Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma

Ahogy minden hónap elején, most is barangolásokat tartunk a hétvégén. Magyar nyelvű vezetések szombaton és vasárnap kezdődnek 16 órakor. Az Állami Tudományos Könyvtár (Fő u. 10) előtt van a gyülekező.

Ez az egykori Forgách-palota, melyet ennek a családnak és a Pongráczoknak a címere díszít. A Forgáchoké hosszú hajú, koronás páncélos nőalak két holdsarlóval. Ehhez legenda is kapcsolódik, melyet a helyszínen ismertetünk. A Pongráczoké hatágú csillag és holdsarló.
Az Angyal-szoborral folytatjuk, mely a város címerének fejlődését mutatja be. A város első címerét 1369-ben kapta Nagy Lajostól Diósgyőrött. Majd Zsigmond és V. László bővítette. 1502-ben II. Ulászló Budán adta meg utolsó formáját.

A vármegye háza homlokzatán Abaúj-Torna vármegye egyesített címerét tekintjük meg és dísztermének mennyezetén láthatjuk Forró, Gönc, Szántó, Szikszó, Nagyszalánc, Nagyida, Aranyida, Alsó- és Felsőmecenzéf, Jászó, Torna, Szepsi, Stósz, Szádellő címerét.
A Mihály-kápolna külső falába 18 régi sírkövet és egy domborművet falaztak be. Eredetileg a Dóm körüli temetőben állottak. A legrégebbi 1375-ből, a többi a XV–XVII. századból való. Ezek címereit is ismertetjük. Kalmár György gyermekeinek sírköve 1622-ből származik, magyar nyelven íródott.

A Báthoriak erdélyi fejedelmi címere a premontrei templomon (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Az egyikről Márai Sándor is megemlékezik: „Mostanában beszédesek a holtak. A Dóm tövében kezdtem… látogatásomat, a Szent Mihály-kápolna temetőkertjében, Jakab polgár anyjánál, Katalin asszonynál. (…) Ki volt Jakab polgár?… Valószínűleg bronzöntő vagy gyertyamártó a középkori Kassán…”
A Dóm déli tornyát Mátyás és országai címere díszíti. Az érseki palotán Szabó András, első kassai megyéspüspök címere látható, mely 1804-ben készült. A Dóm déli, felső ablakain többek között Dalmácia, Kunország, Nagybulgária, Erdély, Magyarország, Alsó és Felső Luzsica, Szerbia, Csehország, Morvaország és Szilézia címere. Mátyás örökmécsesén Kassa és a Hunyadi-címer mellett Magyarországé, Dalmáciáé és Csehországé.

Kassa címere 1462-ből a Dóm tornyának bejárata fölött (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Családi címereket nézünk meg a továbbiakban, de a városét is több helyütt láthatjuk, mint a premontrei templomon a Báthoriak erdélyi fejedelmi címerét. E család sárkányának is megvan a legendás magyarázata.

Griffek, sasok, oroszlánok és sárkányok ábrázolásával találkozunk sétánk folyamán, mely elsősorban a Fő utcán zajlik majd.
Mindenkit szeretettel várunk!

Balassa Zoltán/Felvidék.ma