(Fotó: Nagy András)

A komáromi magyar gimnáziumban október 14-én átadták a tanévre vonatkozó Tigra ösztöndíjakat. Az ösztöndíjra minden olyan tanuló pályázhatott, aki a 2022/2023-as tanévben állandó tanulója a Selye János Gimnáziumnak, és a nyolc évfolyamos képzésben az V. N – VIII. N osztályok valamelyikébe jár, vagy a négy évfolyamos képzésben a 2–4. évfolyam valamely osztályának tanulója.

A gimnázium egykori diákja, Barsi László a Tigra Kft. szakmai igazgatójaként még tavaly kezdeményezte az ösztöndíjprogram megvalósulását.

Azokat a gimnazistákat támogatják ösztöndíjjal, akik a matematika, fizika és informatika terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és ugyanakkor a cég egy lehetséges szakmai jövőképet is szívesen mutat nekik az informatika világában.

A döntést a megítélt ösztöndíjakról a leadott pályázatok alapján a Tigra Kft. hozta meg. A pályázati űrlap mellé minden tanulónak motivációs levelet is kellett csatolnia, melynek idei témája: „Hogyan képzeled el a jövőben (30 év múlva) az iskolai oktatást?”.

(Fotó: Nagy András)

A döntéshozók értékelése alapján a jelenlegi tanévben a következő tanulók részesülnek Tigra ösztöndíjban: Veres Zoltán Benedek; Doncs Zsombor; Ferenczi Bence; Szabó Bence; Kovács Kristóf; Vitálos Tünde Eszter; Benes András; Bukor Emőke Zsuzsanna; Durčovič Ádám; Koncz Júlia Barbara.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadásán a céget Barsi László szakmai igazgató és Patterman Renáta HR-vezető képviselte, az iskola részéről pedig Andruskó Imre igazgató gratulált a nyertes pályázóknak.  Az ösztöndíj odaítélése a beküldött pályázatok alapján történt, a támogatás mértéke diákonként 1000 euró, amit tíz havi részletben kapnak kézhez, 2022 októberétől 2023 júliusáig.

(Fotó: Nagy András)

Külön öröm, hogy az értékeléskor új ösztöndíjasokat köszönthettünk és a tavaly pályázott, de nem nyert diákok is újból megpróbálták és sikeresek is lettek.

Az elbírálók több fiatalnál is azt tapasztalták, hogy még keményebben, céltudatosabban és szorgalmasabban tanultak a tavalyi évben és látható volt a szükséges fejlődés.

Az együttműködés az iskola és a Tigra Kft. között megbízható alapokon nyugszik, hiszen a cég munkavállalóinak száma átlépte a 300 főt (a teljes cégcsoport létszáma 550 főállású munkavállaló) és immár több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik pályakezdők egyéni szakmai és emberi fejlődési pályákon való támogatásában, mely tudást mára belső mentoring programba is foglalták. Ezzel jó példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalásban, számos olyan területet is támogatnak, amely előmozdítja a társadalmat, a közösségeket. Ezen támogatandó területhez tartozik a tehetségek felkarolása is.

(Fotó: Nagy András)

A szerző az ösztöndíjprogram koordinátora.

(Fonód Tibor/Felvidék.ma)