Fotó: Szövetség

Nincs annál visszataszítóbb a politikában, mint amikor egy történelmi idézetet szánt szándékkal megmásítanak, hogy mások nevével igazolják saját tetteiket. Fehér Csaba, aki ráadásul történész végzettségű, így tett, ami elfogadhatatlan.

Sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy megállapodott a Szövetség Most-Híd Platformjával, és a 0,01% körüli támogatottságú fantompártjuk beleolvad a Szövetségbe. A mindig is a Most-Híd ideológiáját kiszolgáló párt és politikusa nem hazudtolta meg magát a beolvadás kapcsán sem, és megpróbált odaszúrni Magyarország Kormányának azzal, hogy az anyaországtól független politikát kívánnak folytatni az új pártban is. Mindezt egy Szüllő Géza idézettel igyekezett alátámasztani, amiből az sejthető, hogy a két világháború között az Országos Keresztényszocialista Párt elnöke ilyet folytatott.

„…mindig Szüllő Géza 1928-ban megfogalmazott alapvetését tartottuk meghatározónak, miszerint mi itthon mindenkor magyarpolitikát, de nem magyarországi politikát csinálunk. A Szövetségben is eszerint fogunk politizálni.”

Csakhogy Szüllő éppenhogy erősen elkötelezett híve volt Budapest békés revíziós politikájának, amit maximálisan igyekezett is kiszolgálni.

A megmásított idézet is a budapesti kormánynak írt jelentéséből származik, és szöveghűen így szól:

„Én nem akarok megelégedett nemzetiséget kreálni a magyarságból Csehországban, nekem a célom az, hogy a magyarság ne maradjon Csehországban s én Csehszlovákiában nem magyar politikát, de magyarországi politikát csinálok.”

(Angyal Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Somorja – Dunaszerdahely, 2004)

Mint Szarka László írja A multietnikus nemzetállam 1918–1992 című könyvében (Kalligram, 2016): „A csehszlovákiai magyar politika legfontosabb sajátosságát az 1930-as évek második felében kétségkívül az aktivizmus és ellenzékiség, a revízió és kisebbségi jogvédelem nyilvánvaló oppozíciója, kibékíthetetlenné váló szembesülése jelentette.”

Tehát Szüllő éppen elítélte és szembehelyezkedett az aktivizmussal, és mind szorosabbra fonta a szálakat az anyaországgal, minthogy próbálta volna eltávolítani, ahogy Fehér szeretné.

A legkevesebb ezek után, hogy Fehér Csaba elnézést kér tudatlanságból vagy szándékosságból elkövetett hamisításért és nyilvánosan helyreigazítja a megmásított idézetet.

Végre a Híd-szatellit is sikeresen dokkolt a Szövetséghez

Csonka Ákos/Felvidék.ma