(Fotó: Csemadok Dacsólkeszi Alapszervezete, Facebook)

A Csemadokot szokás a fáklyavivő jelzővel illetni a közösségi létünk megmaradásáért, őseink értékeinek ápolásáért és továbbadásáért végzett fáradhatatlan munka elismeréseként. Ez a jelző hatványozottan igaz a Csemadok Dacsókeszi Alapszervezetére. A Nagykürtösi járásban, a nyelvhatáron lévő településen a nemrégiben újjáéledt szervezet jelentős lépéseket tett a közösségépítés terén.

„A Csemadok helyi alapszervezete a rendszerváltozás környékén feloszlott. Az elbeszélések szerint jól működő szervezet volt. Mi, a nyolcvanas években született generáció tagjai mindebből vajmi keveset észleltünk” – mondta Cibuľa Gyula, a Csemadok Dacsókeszi Alapszervezetének elnöke a Felvidék.ma kérdésére.

Cibuľa Gyula, az alapszervezet aktív vezetője (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

A helyi alapszervezet 2017–2018 fordulóján alakul újjá. Elnökévé Cibuľa Gyulát választották. Mind megjegyezte: a Csemadok tevékenységével a rendezvények rendszeres látogatójaként már fiatalabb korábban megismerkedett.

Az alapszervezet újjászervezésével kapcsolatban kifejtette: teljesen új alapokra kellett építeniük.

A Jövőképek a múlt tükrében című rendezvény Dacsókeszin (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

„Jelentős kihívás volt számunkra. Az a cél vezérelt bennünket, hogy az alapszervezet újjáalakításával hozzájárulunk községünk kulturális és közéletének gyarapodásához, az életterünk szépítéséhez” – emlékezett vissza a kezdetekre.

Hozzátette: kevésbé fejlesztett térségben élve a község lakóinak kevés a programlehetősége, közösségi rendezvények alig szerveződnek. Ebből kifolyólag is jelentős az alapszervezet újjáalakítása. Az elmúlt öt esztendőben számos rendezvénnyel színesítették a falu életét, járultak hozzá a közösségi élet megteremtéséhez.

Kiállítás a Jövőképek a múlt tükrében rendezvény keretei között (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

„Célkitűzésünk a fiatalabb generációk megszólítása, hogy ezáltal részesei lehessenek a kultúra összetartó erejének. Ez hosszú távú célunk és kihívásunk!” – szögezte le.

Mára több sikeres rendezvényfolyamon vannak túl. A Jövőképek a múlt tükrében címmel megtartott rendezvényeken a látogatók a helytörténettel, a helyi értékekkel, népszokásokkal ismerkedhettek meg. Már az újjászerveződés során fontosnak tartották a néphagyományok felkutatását és bemutatását. Kiállítást szerveztek a fellelt tárgyakból, mindezt népzene kíséretében mutatták be az érdeklődőknek.

Keszihóczi és Dacsó Lami Dacsó Pálra emlékezve (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

Ugyancsak a helyi értékek, helytörténet állt a középpontjában a következő nagyobb eseményüknek. Idén júniusban a falu híres szülöttje, Keszihóczi és Dacsó Lami Dacsó Pál születésének 200. évfordulója alkalmából szerveztek megemlékezést.

Cibuľa Gyula elmondta, korábban nem kutatták a neves dacsókeszi elődök életét, pedig azt tapasztalják, hogy van mire büszkének lenni.

A múlt csak akkor a miénk, ha ismerjük

– fűzte hozzá.

Bodzsár Gyula dedikálja a kötetét (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

A tervekkel kapcsolatban elmondta, szeretnék folytatni a helyi értékek ápolásán alapuló tevékenységet. A falu további meghatározó személyiségeinek felkutatása és méltó bemutatása szintúgy a terveik között szerepel. A kommersz programokkal szemben a tartalmas kulturális élményeket és a művelődést helyezik előtérbe.

A szervezetnek egyre több a támogatója, a tagság létszáma fokozatosan gyarapszik. Ugyancsak sok a visszatérő vendég az egyes rendezvényeken.

Bodzsár Gyula könyvbemutatója Dacsókeszin (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

A nyelvhatáron fekvő községben már kisebbségben él a magyar közösség. Ennek ellenére a Csemadok által rendezett alkalmakra a magyarok mellett a szlovák és a roma lakosság is eljár. Cibuľa Gyula kifejtette: „mindenkit igyekszünk megszólítani, rendezvényeink sorába próbálunk szlovák műsorokat is beiktatni.”

Itt említette meg, hogy tavaly bemutatták a Mikszáth Kálmán műveinek szlovák műfordítását tartalmazó kötetet. Emellett természetesen számos magyar nyelvű könyvbemutató is megvalósult a Csemadok égisze alatt.

Kiállítás a dacsókeszi kultúrházban (Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

Dacsókeszin nagyon speciális a helyzet, hiszen magyarok, romák és szlovákok, római katolikusok és evangélikusok közösen lakják és építik a helyi közösséget – véli Cibuľa.

„Ha kellő empátiával és ráérzéssel kezeljük a nemzetiségi és hitbéli kérdéseket és nyitunk a párbeszéd felé, akkor az együttműködés kivirágzik” – emelte ki.

Az alapszervezet zömmel saját forrásaira, a jó baráti kapcsolatokra támaszkodik. Dacsókeszin látható, hogy a Csemadok tényleges fáklyavivőként összeforrasztja a falu lakosságát, összetartó közösségé fejleszti.

(Fotó: Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete, Facebook)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)