(Fotó: Pozsonyi katolikusok)

Sok más közösséghez hasonlóan a pozsonyi magyarok is gazdag programot biztosítottak az idei házasság hetére, miközben nem csak a házaspárok vehették ki részüket a házasság Istentől rendelt intézményének ünnepléséből. A lelki programokkal párhuzamosan házaspártúrát, ifjúsági estet, a gyerekek számára rajzpályázatot is szerveztek a „Maradjunk együtt!” jelmondatú napokban. A programban fontos helyet kapott a február 18-i magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet is.

„Isten hozott mindenkit: a házaspárokat, a házasulandókat, az egyedülállókat, az özvegyi sorban élőket, válási árvaként felnövőket, a csalódottakat és újrakezdőket, mert Ő maga a szeretet. Ápolja ma közöttünk és bennünk a testvéri szeretetet és az együvé tartozást ebben a városban a házasság hete rendezvénysorozata alkalmából. Legyen áldott óra, boldog óra ez a pillanat a Vele való közösségben, hogy a világ elmondhassa rólunk, családjainkról, az Úr drága népéről: Nézzétek, mennyire szeretik egymást!“ – mondta köszöntőjében Buza Zsolt pozsonyi református lelkipásztor a házasság hetének péntekén este hatkor tartott ökumenikus istentiszteleten a pozsonyi református templomban.

Majd az igehirdetés következett. „Isten férfinak és nőnek teremtette az embert – idézte a Szentírást Molnár Tamás pozsonyi magyar katolikus lelkipásztor. – Ez biztosítja az emberiség fennmaradását, a folytonosságot, mert ez az Isten által rendelt nemi különbözőség a fennmaradás emberi módja. Senki nem kisebbrendű, kinek-kinek Istentől rendelt nemi önazonosságát megélve kell haladnia az élet útján, akár házasságban, akár cölibátusi módon éli életét.”

Majd a Szentírás első könyvének első fejezetéből választott idézete alapján vezetett elmélkedésében arra is rámutatott, hogy a férfi és nő kölcsönösen magukat egymásnak ajándékozó kapcsolatára Isten adta áldását már az első emberpár esetében. Tamás atya ezután kérte, legyen így ma is!

Isten áldásával induljanak a párok közös életútjukon. Isten áldását kérjék annak folytatására is, nap mint nap. Érezzék át házaséletük minden napján, amit a katolikus körökben is gyakran idézett Gyökössy Endre református lelkész egyik könyvének címe is találóan kifejez: „Ketten – hármasban”.

Merthogy a férfi és nő összekötött szeretetkapcsolatában az Istennek is helye van, pótolhatatlan helye.

Buza Bodnár Aranka református lelkésznő igehirdetésében a házasság hetének idei jelmondatára is utalva buzdította a jelenlévő házaspárokat, hogy maradjanak együtt, maradjanak a házasságban! „Mert ha nem marad el, ha nem marad abba, nem marad félbe, nem marad ki, nem marad vissza, nem marad le senki és semmi, ha nem hagyjuk el a nekünk kijelölt helyünket, akkor együtt maradunk. S ez az állapot, amikor a másikkal vagyok, az áldások megtapasztalásának az állapota. S ebbe az együttlétbe tudom hívni az Urat, hogy: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!“ – ahogy ez a Zsoltárok könyvében is olvasható.

A református lelkésznő kapcsolatuk megvizsgálására hívta a párokat, mégpedig annak az igazságnak fényében, hogy az a pár, amelyik az Úr jelenlétét tudja kérni házasságába, az egyben áldásként éli meg, hogy mellette van az, aki kiegészíti és hűséges gondviselője, illetve segítőtársa.

Tamás atya az est folyamán a sokak által elismert személyiségnek, II. János Pálnak egykor Debrecenben mondott beszédét is idézte: „Az ökumenizmus nemcsak olyan mag, amelyet az isteni Gondviselés a hívők szívébe ültetett az utóbbi időben, hanem olyan gyümölcs is, amelyet Isten meg akar érlelni a szívünkben. Mindnyájan felelősek vagyunk fejlődéséért.” Majd a katolikus lelkipásztor hozzáfűzte, bízik benne, hogy pozsonyi magyar közösségükben is – az ökumenizmus jegyében – egymás iránti tisztelettel tudnak a vallásilag vegyes házasságokra tekinteni, de mindenekelőtt arra az egy Istenre tekinteni közösen, Akiben mindnyájan hisznek, remélnek, Akit szeretnek. „Mutassunk hiteles keresztény / keresztyén példát mindenkinek!“ – buzdította az együtt imádkozókat.

Az istentiszteleten az énekek mellett a jelenlévők még közösen elimádkozták az Úr imáját, a Miatyánkot, majd Buza Zsolt református lelkipásztor feleségével, Arankával és a római katolikus lelkipásztorral, Molnár Tamás atyával együtt a magyar istentisztelet végén áldásban részesítették az egybegyűlteket.

(Felvidék.ma)