Fotó: HE/Felvidék.ma

Rimaszombat első írásbeli említésének 750. évfordulóját ünnepli 2021-ben. Ez alkalomból Vaskői Károly képes albumot készített a város múltjából.

Rimaszombat 1268-ban Szombathely (Zumbothel) néven már kiváltságos helynek számított. Első írásos említését 1271-ből számítják, amikor „Rymoa Zumbota”, majd 1321-ben „Ryma Zumbath” néven írják le. 1335-ben Károly Róberttől kapta kiváltságait. 1387-ben az ide látogató Zsigmond király megerősítette ezeket. A 2011-es népszámlálás alkalmával 24 640 lakosából 13 301 fő szlováknak 7298 fő magyarnak vallotta magát.

Az albumnak a készítője a következő mottót adta:

Akinek erőt ad a dicső múlt kútja,
az méltán remélhet szebb jövendőt újra.

Vaskői Károly, választott hivatását tekintve pedagógus, aki évtizedeken át oktatta az alsótagozatos magyar nebulókat Gömörben. Radnóti iskolaigazgatóként Pósa Lajos életműve olyan hatást gyakorolt rá, hogy később ő maga is elkezdte művelni a gyermekirodalmat.

Vaskői Károlynak 2006-ban jelent meg első, Szappanbuborék című kötete, 2010-re pedig elkészült az Ábécés történetek című könyv 34 alliterációs verse, amelyek könyv formájában 2019-ben kerültek kiadásra. 2020-ban megjelent a Góliás, a kincskereső óriás című verses-mesés gyermekkönyve és a Talányok c. kötete.

Ezúttal viszont egészen mással próbálkozott meg. Régi, összegyűjtött képeit adja közre, ízelítőt adva a régi városrészek fotóiból. Nevéhez fűződik a 2020. évre kiadott falinaptár is, amely a város jeles személyiségeit mutatja be. S a bevezetőben a híres személyek arcképeit ezen albumban is megtaláljuk.

A magánkiadványhoz az előszót B. Kovács István gömörológus fogalmazta meg. Ebben leszögezi, hogy 2021-ben nem a település, hanem a város mai névalakjának első említésére emlékezünk.

A város történelmi adatait Virsinszky Tamás, a Magyar 7 gömöri tudósítója foglalta össze Dicső múlt, nehéz jelen címmel.

Fotókat láthatunk:

a Fő térről, utcarészek tekinthetünk madártávlatból, a Tompa Mihály térről, az SZNF utcáról, a Bartók Béla utcáról, a Hatvani István utcáról, az oktatási intézményekről, a középületekről, a kórházról. Betekinthetünk a városi polgárok életébe, képkockák tárulnak elénk a városi eseményekről, a templomokról, a gyárakról és üzemekről. Helyet kaptak az albumban a városszéli képek is, a kisutcák egykori lakóházai, a múlt eseményei, a hatvanas évek, de a közelmúlt fotói vagy az emlékhelyek is. A várost megrajzoló művészek alkotásai is helyet kaptak, úgy ahogyan pár régi képeslap is. Végül a Fő tér és a város napjainkban készült felvételei, legvégül pedig a metamorfózis oldal tárul elénk.

A fotók Vaskői Károly személyes gyűjtéséből valók, valamint Benedek László, a Gömöri Fotóklub elnökének archívumából.

A kiadvány további értéke, hogy közreadja Rimaszombat közterületeinek elnevezéseink a változatait a legrégebbi elnevezéstől 1888 után, 1919 után, 1939 után, 1945 után, 1950 után és 1990 után megváltoztatott alakban. Az utolsó lapon Rimaszombat város 1902-es térképét találjuk.

Az album létrejöttét anyagilag Bodon István magánszemély is támogatta. Beszerezhető Rimaszombatban a Tompa Mihály Könyvesboltban, a Magyar Közösségi Házban, vagy megrendelhető a vaskoik6@gmail.com címen.

(HE/Felvidék.ma)