A Wlkolinszky- (ma Moys) ház, amely a Malom és a Rózsa utcák találkozásánál épült. Csáky K. felv. 2022

A helytörténeti kutatók s az olvasók között gyakran képezi vita tárgyát egy-egy épület pontos megnevezése. Mert van, aki azt az első tulajdonosa, lakója, a benne lévő egykori intézmény neve alapján emlegeti. Aztán van, akinek az építménnyel kapcsolatos közvetlen emlékei dominálnak a névadásban. Megint más a mai állapot szerint adja neki a nevet. Így nevezték például Ipolyságon is a mai egyházi iskola főépületét városházának, kaszinónak vagy gimnáziumnak. Tulajdonképpen valamennyi helyes, mert a városi hivatalnak épült házban tevékenykedett már a Honti Kaszinó, és működött benne az 1913-ban alakult főgimnázium is.

Hasonló a helyzet azzal a házzal is, melyben 1944-ben az itteni gettó parancsnoksága székelt, s melyre rövidesen emléktábla kerül. Az épület ma a Moys család tulajdonában van, de a Malom utca és a Rózsa utca összeszögelésében, egy háromszög formájú telekrészben emelt építményt a helytörténészek közül többen is csak Wlkolinszky-házként emlegetik. Erről a családról s a pékmesterként ismert Wlkolinszky Gyuláról (1870–1919) már írtunk honlapunkon, mint ahogy arról is, hogy tőlük a házat a Moys család vásárolta meg 1956-ban.

Azt is emlegetik, hogy egykor kovácsműhely is lett volna ezen a helyen. Mindenesetre, ha már emléktábla is kerül a házra, annak történetéről is illik többet is tudnunk.

A ház egy 1928-as telektérképen. Csáky Károly repr.

Építésének pontos idejére még nem sikerült fényt derítenem. Annyi azonban biztos, hogy a ház a XIX. század végén már állt, s az is köztudott, hogy nem Wlkolinszkyék építették, hanem 1899-ben vásárolta a család.

Az egyik mai tulajdonostól, Moys Józseftől kaptam egy okiratmásolatot, melynek eredetije 1899. szeptember 25-én készült az Ipolysági Magyar Királyi Adóhivatalban. Az „Adás-vevési Szerződés“ arról szól, hogy bizonyos özv. Lepil Antalné szül. Uzel Mária mint kiskorú gyermekeinek: Lepil Apollóniának, Gizellának, Ilonának, Gyulának, Erzsébetnek és Ernőnek a gyámja, valamint Medveczky Istvánné Lepil Mária, Vivazsel Jánosné Lepil Anna és Lepil Ferenc eladják a házat, valamint közös erdő- és legelőbeli illetményüket 1900 forintért Wlkolinszky Gyula és neje, Búrik Etel ipolysági lakosoknak.

A szerződést a nevezett személyek írták alá két tanú, Uzel Ferenc és Herczeg Vince jelenlétében. Mindebből arra következtethetünk, hogy a ház még a nevezett felnőtt Lepil testvérek szüleinek tulajdonában volt.

A mai Moys-ház belső udvara. Archív felvétel.

De kik is lehettek a Lepilek, illetve Uzelok? Az ipolysági plébánia halotti anyakönyveiben találkoztam már régebben Lepil Antal nevével. Ő 1899. február 25-én hunyt el szívszélhűdésben Ipolyságon. Akkor 60 éves volt csupán. Születési helyéül Brünn városa szerepel, lakhelye pedig a Rózsa utca említett épülete volt. Feleségeként Uzel Mária szerepel az anyakönyvben, foglalkozása pedig bognármester volt. Nincs kizárva, hogy a házat esetleg a Brünnből ideköltöző Lepil Antal felmenői építették. A régi ipolyságiak még hallottak arról, hogy e helyen egykor kovácsműhely is volt. A ház és hely pedig alkalmas volt arra, hogy ide lovasszekerekkel is ki- és behajtsanak.

Ha Lepil Antal apja esetleg kovácsmester volt, akkor feltételezésünk még indolkoltabb. De arra is alkalmas volt e hely és a ház, hogy az érdeklődők a bognárhoz, a szekeresmesterhez, illetve a kerékgyártóhoz is betérjenek ide. Márpedig Lepil Antal ilyen mesterséget űzött.

A ház egyébként eredetileg L alakú volt, de egy 1928-as térképen már látható a hozzáépítés, azaz az U alakú, udvart bezáró épület. (A térkép előkereséséért és rendelkezésemre bocsátásáért köszönet Rakyta Róbertnek és Moys Józsefnek.)

Mint láttuk, Lepilék az Uzel családdal is keveredtek házasság útján. Az utóbbiakból szintén akadt iparos Ipolyságon, Uzel Ferenc például az 1893-as megyei almanachban bognárként szerepel, akárcsak az említett Lepil Antal. Ez a család különben a közeli Ipolyhídvégen is felbukkant. Uzel József például 1879-ben született ugyanitt, s később kereskedő és kocsmáros lett. Az első világháborúban különféle frontokon harcolt, a két háború között pedig tagja volt az Egyesült Magyar Pártnak. A beköltözött iparosok tehát Ipolyság környékén is hozzájárultak a helyi lakosság életkörülményeinek javításához, s alkalmazkodtak azokhoz.

(Csáky Károly/Felvidék.ma)