Egy hétig imádkozni az európai békéért és a háború ellen – erre szólít fel az „Európa együtt imádkozik” elnevezésű kampány. A hangsúly nemcsak Ukrajnán, hanem Oroszországon is van – adja tudtul az egyik legolvasottabb német egyházi online újság, a pro-medienmagazin.de legújabb száma.

A protestáns egyházi naptárban ez a vasárnap az üldözött keresztyénekről történő megemlékezés napja is, így a háború, a pusztítás által üldözött keresztyén testvéreinkről ma kiváltképpen meg kell emlékeznünk és imádkoznunk szükséges a béke visszaállításáért. Ehhez azonban csak a fegyverszüneten és a tárgyalásokon át vezet megoldást ígérő út. Imádkoznunk szabad ezért is.

Ez is Európa – csak kicsit másként

Hét nap ima és böjt az európai békéért – erre hív fel a Johannes Hartl vezette imaházmozgalom a különböző szabadegyházakkal és keresztyén egyesületekkel közösen. Aki szeretne részt venni, regisztrálhat a kampány honlapján „Európa együtt imádkozik” címmel, bármely felekezetből. A mai napig 16 566 imádkozó regisztrálta magát a https://europepraystogether.org/ honlapon.

Március 10-től 17-ig naponta 17 órától lehet imádkozni, lehetőség szerint barátainkkal, családunkkal. Az imák középpontjában az Ukrajna és Oroszország közötti béke kérése áll.

A közlemény szerint mindkét félnek lelki támogatásra van szüksége – beleértve Oroszország népét is. „Szolidaritást vállalunk Ukrajna szenvedő népével, akiknek sorsa mélyen megindít bennünket. Ugyanakkor imádkozunk oroszországi testvéreinkért is.”

A második világháború óta Ukrajnát és Oroszországot a megbékélés és az összetartás története köti össze. Ezt most az orosz agressziós háború fenyegeti. Ugyanakkor a nyugati országokban sok orosz gyűlölettel találkozik. „Imádkozunk Ukrajna békéjéért és ennek az országnak a biztonságáért. Imádkozunk, hogy Jézus szeretete elárassza Oroszországot. Imádkozunk, hogy Oroszországban az emberek úgy keressék Istent és nyúljanak az igazság felé, mint még soha” – írják a szervezők.

Imádság éjszakája volt március 11-én – nálunk is lehet imavirrasztás, imaeste saját szervezésben

Az imádkozás mellett hét napig böjtölni is lehet. Ezt mindenki egyénileg megteheti, attól függően, hogy az egyén számára hogyan lehetséges.

Bármelyik gyülekezet bárhol Európában, hazánkban, a Kárpát-medencében csatlakozhat az imafolyamhoz és akár saját körén belül is tarthat imavirrasztást vagy imaestét, és gyakorolja a másokat segélyező böjtöt, lemondást mások megsegítésére.

Március 11-én, pénteken 20.15-től szombat reggel 6 óráig egy további éjszakai imádságot terveztek. Erről volt egy élő közvetítés. A kezdeményezők Hartl mellett prédikátorok, lelkészek és egyházi emberek Európa minden részéről. Németországból ott van többek között a Német Evangéliumi Szövetség elnöke, Reinhardt Schink és a müncheni ICF Szabadegyház feje, Tobias Teichen. A kampányt többek között a Biblia TV, a „C Szövetség – Keresztyének Németországért” és számos szabadegyház és történelmi gyülekezet támogatja Európa-szerte.

A felhívás szövege:

IMÁDKOZZUNK A BÉKÉÉRT 

Keresztyén vezetőkként minden felekezetből, minden európai nemzetben a békéért imádkozunk testvéreinkkel együtt. Kijelentjük, hogy a háború soha nem lehet megoldás. Miközben szolidaritást vállalunk Ukrajna szenvedő népével, imádkozunk oroszországi testvéreinkért is – olvasható a  https://europepraystogether.org/ felületen.

Európában már története van a megbékélésnek, amelyet most az uralomvágy, a bosszú és 

a félelem ideológiája fenyeget. Azt is látjuk, hogy a nyugati nemzetek egyre inkább gyűlölködnek az

orosz ajkúakkal szemben, és a katonai megoldás vágya ébredezik sokakban.

Keresztyénként hisszük: itt az ima ideje.

A merész, vakmerő, kitartó és hittel teli imádságért lépünk egységre.

Imádkozunk a békéért Ukrajnában és a biztonságért ennek a nemzetnek az életében.

Imádkozunk Jézus szeretetéért, hogy elárassza Oroszországot.

Imádkozunk az orosz emberekért, hogy úgy keressék Istent és az igazságot, mint még soha.

Imádkozunk a megbocsátás és a megértés új szelleméért egész Európában.

Imádkozunk a Kelet és Nyugat közötti együttműködés és egység új korszakáért.

Megalázzuk magunkat és bocsánatot kérünk azért, ahol öntelten vagy naivan cselekedtünk vagy gondolkoztunk.

Hívjuk a keresztyéneket Európa-szerte, hogy foglalják el helyüket az Ukrajnában és Oroszországban

 élőkért folytatott szenvedélyes imaláncban a következő 7 napon keresztül.

Az ima és a böjt megakadályozhatja a háborúkat – ha tele van hittel és bizalommal kérésünk Jézushoz.

Ő a béke Fejedelme.

Minden nemzet számára vannak megváltási tervei.

Legyőzte az igazi ellenséget – így már nem vagyunk ellenségek.

Együtt állunk szemben a sötétséggel, amely nemzeteinket a háború új korszakába próbálja sodorni.  

Egyesülve és együtt NEM-et mondunk a háborúra, IGENT a megmenthető békére!