A Szövetség párt meggyőződése szerint segítenünk kell a háború által sújtott Ukrajnában élő embereknek, és a Kelet-Szlovákiába érkezett menekülteknek.

A hetek óta tartó orosz–ukrajnai háború károsultjainak megsegítésére megmozdult a Felvidék magyarok által lakott területének egy része.

A Szövetség MKP-platformja is adománygyűjtést hirdetett pár héttel ezelőtt. Ehhez csatlakoztak a járások falvai, települései.

Az Érsekújvári járásban Bolya Szabolcs, a Szövetség – MKP járási platformja vezetőjének koordinálásával nyitottak egy raktárhelyiséget Köbölkúton, ahol Halász Róbert, a PROFMAT Kft. tulajdonosa bocsátotta rendelkezésükre az adománygyűjtésre szolgáló lerakatot.

Már hetekkel ezelőtt megkezdték a gyűjtést, melyhez eddig öt település: Bart, Kisújfalu, Muzsla, Köbölkút és Kürt csatlakozott, hozta el a Szövetség – MKP-platform által összegyűjtött adományokat. Itt önkéntesek veszik át nonstop szolgálatban a begyűjtött adományokat, amely már több teherautónyi rakományt jelent.

Az első célirányos szállítmányt március 26-án indították útra. Minderről Retkes János, a párkányi régió Szövetség – MKP-platform elnöke a következő információt adta.
Saját kezdeményezésre szűk baráti körben kezdték meg Párkányban is a gyűjtést pár héttel ezelőtt a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére.

Itt főleg magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozók szinte napról napra bővítették az adományokat még távolabbról is.

Főleg tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, takarókat, konyhai használati eszközöket, de pénzt is adtak az emberek. A beérkezett közel 1500 eurón gyümölcsöt (almát), tartós élelmiszert, baba- és felnőtt tisztálkodási eszközöket vásároltak. Az adományozókhoz csatlakozott a Csemadok nánai alapszervezete is.

Az önkéntesek segítségével berakott árut szombat reggel indították útnak. Retkes János és Szalai Imre vitték Beregszászra – Makkosjánosiba.

A sikeres határátkelés után Babják Zoltán beregszászi polgármester és Vince István, a beregszászi kistérség elnöke vették át a humanitárius szállítmányt.

Hosszan lehetne sorolni mindazt a segítőkészséget, személyek, községek, önkéntesek nevét, akik rögtön mozdultak, hogy elsősorban a kárpátaljai szülőföldjüket nem elhagyó nemzettársaiknak gyűjtsék az adományokat, ami egy háború idején életmentő cselekedet. Farkas Iván, Bolya Szabolcs és Retkes János is nyilvánosan megköszönték a segítséget.

Tisztelet illeti a két szállítót, Szalai Imrét és Retkes Jánost, akik vállalták a viszontagságos út veszélyeit, fáradalmait, s feltehetően teszik ezt majd a jövőben is.

A köbölkúti raktárba, a Búcsi út 665. szám alá továbbra is várják az adományokat.

A párkányi Szent Imre Plébánián pénteken délelőttönként gyűjtenek adományokat, melyek egy részét már továbbították az esztergomi ferencesekhez, ahonnan továbbítják célirányos koordinációval az igényelt helyszínekre.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)