Idén ismét hagyományos módon került megrendezésre az Országos Mindszenty-zarándoklat Esztergomban. 1991 óta májusban összegyűlik a magyar katolikus közösség, Mindszenty bíboros tisztelői – anyaországi és a határon túlról érkezett egyházi és világi méltóságok, gyalogos és biciklis zarándokok, intézmények, szervezetek, egyesületek és szerzetesrendek képviselői – az Esztergomi Bazilikában, Magyarország legnagyobb templomában.

Így volt ez május első szombatján is, amikor közel ötezer zarándok gyűlt össze, hogy imádkozzon Mindszenty bíboros sírjánál, az ő lelki üdvéért és boldoggá avatásáért. A délelőtt folyamán tartott engesztelő szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, metropolita mutatta be oltártestvéreivel.

A szentbeszédet Francesco Moraglia velencei pátriárka mondta. Örömét fejezte ki, hogy a magyar hívő közösséggel együtt emlékezhet Mindszenty József bíborosra, aki a bazilika altemplomában nyugszik.

Francesco Moraglia velencei pátriárka, mellette balról Orosch János nagyszombati érsek, jobbról Erdő Péter bíboros. Fotó: Berényi Kornélia

Hangsúlyozta az Eucharisztia egyesítő erejét, mely magába foglalja az egész Evangéliumot, hiszen ott van benne Jézus, a feltámadott, az élő, aki legyőzte a halált és nekünk ajándékozta az életet és a szeretetet. Majd megemlékezett a felejthetetlen, tiszteletreméltó Mindszenty bíborosról, életútjáról és áldozatvállalásáról, „aki egész életében, keresztényként és megkereszteltként, papként és püspökként, Magyarország prímásaként, eltemetve és feltámadva Krisztussal, Vele és Őt követve, legyőzetve is győző, hisz győzelme maradandó és utat mutató. Nem olyan győzelem, melyről az újságok, a kirakatok és a politika nagyvilági krónikái szólnak, ellenben olyan ember győzelme, aki Istenbe vetett hitével, hűségével vált győztessé és az örök életre mutató tanítást adott számunkra” – hangsúlyozta az olasz pátriárka, majd hozzátette:

„Emberileg nézve Mindszenty számtalan vereséget szenvedett, végül mégis győzedelmeskedett minden hazugság, minden testi és lelki erőszak, emberi alkudozások fölött. Az ő példáját szemlélve engedjük, hogy ilyen legyen az életünk és a hitünk, melyben arra vagyunk hivatva, hogy minden nap ellene mondjunk a bűnnek, a kísértéseknek és Istennek kimondva igenünket megerősödjünk egyházi és nemzeti hitünkben.”

A szentmisén a Mindszenty József boldoggá avatásáért szóló imádságot Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg, a Kardinal Mindszenty Stiftung és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke mondta el.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az Országos Mindszenty-zarándoklat szentmiséjén. Fotó: Berényi Kornélia

Az Esztergomi Bazilika és környéke megtelt a zarándokokkal, akik autóbuszokkal, gyalogosan és kerékpárral érkeztek az ország minden részéről és a Duna túlsó partjáról. A felvidéki zarándokokkal érkeztek lelkiatyák is.

A szentmise bemutatásában részt vett Orosch János nagyszombati érsek, Kiss Róbert komáromi kanonok és Tóth László püspöki helynök.

A tanintézmények között jelen volt az esztergomi Mindszenty József Katolikus Iskola diáksága, és közel ötszáz fővel érkezett a budapesti Pannonia Sacra katolikus iskola közössége.

Az egyházi és világi méltóságok, valamint a zarándokok a bazilika altemplomában imádkoztak Mindszenty József bíboros sírjánál, ahol koszorút és virágot helyeztek el és meggyújtották az emlékezés lángjait.

Az esztergomi bazilika altemplomában, Mindszenty József sírjánál. Fotó: Berényi Kornélia

Egész év folyamán zajlanak a Mindszenty-zarándoklatok, a bíboros születésének 130. évfordulója tiszteletére.

“Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől”

– mondta Mindszenty József. Imádkozó közösségek, zarándokok ezrei indulnak útnak a magyar nemzet megmaradásáért és az ő boldoggá avatásáért. Az Esztergomi Bazilikában minden hónap hatodikán szentmise keretében imádkoznak, valamint egy és többnapos zarándokutakat szerveznek a Mária-kegyhelyekre és Csehimindszentre, szülőfalujába.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma