A Komáromi Öregdiákok 18. tagsági összejövetele (Fotó: Stefankovics József Jakó)

2022. október 22-én tartotta 18. tagsági összejövetelét A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre a Selye János Gimnázium dísztermében.

Az öregdiák-egyesület hagyományához híven ugyan október harmadik szombatjára esett volna a taggyűlés, de szervezési okok miatt a vezetőség későbbi időpontról döntött. A rendezvény meghívója a Komáromi Öregdiák hírlevél szeptemberi számában megjelent, ennek ellenére a tagok alacsonyabb létszámmal vettek részt a gyűlésen a vártnál. A gimnázium aulája csak félig telt meg, de a csaknem tíz éve polgári társulásként működő egyesület taggyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt.

A rendezvény háziasszonya, Farkasné dr. Bartakovics Adrianna tanárnő köszöntötte a jelenlevőket: Langschadl István mérnököt, az öregdiákok elnökét, Andruskó Imrét, az iskola igazgatóját, Keszegh Bélát, Komárom polgármesterét, Becse Norbertet, a Nyitra megyei önkormányzat képviselőjét, Simon Gábort és Koczur Annát, a budapesti Szent István Gimnázium, illetve Hojka Jánost a Tatai Gimnázium öregdiákjainak a képviseletében, valamint a megjelent tagságot. A gimnázium III. A osztályos diákja, Naňo Nimród az István, a király című rockoperából adott elő két közismert számot, fellépését a jelenlévők vastapssal jutalmazták.

Ezután az üdvözlő beszédek következtek. Elsőként Langschadl István elnök, majd Andruskó Imre igazgató lépett a mikrofonhoz.

Langschadl István, az öregdiákok elnöke beszédet mond. (Fotó: SJG)

Az üdvözlő beszédek után került sor az egyes bizottságok összetételének megszavazására. A javaslattevő bizottság tagjaivá választották: dr. Kalácska Józsefet, Farkas Attilát és Szitás Pétert; a szavazatszámláló bizottság tagjai lettek: Kétyi Márta, dr. Nagy Péter és dr. Novák Tamás; jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Klárát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fehér Erzsébetet és Kétyi Józsefet választották.

Szervezetünk éves tevékenységét Langschadl István ismertette. Beszámolójában helyet adott Keszegh Béla polgármester úrnak, akinek jóvoltából néhány perces hanganyagot hallgathattunk meg az 1956-os gimnáziumi eseményekről Gáspár Tibor néhai gimnáziumi tanár előadásában: a végzős diákok 1956 októberében a hatalom fenyegetése ellenére sem voltak hajlandók elítélni a magyar forradalmat.

Ezt követte a díszterem falán 2006-ban elhelyezett emléktábla megkoszorúzása, amelyet az 1957-ben érettségizett diákok állíttattak – hosszú évekig ez volt az egyedüli felvidéki tábla, amely az 1956-os forradalomnak állított emléket.

Az emléktábla koszorúzása. (Fotó: SJG)

Langschadl István megemlékezett a nemrég elhunyt Lovász Gabriella tanárnőről is, aki öregdiák-egyesületünk alapító tagja és hírlevelünk szerkesztője volt hosszú éveken át.

Ezután az ellenőrző bizottság beszámolóját Reško Márta olvasta fel.

Dr. Kalácska József, az öregdiákegyesület alelnöke a 2023-as év munkatervét ismertette a jelenlévőkkel.

A Komáromi Öregdiákok 18. tagsági összejövetele. (Fotó: SJG)

A taggyűlés elmaradhatatlan programpontja a vita, melyben idén is többen szót kértek: Langschadl István elnök többek közt az ellenőrző bizottságban eszközölt személyi változásokat jelentette be; Fehér Erzsébet szólt néhány szervezési tudnivalóról; Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója beszédében kitért a gimnáziumban zajlott felújításokra, rendezvényekre: november 4-én megemlékezünk Oláhné Domonkos Ilona tanárnőről, valamint november 25-én emléktáblát avatunk Lovász Gabriella tanárnő emlékére a Legendás tanárok arcképcsarnokában. Stirber Lajos meghívta a jelenlévőket a Gaudium vegyes kar aznap esti hangversenyére; Farkas Attila tájékoztatott az 1848-as komáromi hősök emlékoszlopának felújításáról és felszenteléséről a komáromi temetőben.

Végül dr. Kalácska József ismertette a határozati javaslatot, melyet a tagság egyhangúlag megszavazott.

Farkas Adrianna tanárnő zárszavait a Himnusz közös eléneklése követte.

A tagsági összejövetel a közös fénykép elkészítésével folytatódott, amelyet Stefankovics József készített az iskolaépület előtt, és a késő délutánig elhúzódó kellemes fogadással végződött a gimnázium „postaszárny”-beli osztályában, amelyet Kuzma György mérnök és vállalkozása biztosított minden résztvevő megelégedésére. Mindkettőjüknek hálás köszönetünket fejezzük ki!

Részletes beszámolót a Komáromi Öregdiák decemberi számában olvashatnak, amely a gimnázium titkárságán kérhető.

(SJG/Felvidék.ma)