Gubík László (Fotó: Balassa Zoltán)

Gubík László, az Esterházy Akadémia alapító igazgatója, a Szövetség a Közös Célokért és Via Nova ICS elnöke tartott előadást az idei jászói Mécs László Szabadegyetemen az általa vezetett intézményről, mely a névadó politikai örökségére épülő szellemi műhely. A Komárom melletti Martos község vadonatúj rendezvényközpontjának épületében zajlanak a képzések.

Egy rövid videót vetített le az elején, mely összefoglalja Esterházy János életútját. Szabadcsapattal harcolt Sopron környékén, ott volt az események sűrűjében, a jó oldalon. Birtokai 90%-át elveszítette, de az alakuló Csehszlovákiában maradt, úgy szolgálta népét. Bátran kiállt a jogainkért. Az első bécsi döntés után is a Szlovákiában maradást választotta. Egyszerre került a náci és szovjet halállistára. A Gulagra hurcolták, majd csehországi börtönök fogja volt. A szülőföldjén szeretett volna meghalni, de ez a kívánsága sem teljesülhetett. Egy prágai köztemetőben találták meg hamvait, végakarata szerint hazahozták. Földi maradványai Alsóbodokon várják, hogy a népek végre megértsék üzenetét.

Ezt a 4,5’-es kisfilmet több mint egymillióan látták. Fontos a fiatal generáció számára, hogy tájékozódjon, hogy jól válassza meg példaképét, az sokat segít. A filmbe egy apró hiba csúszott. A gróf nem a zsidótörvényt nem szavazta meg (az soha nem is került a parlament elé, mivel kormányrendelet volt!), hanem a zsidók deportálásáról szóló törvényt.

Gubík nagyjából tízévesen a nagyapjától hallott Esterházyról. Egyetemistaként Molnár Imre előadása fejlesztette tudását és tiszteletét Esterházy iránt. Miért Esterházy? Ahogy az Evangéliumot olvasva mindig felismerhetünk valami aktualitást, az ő élete is ilyen.

A kereszt, nem a horogkereszt – hirdette. Az utóbbi minden embertelenség szimbólumaként fogható fel. Ma a nyugati „kultúra” és keleti iszlám szorításában élünk. Mondanivalója nagyon időszerű. A Kárpát-medence szétszabdalása 1920-ban valakinek érdekében állt, hogy a harmóniát szétverjék. Ezért van szükség a visegrádi együttműködésre. Közép-Európa népei egymásra vannak utalva, amit Esterházy is hirdetett és életével hitelesített.

Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából számos lélekemelő esemény történt. Ennek megkoronázása a vértanú gróf hamvainak hazaszállítása és az alsóbodoki zarándokközpontban való elhelyezése. A felvidéki Martoson 2017-ben alapították és nyitották meg az Esterházy Akadémiát, közvetlenül a gróf hamvainak zoboraljai szülőföldbe helyezésének előestéjén.

Róla nevezték el, mert életútjában és törekvéseiben minden benne van, ami a tisztességes és gerinces közéleti pályához, mint hivatáshoz szükséges. A vértanú mindenkinek példaképe lehet.

Tegyük hozzá, ennek igazságtartalmáról az olvasó lépten-nyomon meggyőződhet, ha előveszi Esterházy cikkeit. Egyik vezércikkében, melyet 1942-ben – tehát 80 éve – írt, arra figyelmeztet, hogy a magyarságnak feladata, küldetése van a Kárpát-medencében és ez a felvidéki magyarokra is vonatkozik! „Őrizni a magyar szót a Kárpátok alatt és betölteni azt a helyet becsülettel, ahol élnünk kell… Éppen ezért becsüljük meg egymást, legyünk egymás segítségére, hiszen csak az összetartáson alapuló magyar munka adhat biztos alapot a jobb jövőre!” (Magyar Néplap 1942. V. 14., 1.)

Bárhol lapozunk bele írásaiba, nyilatkozataiba, azt a szellemiséget tapasztaljuk meg, mely egyedül célravezető és teszi lehetővé megmaradásunkat.

„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatig sem. Ápoljuk ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet és melynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.” (Karácsonyi magyar tanulságok, Új Hirek 1940. XII. 24., 1.)

A Via Novából nőtt ki a Martosi Szabadegyetem, majd úgy döntöttek, jó lesz Martoson megalapítani a közéleti akadémiát. Most már egy komplett intézmény tudja vállalni a fiatalok képzését. Sor került az Akadémia épületének avatására. A tervezett beruházások rendre megvalósulnak. A 18 év és 31 közöttieket oktatják, idősebbeket már nem, mert egy családapa mellett a fiatal nem mer megszólalni, de azért voltak kivételek. Az Akadémia viszont azt a célt szolgálja, hogy ne csak táborokat, bálokat szervezzenek, hanem a fiatalokat profi közszereplővé neveljék. Gubík elmondta, hogy

az Esterházy Akadémia 4 éves működése alatt felhalmozott tudásbázis lehetővé tette az intézményi szintlépést, ami az Esterházy János Tudásközpont létrehozását jelentette, ennek alapját továbbra is az Akadémia, mint közéleti tehetséggondozó intézmény képezi.

Rengeteg fiatal van, tanítsuk meg őket elsajátítani a készségeket egy értékrend mentén. Budapesten támogatták ezt az ötletet. Jelenleg 20 fővel dolgoznak. Kétheti rendszerességgel két éven keresztül folyik a hétvégi képzés pénteken és szombaton. Így senkinek sem kell feladnia a munkahelyét, megszakítania a tanulmányait. Az esti beszélgetések nagyon fontosak. A képzések mellett a hallgatók tanulmányutakon vehetnek részt Brüsszelben, Münchenben, illetve Lakitelken.

A négy félév alatt a fiatalok megismerkednek a Felvidék politika- és kultúrtörténetével 1918/20-tól kezdődően. Minden hiteles adattal tisztában lesznek, amit egy komoly közszereplőnek tudnia kell. Olyan nemzetközi személyiségeket ajánlanak, akik a konzervatív világszemléletet képviselik. Megismerkednek a politika világával, a magyar politikai rendszerrel, továbbá azzal, hogyan kell közvélemény-kutatást végezni. Elsajátítják a politikai kommunikáció alapjait, a kampányszervezést, kommunikátorok szerepét. Szlovák és külföldi vendégoktatókat is meghívnak.

Gyakorlati részét az írásbeli és szóbeli kommunikáció képezi. Hogyan kell olvashatóan írni, frappáns véleményt formálni, kampányt szervezni. Ösztöndíjat kapnak, melynek összege a jelenlétüktől és teljesítményüktől függ. Rendezvényeken, például szoboravatásokon kollektívan vesznek részt.

A második a külügyi iskola, melyet az EU, a Néppárt és az amerikai alapítványok segítenek.
Havi rendszerességgel kipróbálják magukat angolul, németül, franciául számos helyen. Harmadik törekvésük, hogy beépüljenek a közéletbe. Egy év után választanak maguknak egy példaképet, akivel szívesen dolgoznának együtt. Esterházy szellemisége segít ebben. Gubík László összehozza őket, ami persze nem mindig sikerül. Így viszont gyakorlatra tesznek szert példaképük mellett dolgozva.

Népszámlálás után vagyunk! Tapasztaljuk, sokan váltanak nemzetiséget, szlovák partnert választanak, elhagyják szülőföldjüket, kivándorolnak… Esterházy a szülőföldjéért végtelen áldozatot vállalt. 1945-ben menekülés helyett itt maradt. Ha valaki olyan körülmények között vállalni tudta a szülőföldet, akkor a mi elkényelmesedett helyzetünkben nem vállaljuk!? A családot, szűkebb és szélesebb összefüggésben a középpontba kell állítani. Ez mind a gróf életpéldája. Olyan elvárások ezek, amelyek 2022-ben is érvényesek!

Sok előadó önként jelentkezik, hogy szeretné átadni tapasztalatait. Jött a magyarországi Szlovák Önkormányzat. Erdélyből is érkeznek fiatalok. A végzett hallgatók közül sokan dolgoznak a rádió, a sajtó, a közélet minden területén, meghatározó szerepet vállalva. Terjesztik a konzervatív értékrendet. Ezt kell bővíteni. A cél, hogy meghatározói legyenek a felvidéki közéletnek, ne csak a liberálisok kerüljenek helyzetbe. Felmerült a kérdés, nem akarják-e akkreditáltatni? Az kötöttebb lenne, a jelenlegi forma megfelel, hangzott a válasz.

Végül szó esett az anyagi feltételekről is. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Nemzeti Fejlesztő Program és a Lakitelek Népfőiskola biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat. A helyi önkormányzattal is kiváló a kapcsolatuk.

A jelenlévők örömmel hallgatták Gubík László előadását, hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen szellemiségű fiatalok formálják a közvéleményt, tudósítják a sajtót. A gróf is elvárja: „Hivatásunk magyar, küldetésünk európai.”

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)