Mádl Árpád és Erdélyi Géza (Fotó: HE/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Mádl Ferenc Emlékbizottság és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2022. május 7-én, Rimaszombatban a református lelkészlak falán elhelyezett emléktáblát ünnepélyesen leleplezte majd emlékkonferenciát tartott a a Csillagházban.

A jeles esemény Mádl Ferenc, Schuster Rudolf és Erdélyi Géza 2001. október 19-én, Rimaszombatban tartott, a szlovákiai magyar református lelkészképzésről szóló találkozója 20. évfordulójának állít emléket.

Az alkalom a református templomban kezdődött. Az egybegyűlteket a Rimaszombati Református Egyházközség lelkipásztora Kovács Tímár Ildikó köszöntötte.
Áhítatot Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartott.
Ünnepi beszédet dr. Martonyi János a Mádl Ferenc Emlékbizottság elnöke, volt külügyminiszter mondott. Szólt a Mádl-Schuster-Erdélyi találkozó emlékezetre méltó jelentőségéről.
Reményik Sándor: Csendes csodák című versével Martinovics János tanár közreműködött. Az emléktáblát a parókia épületének külső falán dr. Erdélyi Géza és Mádl András leplezték le. Molnár Árpád a parókia erkélyéről tárogatón a 25. zsoltár 1. versét, „Szívemet hozzád emelem…” adta elő.

A megemlékezés a Csillagházban konferenciával folytatódott. Előadást tartott a felvidéki lelkészképzés történetéről napjainkig dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem
Református Teológiai Karának dékánja.
A 20 évvel ezelőtti találkozóra dr. Erdélyi Géza emeritus püspök emlékezett.
Dr. B. Kovács István, gömörológus Királyok, kormányzók és fejedelmek Rimaszombat történetében címmel tartott előadást.
Köszönetet Breuer Klára, a Mádl Ferenc Emlékbizottság igazgatója, Magyarország finnországi nagykövete az esemény ötletgazdája mondott.
Az alkalom a szeretetvendégség előtt a zárszóval a Nemzeti imánk és az örök megmaradás himnuszával, a 90. zsoltár 1. versével: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” ért véget.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma