999. szeptember 16-án pedig a kormányközi megegyezés is. Habár felvetődött, hogy a híd nevét Barátság hídra módosítják, végül szerencsére elvetették az ötletet.

A „Csonkahíd” (Kép: Wikipédia)

Az építkezés 2000 októberében kezdődött, a megmaradt, part felőli szakaszokat felújították, a három középsőt pedig újragyártották. Ekkor alkalmazták először azt az eljárást, miszerint a hídelemeket a parton szerelték össze, majd uszályon beúsztatták a folyóra, és hidraulikával emelték a helyükre. Az eredeti 7,2 méteres űrszelvényt 9,5 méterre emelték. Az elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Orbán Viktor magyar és Mikuláš Dzurinda szlovák kormányfő.

Az átadás (Kép: Wikipédia)

Ezzel ismét összekötötték a két várost. A felújításig a helyiek gyakran csak Csonkahídnak nevezték a Mária Valéria főhercegnő nevét viselő műtárgyat. 2001. október 11-ig kénytelenek voltak kompot használni, ha át akartak kelni a Dunán.

(LB/Felvidék.ma)