Berényi József, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöke (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A mai nap folyamán Nagyszombat megye kommunikációs osztálya egy sajtóközleményt tett közzé, miszerint a megye és a regionális iskolaügyi hivatal együttműködésével két új szlovák alapiskola jött/jön létre. Ezzel kapcsolatban közöljük Berényi József, megyei alelnök közleményét.

Az egyik Galántán, a megyéhez tartozó szlovák tannyelvű kereskedelmi szakközépiskola épületében, a másik pedig a somorjai gimnázium épületében, amelyben önálló szlovák és magyar gimnázium is működik.

Valljuk, hogy mindenkit megillet az anyanyanyelvű oktatás lehetősége, nemzetiségre való tekintet nélkül. Az észak-csallóközi és a mátyusföldi betelepüléseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen megnőtt a szlovák nyelvű oktatás iránti igény, ezért természetesen nem kérdőjelezzük meg, hogy új oktatási intézményekre van szükség.

Az államigazgatáshoz tartozó állami regionális iskolaügyi hivatalnak joga van alapiskolákat létrehozni, és Galánta esetében problémamentesnek tartjuk, hogy a megyei fenntartású szlovák szakközépiskola épületében bérleti szerződés alapján alapiskola is működjön.

Somorja esetében viszont hangsúlyozzuk, hogy a 2021 júliusában elfogadott megyei határozat alapján, az állam által létrehozott szlovák tanítási nyelvű alapiskola legfeljebb a 2023/24-es tanévig kaphat a megyétől bérleti szerződést.

A kormányzati szerveknek az említett két év alatt meg kell oldania a szlovák alapiskola új épületbe való elhelyezését.

A Szövetség megyei képviselői következetesen ragaszkodni fognak a kétéves bérleti időszak betartásához.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)