Fotó: kulhonimagyarok.hu

Értékes hagyatékok érkeztek Magyarországra a Mikes Kelemen Program keretében.

A végéhez közeledik a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága által 2013-ban indított Mikes Kelemen Program, amelynek keretében különleges, egyedi értéket képviselő hagyatékok érkeztek Magyarországra.

Az Államtitkárság által a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére életre hívott Program célja a diaszpórában fennmaradt és az érintett közösségek, illetve magánszemélyek által felajánlott, megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári, levéltári hagyatékok Magyarországra szállítása, elhelyezése, feldolgozása és méltó felhasználása.

2014 és 2019 között 8 országból összesen több mint 5466 doboz veszélyeztetett hagyaték érkezett haza, többségük az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából. Az adományok egy része a magyarországi közgyűjtemények anyagát gyarapítja, de az évek során hazaérkezett könyvekből – egy külön, erre a célra létrehozott kiajánlási felületen keresztül – a Kárpát-medencei magyar oktatási és kulturális intézmények is folyamatosan igényelhetnek. A programban az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár, mint közreműködő szervezet értékes szakmai munkát végzett.

A program keretében jelenleg a különleges, egyedi értéket képviselő anyagok hazaszállítása zajlik.

A 2020-2021-es időszakban Európából érkező küldemények között említhetjük az Olaszországból útnak indított, a Pápai Magyar Intézet, valamint a Szent István Ház felajánlásának köszönhető, esetenként 100 évesnél is régebbi egyházjogi műveket és szépirodalmi munkákat, Németországból pedig a Müncheni Magyar Intézet által felajánlott jelentős szépirodalmi és irodalomtörténeti köteteket.

Az Amerikai Egyesült Államokban fellelt hagyatékok között számos, korábban a tengerentúlra emigrált magyar személy (írók, tudósok, politikusok és diplomaták) anyagait találjuk. Egyebek mellett Hóka Ernő (1931-), a Magyar Szabadságharcos Világszövetség egyik alapító tagjának az 1956-os forradalommal kapcsolatos memoárja, levelezései és hanganyagai emelhetők ki, melyek értékes adalékként szolgálnak a történelmi esemény új szemszögből való megismerésében.

A Kanadából összegyűjtött anyagok között kiemelkedő Selye János (1907–1982) világhírű stressz-kutató, egyetemi tanár hagyatéka, mely főleg személyes tárgyakból áll, valamint Korponay Miklós vezérkari századosnak, a magyar katonai emigráció kiemelt alakjának a kanadai Rákóczi Alapítvány által felajánlott iratanyaga.

Az Ausztráliából és Új-Zélandról érkező, egyedi értéket képviselő hagyatékok között említhetjük Barcza György (1888–1961) diplomata, titkos tanácsos, máltai lovag, Magyarország vatikáni (1927–1938), majd londoni (1938–1941) nagykövete tevékenységét dokumentáló fotóalbumát, valamint Lakatos Gézának (1890–1967), Magyarország volt miniszterelnökének (1944. augusztus-október) főként levelezéseket és fotókat tartalmazó anyagát, továbbá a főleg hangszalagokból és értékes iratokból álló Szentirmay-hagyatékot.

A Magyarországra érkezett egyedi értéket képviselő gyűjtemények beazonosítása az Országos Széchenyi Könyvtár külön raktárában megtörtént, majd ezt követően megkezdődött a feldolgozásuk. A hagyatékok többsége a tervek szerint kutathatóvá és megismerhetővé válik.

(Sajtóközlemény)