Kép: Szépművészeti Múzeum

Egy évszázaddal az egész emberiséget megrázó I., majd 77 évvel a soha nem látott pusztítást okozó II. világháború után, 2022. március idusán az értelmetlen és szándékolt halál fegyverei dörögnek Ukrajnában. A minap végrehajtott emberirtásban, csak az Azov-tengeri partok közelében fekvő, egy hónapja még virágzó, szép városban, Mariupolban az ártatlanul ágyútűzben meghalt civilek száma több mint 2 500.

Az orosz tankok hadoszlopba felállva a lakótelepekkel szemben, elkezdték szétlőni az otthonokat. Akciójuk nyomán temetetlen holtak, romhalmaz, messze emelkedő fekete gyászfüst-felhők. És a kilőtt szülészeti klinikáról az éppen megszült anya és gyermekének menekítését láthatta a világ, műtőasztal alá bújt orvosokat, ápolókat, rettegve az egész épületet megrázó robbanások nyomán. Miféle őrület tombolja haláltáncát ebben a városban és sok más városban, Ukrajnában? Micsoda látvány, a fekete műanyagzsákokba bújtatott halottak futóárok tömegsírba csúsztatása Kijev külvárosában, azonosítatlanul, fejfák nélkül, se pap, se gyászolók, csak kapkodva cselekvő ukrán katonák és civilek, félve a következő belövéstől, hogy legalább egy tömegsírnyi „nyughely” jusson a különben temetetlen ismeretleneknek. Nem folytatom. A borzalmakat live adásaiban a CNN, a BBC, az Al Jazeera élő szemtanúként, pokoli szinkronitásban követi.

Ez az a helyzet, amire Babits fájdalmas feljajdulása és a sváb protestáns hitbölcselet máig tanulságokat kínáló korszakos imádkozója, J.A. Bengel (†1752. november 2.) sorai mélységesen illenek: Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Ha tehetném, minden menekülőnek a kezébe tennék egy igés matricát, rajta a hitbölcselő soraival: Isten sokszor nem kímél meg minket a szenvedéstől. De átsegít a szenvedésen…

Ismét milliók élik át a sors-próbatételt, menekülve, vagy óvóhelyeken dideregve, félelemtől reszketve, elfogyó víz és élelmiszer gyötrelmei között, s kénytelenek megtanulni a kemény leckét: amikor már nem lehet tenni semmit, valójában mégis lehet –

imádkozni. Első és végső lehetősége ez minden embernek.

„Világörökség”! Prima et ultima ratio – oratio. Még az orosz tankok nyikorgó lánctalpai előtt is. Ezt értették meg azok, akik egy hete meghirdették az EURÓPA IMÁDKOZIK UKRAJNÁÉRT nemzetközi imaláncot, aminek mára már 17 903 regisztrált résztvevője könyörög minden nap délután 17 órától helyi idő szerint. A vezérfonalat itt követhetjük.

Házi csendességünkben, családi és kiskörű összejövetelen, online vagy élőben, gyülekezeti alkalmakon, bibliaórákon, istentiszteleteken emeljük fel imáinkat Urunk színe elé. Legyenek ezek rekviem-imák, megemlékezve a szenvedőkről, az elhunytak hozzátartozóiról, a menekülőkről, a kórházakban és lövészárkokban helytállókért, de legfőképpen a fegyverszünetért, a borzalmak vége szakadásáért, az emberi józanság győzelméért a hatalmi hiúság és akarnokság, zsarnokság fölött. Mai napra is gyűjtöttünk, fordítottunk néhány imát, legyen ez is testvéri részvétünk és ima-részvételünk segítője.

Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.
Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.
(Babits Mihály)
Isten sokszor nem kímél meg minket a szenvedéstől.
De erős kézzel átsegít a szenvedésen
– ha ezt hisszük és imádkozunk ezért!
(J.A. Bengel)

Ma a fő imatéma:

Urunk nehéz feladatot bízott ránk. De így cselekedett Ő is, mi sem tehetünk másként, legfőképpen nem hallgathatunk!

„Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket!” – Luk 6,28. Imádkozzunk az oroszországi politikusokért. Imádkozzunk értük, hogy forduljanak vissza az erőszak minden útjáról. Imádkozzunk a világosság, az igazság és az igazságosság győzelméért Oroszországban és Ukrajnában.

Tizenkét imatéma
1. Kérjük Istent, hogy szabadítson ki ebből a helyzetből azáltal, hogy sok embert magához vonz: Ő a béke.
2. Az ukránok és az oroszok is fedezzék fel, hogy Jézus a béke, a biztonság, az igazság és a szabadság egyetlen igazi forrása.
3. Az Ukrajnában orosz támadás alatt álló városok körüli humanitárius folyosók megnyitásáért és biztonságáért, hogy az evakuáláshoz és a humanitárius segítségnyújtáshoz hozzáférhessenek a rászorulók.
4. Imádkozzunk a gyülekezetekért, egyházi és nem egyházi segítségnyújtást szervezőkért, lebonyolítókért, akik megnyitották kapuikat a menekülő ukránok előtt, élelmet és szállást, fedelet kínálnak.
5. Sok gyermek, újszülött és szülő védelméért, akik az éjszakákat óvóhelyeken, metróállomásokban vagy biztonságosabb helyekre vezető utakon töltik, és minden bátor önkéntesért, akik életüket kockáztatják az evakuálásban.
6. A pénzeszközök és a humanitárius segélyek célba jutásáért, a menekülttáborokért, hogy továbbra is biztosítható legyen az élelem és gyógyszer utánpótlás.
7. Az életek védelméért, de az utóbbi időben menedékké vált templomépületekért is. Legyenek ezek a gyülekezetek, templomok fáklyákká, mécsesekké a borzalmak éjszakáiban, útjelzők azok számára, akik még nem ismerik Jézus Krisztust, életük igazi és örök Urát.
8. Sok lelkipásztorért, akik a rájuk bízott nyájat hűséggel, állhatatosan vezetik a döntések és kockázatok e kritikus időszakában.
9. Sok hívő emberért, akiknek önként vagy törvény szerint fegyvert kell viselniük egy hivatásos inváziós hadsereg ellen. Imádkozzunk a sok harcoló ukrán nőért is.
10. Az Úrhoz kiáltsunk, hogy a szemben álló hadsereg elveszítse a késztetést az öldöklésre, féljen, összezavarodjon, vagy más módszerekkel gyengítse a háborút.
11. Sok önkéntesért is könyörögjünk, akik táborokat hoznak létre a menekülteknek, hogy legyenek szükséges anyagiak, szálláslehetőségek és az önkénteseknek fizikai erejük a szolgálathoz.
12. Azért is imádkozzunk, hogy sok hívő erős maradjon, kitartó az imádkozásban és a hitben, és ne engedjen a pánik, a félelem és a kétségbeesés kísértésének.
A KANADAI PRESBITERIÁNUS/REFORMÁTUS EGYHÁZ IMÁJA UKRAJNÁÉRT
Hatalomnak, erőnek Istene,
az egész teremtett világ Alkotója!
Igazságosság Istene,
Békeszerető és Béketeremtő Urunk,
szorongat bennünket az erőszak,
az erőszakkal és a pusztítással fenyegető veszedelmek,
különösen az Ukrajnában tapasztalt háborús cselekmények és a brutalitás.
Velük együtt imádkozunk értük,
akik szenvednek és veszélyben vannak,
akik félelemben és szorongásban élnek,
akik nem tudják, mit hoz a következő perc,
akik aggódnak az életükért és azok életéért,
akiket szeretnek és gondoznak.
Könyörgünk azokért, akik halottaikat gyászolják.
Azokért imádkozunk, Békesség Fejedelme,
akiknek hatalmuk van a háború felett
az emberek között,
fegyvereket tudnak felvenni és letenni,
akiknek hatalmuk van a béke megteremtésére,
adj nekik bölcsességet és együttérzést Lelked által.
Ó, kegyelemnek Istene,
Életadó Urunk, küldd el
Vigasztalódat, az Igazság Lelkét,
Aki mindenütt jelen van és mindent betölt,
Ő tartsa fenn mindazok reményét, akik igazságot és békét keresnek,
imáikkal a nemzetek vezetőit a helyes lépések megtételére ösztönzik.
Dicsőség Neked, Istenünk,
Teremtő Atyánk, Megváltó Krisztusunk, Megelevenítő Szentlélek,
most és mindörökké.
Jézusnak, a Béke Fejedelmének erős nevében
emeljük fel imádságunk szavát. Ámen.

(Válogatás és fordítás: Dr. Békefy Lajos és Békefy-Röhrig Klaudia/Felvidék.ma)