A Szlovák Köztársaság megalakulásának 29. évfordulója alkalmából 2022. május 8-án, 20 órai kezdettel Zuzana Čaputová köztársasági elnök a pozsonyi Vigadóban állami kitüntetéseket adott át, többek között Ádám Zita pedagógusnak is. A ceremóniát az STV1 élőben közvetítette. 

Čaputová szerint a lakosság túlnyomó többsége mindennapi áldozatos munkájával arra törekszik, hogy gazdagabbá tegye Szlovákiát. Az ünnepségen ezért köszönetet mond mindazoknak, akik elkötelezettségükkel hozzájárulnak e cél eléréséhez. Az állami kitüntetéseket, elismeréseket jeles személyiségeknek, katonáknak ítélik oda.

Ádám Zita Zuzana Čaputová köztársasági elnöktől a Ľudovít Štúr Érdemrend második fokozatát vette át a Szlovák Köztársaság fejlődése érdekében az oktatás, különösen a nemzetiségi nevelés terén elért rendkívüli érdemeiért.

Ádám Zita 1945. január 20-án született Balogfalán. A füleki magyar gimnáziumban érettségizett (1962), a nyitrai Pedagógiai Fakultás magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakán szerzett oklevelet (1969, ugyanott végzett posztgraduális tanulmányokat (1977) és doktorált (1986).

Munkahelyei: Rimaszécs, Ajnácskő, Almágy alapiskolái, illetve Rimaszombatban a Járási Módszertani Központ, később Tanügyi Hivatal, Pozsonyban a Pedagógiai Kutatóintézet (1993–94). A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja (1990), elnöke (1999–2002), alelnöke (2002–2015), 1994-től a szervezetben dolgozik.

Elsősorban a nyári egyetemekkel, közoktatási konferenciákkal, tanári emlékkonferenciákkal, tanulmányi versenyekkel, továbbképzési programokkal, hosszabb távú pedagógiai projektek tartalmi fejlesztésével, gyakorlati megvalósításával, a szakmai műhelyekben folyó fejlesztő munkával foglalkozik. Tankönyvíró, pedagógiai szakíró. Szakterülete a pedagógia részterületei, a módszertan, kiemelten a helyi és regionális értékekre való nevelés.

Jelenleg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tiszteletbeli alelnöke. Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központjának vezetőjeként a legutóbbi rozsnyói közoktatási konferencián, 2022-ben Felvidéki Magyar Pedagógus Díjban részesült.

2020-ban szakmai elismerést, Németh László-díjat kapott a magyarországi oktatási minisztertől. Egyéb díjai: Czabán Samu Pedagógiai Díj (1998); Magyar Köztársaság Lovagkeresztje (2011); Ex Libris-díj (2014)

Zuzana Čaputová és Ádám Zita

A méltatás szerint Ádám Zita életét a magyar anyanyelvű diákoknak szentelte. Fontos szerepet játszott az új pedagógiai módszerek bevezetésében a szlovákiai magyar iskolákban. A környéken lelkes tanárként ismerték, aki a hivatásáért él. Igyekezett új megközelítésekkel, tevékenységekkel gazdagítani az oktatást, színdarabokat próbált a tanulókkal, felkészítette őket a szavalóversenyekre. Ezenkívül szeretetet csepegtetett beléjük Gömör és Nógrád iránt, amelyekhez élete is kapcsolódik. Számos tankönyv szerzője, regionális olvasókönyve, A hely, ahol élünk, egy új tantárgy – a regionális oktatás – megszületését eredményezte. Ádám Zita rendkívül jelentős mértékben járult hozzá és ma is hozzájárul a gömöri régió iskolái életének javításához. Támogatja a hátrányos helyzetű kisiskolákat, és elősegíti, hogy a regionális és helyi értékek az oktatás szerves részévé váljanak.

***

A Szlovák Köztársaság elnöke állami kitüntetéseket olyan személyeknek (kivételesen kollektíváknak is) adományoz, akik a Szlovák Köztársaság, a demokrácia védelmében, az állambiztonság érdekében rendkívüli vagy jelentős érdemeket szereztek, eredményes tevékenységet folytattak vagy egyéb kivételes tetteket hajtottak végre.

Az államfő a következő állami kitüntetéseket adományozta: Fehér Kettős Kereszt Érdemrend (polgári vagy katonai), Andrej Hlinka Érdemrend, Ľudovít Štúr Érdemrend (polgári vagy katonai), Milan Rastislav Štefánik-kereszt, Pribina-kereszt, a Szlovák Köztársaság elnökének kitüntetése. A Szlovák Köztársaság Elnöke Emlékérem mellett az állami kitüntetéseknek három osztálya van. A Szlovák Köztársaság elnöke továbbá egy szlovák katonai kitüntetést – a Bátorságérmet – is átadja.

(Felvidék.ma)