(Fotó: Pro Civis PT)

A Pro Civis Polgári Társulás szervezésében találkozóra került sor Csallóközcsütörtökben a régió autósiskoláinak üzemeltetőivel. A társulás nevében Őry Péter elnök tájékoztatott, hogy elkészült a Tt. 8/2009-es, a közúti közlekedésről szóló törvény magyar fordítása és ennek nyomatott változata. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos pedig arról, hogy a törvényt és az ehhez kapcsolódó rendeleteket az ország hivatalos törvénytárába, azaz a Slov-Lex-be is szeretnék felvenni.

A találkozón az anyanyelvű oktatás és vizsgatétel lehetőségének kérdéseit is megvitatták, és megállapították, hogy komoly gondok vannak a területen, melyeket közösen szeretnének megoldani.

Elsődleges gond, hogy nem állnak rendelkezésre nyomtatott változatban az aktuális magyar nyelvű gyakorlótesztek. A második problémás terület, hogy nincs magyar nyelvű tankönyv, azaz a jogosítványt anyanyelvükön megszerezni kívánók csak nehézségek árán tudnak a vizsgára készülni.

A vizsgáztatás során a magyar tesztek a rendőrségeken rendelkezésre állnak, viszont jelen területen is kérdés lehet, hogy a 2023-tól tervezett új rendszer, azaz a kötelezően elektronikus rendszerű vizsgák esetében lesz-e egyáltalán magyar nyelvhasználati lehetőség.

Az autósiskolák üzemeltetői, oktatói arról is tájékoztattak, hogy nagy igény van a magyar nyelvhasználatra, hiszen sokkal egyszerűbb az anyanyelven szakanyagot tanulniuk és vizsgázniuk az érdeklődőknek. Bukovszky László kormánybiztos jelezte, kezdeményezni fogja az országos rendőrfőkapitánynál, hogy bocsássák rendelkezésre a gyakorlóteszteket.

Őry Péter felajánlotta a Pro Civis P. T. azon segítségét, hogy amennyiben rendelkezésre állnak, a teszteteket nyomtatott változatban kiadják. A résztvevők abban állapodtak meg, hogy a későbbiekben újra találkoznak, hiszen

égető szükség van egy magyar tankönyvre, valamint biztosítani kell az elektronikus tesztek esetében is a kisebbségi nyelvhasználatot.

A most kiadott Pro Civis Füzet (a törvény magyar fordítása) az első lépés a magyar nyelvhasználat biztosításának stabilizálásában.

(Pro Civis/Felvidék.ma)